דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מידע כללי

​משרד החינוך, האגף למצויינות בחינוך הטכנולוגי שבמינהל טכנולוגיה, תקשוב ומערכות מידע, יחד עם קרן מיימונידס , מפעילת מרכז מדעני העתיד,
מנהלים יחד במיזם משותף את כל נבחרות ישראל במדעים אשר כוללות את נבחרת פיזיקה, מתמטיקה, כימיה מדעי המחשב והנבחרת הצעירה.
מנבחרות אלה יוצאות המשלחות המתחרות באולימפיאדות הבינלאומיות בעולם.
 • האולימפיאדה בפיזיקה היא תחרות ידע לבנות ובני נוער הנערכת מידי שנה במדינה שונה בעולם.
  המתחרים בה נדרשים להפגין חשיבה יצירתית מדעית על מנת לפתור בעיות מאתגרות.
 • מטרת מבחני המיון היא איתור תלמידות ותלמידים ובעלי פוטנציאל בתחום הפיזיקה והענקת הכלים למיצוי הפוטנציאל בהם על ידי אימונם בנבחרת.
  כמו כן, לעודד ולקרב את הנוער לתחומים מדעיים בכלל ולפיזיקה בפרט תוך כדי חשיפתם לאתגרים חשיבתיים.
 • האולימפיאדה הבינלאומית בפיזיקה הנקראת "International Physics Olympiad" - IPhO
 • האולימפיאדה נמשכת כתשעה ימים שבמהלכם מתקיימת התחרות בשני ימים נפרדים. כל מבחן נמשך חמש שעות- מבחן בתיאוריה ומבחן מעבדה.

הגוף האקדמי שזכה להוביל את אולימפיאדת פיזיקה הינו אוניברסיטת בן גוריון.   

על מנת להיות חבר/ת נבחרת ישראל בפיזיקה, שמתוכה תצא המשלחת שתייצג את ישראל ותתחרה באולימפיאדה הבינלאומית,
יש לעבור מספר שלבי מיון:

מבחן שלב א' - מקוון - לתלמידי כיתות י"א - יתקיים אי"ה בשני מועדים: 11/02/2020 ו-16/02/2020.

המבחן מיועד לתלמידי כיתות י"א, בעברית ובערבית.

המבחן מיועד רק לתלמידים המגבירים לימודיהם בפיזיקה (5 יח"ל).

המבחן מתקיים בשני מועדים לבחירת בית הספר: 11/02/20, 16/02/20.
בית ספר יכול לבחור באחד המועדים או בשניהם לצורך חלוקת התלמידים- אין צורך לדיווח על בחירה זו.

הרשמה- על ביה"ס למנות איש קשר לעניין המבחן שמתבקש לרשום עצמו עד לתאריך 10/02/20. רישום איש הקשר משמעו שביה"ס נרשם למבחן.  איש הקשר יכול להיות רק מורה מביה"ס. תלמידים לא צריכים ואינם יכולים להרשם לבחינה. להרשמה לחץ כאן (גוגל כרום בלבד), 

 • כל תלמיד ייבחן פעם אחת בלבד.
 • המבחן מתקיים בבתי הספר באופן מקוון- כניסה באמצעות הזדהות אחידה של משרד החינוך (שם משתמש וסיסמה).
 • בתי ספר נדרשים לדאוג לאמצעי קצה לכל תלמיד ויכולת גלישה מספקת- להסבר מפורט לחץ כאן.
 • משך המבחן 90 דקות.
 • המערכת המקוונת תיפתח בשעה 09:30 ותיסגר באופן גורף וארצי בשעה 12:30 בדיוק. אין הארכות זמן ואין אפשרות להזיז את שעות המבחן.
 • לנוחיות בתי הספר, ניתן לבחור שעת התחלה להיבחנות בתוך הטווח השעות הנ"ל, יחד עם זאת, על כל התלמידים להתחיל את הבחינה באותה השעה בדיוק.
 • המבחן ייסגר 90 דקות בדיוק  לאחר התחלתו ויש לשים לב בתום הזמן שכל תלמיד לחץ על כפתור "סיום המבחן"(יחד עם זאת, לידיעתכם, המבחן נשמר
  אוטומטית כל מספר דקות).
 • שימו לב! כיוון שהמערכת נסגרת בשעה 12:30, שעת ההיבחנות המאוחרת ביותר שתאפשר היבחנות במשך 90 דקות הינה 11:00.
 • המבחן מורכב משאלות אמריקאיות או משאלות שהתשובה עליהן היא מספרית בלבד (אין להוסיף מילים או אותיות).
 • יש להצטייד בשעת המבחן במחשבון, דפי טיוטה וכלי כתיבה.
 • על התלמידים להיכנס מבעוד מועד לאתר זה ולתרגל מבחן תירגול מקוון דרך כפתור (כחול) "כניסה למבחנים מקוונים"
 •  הדבר יאפשר לתלמיד/ה בדיקה באם שם משתמש וסיסמתם מעודכנים, כמו גם, תירגול בהתמצאות במרחב המבחן.

 • האתר ייסגר 24 שעות לפני מועדי הבחינה ולא ניתן יהיה לתרגל בזמן זה.
 • במבחני התרגול יינתן ציון בו במקום ברגע הגשת המבחן. במבחן המיון עצמו לעומת זאת, תשלח תוצאה של "עובר/ לא עובר"
  דרך פורטל תלמידים לאחר כ-10 ימים מתום המועד השני.
 • שלב ב'  יתקיים אי"ה בתאריך 05/03/2020 - לתלמידי כיתות יא'

   

  נבחרת פיזיקה עוברת אימונים הכוללים מחנות אימונים חד יומיים, מחנות אימונים רבי ימים הכוללים לינה, תירגולים אישיים וקבוצתיים ומשימות שבועיות.  
  תלמידות ותלמידי הנבחרת משתתפות/ים בתחרות בינלאומית מצומצמת המקדימה לאולימפיאדה הבינלאומית הנקראת "אולימפיאדת אסיה" –APhO ,
  לתחרות זו יוצאים שמונה תלמידים/ות שמתוכם ייבחרו חמישה תלמידים/ות שירכיבו את משלחת פיזיקה וייצגו את ישראל באולימפיאדה הבינלאומית.

   

  לשאלות והבהרות ניתן לפנות לגב' ענת רולניק,  מנהלת האולימפיאדות הבינלאומיות במדעים, האגף למצויינות בחינוך הטכנולוגי, משרד החינוך.
  טלפון: 
  052-8468709, 073-3931695מייל:  anatro2@education.gov.il