דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מפגשים מהסוג החזותי - מסע בזמן

 

​על האתר

 המנהל למדע וטכנולוגיה במשרד החינוך בשיתוף מפ"ט עמל-עמלנט, שמחים להציג בפניכם את אתר "מפגשים מהסוג החזותי-מסע בזמן", ציר זמן אינטראקטיבי ייחודי וראשון מסוגו בעברית אשר מפגיש את הלומד עם התפתחות תחומי האמנות והעיצוב מהיבט היסטורי. האתר הכתוב בשפה נגישה לכל משתמש ומאפשר פעילות אינטראקטיבית, כולל מידע עדכני רב במלל ובתמונות ומיועד לתלמידים, מורים וכל המתעניין בתרבות חזותית והקשריה התרבותיים.

הדרכה והסבר למורה

מטרתו של האתר "מפגשים מהסוג החזותי-מסע בזמן" לשמש בסיס ידע ומחקר עבור תלמידי מגמת "אמנויות העיצוב" של המנהל למדע ולטכנולוגיה במשרד החינוך, הן בתחום העיוני והן בתחום המעשי. ציר הזמן פותח בפני הלומדים פתח להבנת תהליכים רחבי היקף ומאפשר רמות העמקה שונות.
ציר הזמן מאפשר למורים ולתלמידים שימוש למטרות שונות בתכניות הלימודים במגמת אמנויות העיצוב:

  1. הבנת האמנות – ניתן למצוא מידע המתאים ללימוד יצירות המופת ולהכרות ראשונית של התלמידים עם תולדות האמנות.
  2. אמנות כרונולוגית – חומר ברמה בסיסית וברמת העמקה לכל התקופות המופיעות בתכנית הלימודים.
  3. אמנות מודרנית – השלמת הידע התרבותי של התלמידים וכן כולל חומר בסיס והעמקה בתקופות הלימוד של התכנית.
  4. יסודות העיצוב – ניתן למצוא הסברים וקישורים ליצירות, סגנונות והתפתחויות בתחום העיצוב.
  5. היבטים בעיצוב – העמקה ומחקר בתקופות המודרנית והפוסט-מודרנית.
  6. סדנאות – האתר מהווה בסיס לעבודת חקר בתהליך פיתוח הפרויקט האישי ובלימוד עצמי של תקופות, מושגים, סגנונות וטכניקות.

הניווט באתר

ציר הזמן כולל תשע תקופות: פרה-היסטוריה, מצרים, יוון, רומא, ימי הביניים, רנסנס, בארוק, מודרניזם ופוסט-מודרניזם. 
לכל תקופה צבע ייחודי אשר מופיע בכותרת העמוד על הפס שתחת הציר.

כניסה לדף/גיליון תקופה

בהקשה של מקש שמאל בעכבר מעל דמות תקופה יפתח עמוד התקופה, הדמות תובלט ותצבע וכך גם הכותרת.
כל אחד מעמודי התקופה כולל ארבע קטגוריות:

  • כללי – סיכום קצר המאפיין את התקופה הנדונה באופן תמציתי.
  • אירועים היסטוריים–רשימה וסיכום של האירועים ההיסטוריים המשמעותיים בתקופה הנדונה.
  • דת ופילוסופיה– רשימה וסיכום של זרמי המחשבה המשמעותיים בתקופה הנדונה.
  • סגנונות, תנועות וזרמים– רשימה וסיכום של סגנונות האמנות והעיצוב בתקופה הנדונה.

תודות וקרדיטים

ייזום: עינת קריצ'מן, מפמ"ר מגמת אמנויות העיצוב, מנהל מדע וטכנולוגיה משרד החינוך וד"ר נועם טופלברג.
ניהול הפרויקט: גילי אלון
אפיון הסביבה הלימודית: עינת קריצ'מן, ד"ר נעם טופלברג, ד"ר אסף פינקוס .
ניהול האתר ועריכת תוכן: ד"ר נעם טופלברג
יעוץ אקדמי: ד"ר מלכה בן פשט
עריכה לשונית: מיכל שקד
מחקר וכתיבה: ד"ר נועם טופלברג, יהודית ויינשטיין, רות שחר.
עיצוב: מאיירת ומעצבת:קרן רוזן , מעצבת: אורית ניב
תכנות: Alter-Active

צוות המפ"ט עשה כמיטב יכולתו לאתר את בעלי זכויות היוצרים של כל החומר שנלקח ממקורות חיצוניים, שנכלל באתר זה. פנינו בכתב לכל הגופים והמחברים הנוגעים לדבר כדי להשיג את אישורם לשימוש בחומר. אנו מתנצלים מראש על כל השמטה או טעות. אם יובא הדבר לידיעתנו נפעל לתקנו בהקדם.

The staff of the Pedagogical-Technological Center has made everyeffort to locate the copyright holders of the images that have been included inthis site. Every attempt has been made to contact all relevant copyright holdersin writing to obtain their permission to use the images. We apologize in advancefor any error or omission. Should we be notified of such an error or omission wewill act to correct it as soon as possible