דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מבחני תרגול וחומרי לימוד​

 
ניתן להיכנס למבחני תרגול מקוונים דרך הכפתור הכתום מטה, או לפתוח את הקבצים מהרשימה.
בקבצים מטה ניתן למצוא פתרון מפורט של המבחנים.
חשוב ביותר לתרגל מבעוד מועד מבחנים מקוונים ולבוא מוכנים למבחן.

      

שלב א' תשפ"ג

לתלמידי/ות ט'-י'
מבחן כימיה א1 כיתות ט-י תשפ"ג
מבחן כימיה א1 כיתות ט-י  תשפ"ג - ערבית
פתרון כימיה א1 כיתות ט-י תשפ"ג
מבחן כימיה א2 כיתות ט-י תשפ"ג
מבחן כימיה א2 כיתות ט-י תשפ"ג - ערבית
פתרון כימיה א2 כיתות ט-י תשפ"גשלב א' תשפ"ב

לתלמידי/ות ט'-י'
שלב א כימיה חומר לימוד ט-י תשפ"ב
מבחן כימיה א1 כיתות ט-י תשפ"ב
מבחן כימיה א1 כיתות ט-י  תשפ"ב - ערבית
פתרון מפורט כימיה א1 כיתות ט-י תשפ"ב
מבחן כימיה א2 כיתות ט-י תשפ"ב
מבחן כימיה א2 כיתות ט-י תשפ"ב - ערבית
פתרון מפורט כימיה א2 כיתות ט-י תשפ"ב

לתלמידי/ות י"א-י"ב
שלב א כימיה חומר לימוד יא-יב תשפ"ב
מבחן כימיה א1 כיתות יא-יב תשפ"ב
מבחן כימיה א1 כיתות יא-יב תשפ"ב - ערבית
פתרון מפורט כימיה א1 כיתות יא-יב תשפ"ב
מבחן כימיה א2 כיתות יא-יב תשפ"ב
מבחן כימיה א2 כיתות יא-יב תשפ"ב - ערבית
פתרון מפורט כימיה א2 כיתות יא-יב תשפ"ב

מבחני שלב א משנים קודמות ט-י

מבחן כימיה א כיתות ט-י תשפ"א
מבחן כימיה א כיתות ט-י תשפ"א בערבית
פתרון כימיה א כיתות ט-י תשפ"א        
כיתות ט'-י' - מבחן לדוגמה 1 + פתרון
כיתות ט'-י' - מבחן לדוגמה 2 + פתרון
כיתות ט'-י' - מבחן לדוגמה 3 + פתרון
מבחן כימיה א1 כיתות י תש"פ
מבחן כימיה א1 כיתות י תש"פ בערבית
פתרון מבחן כימיה א1 כיתות י' תש"פ
מבחן כימיה א2 כיתות י תש"פ
מבחן כימיה א2 כיתות י תש"פ בערבית
פתרון מבחן כימיה א2 כיתות י תש"פ

מבחני שלב א משנים קודמות יא-יב

מבחן כימיה א כיתות יא-יב תשפ"א
מבחן כימיה א כיתות יא-יב תשפ"א בערבית
פתרון כימיה א כיתות יא-יב תשפ"א
כיתות י"א-י"ב - מבחן לדוגמה 1 + פתרון
כיתות י"א-י"ב - מבחן לדוגמה 2 + פתרון
כיתות י"א - מבחן לדוגמה 3 + פתרון
כיתות י"ב - מבחן לדוגמה 3 + פתרון
מבחן שלב א1 - שנת תש"פ   
מבחן שלב א1 בשפה הערבית
פתרון שלב א1 
מבחן שלב א2 - שנת תש"פ 
מבחן שלב א2 בשפה הערבית
פתרון שלב א2