דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מגמת מדעי המחשב, הנדסת תוכנה וסייבר

​דבר המפמ"ר

מדעי המחשב, שפת הטכנולוגיה, שפה המתארת תהליכים מבנים וקשרים בין טכנולוגיות. שפה היא השלב הראשון בהטמעת טכנולוגיה בחברה טכנולוגיתמדעי המחשב הוא המקצוע המוביל במגמת הנדסת תכנה וסייבר.
תחום הנדסת התכנה והסייבר נתון בתקופה ממושכת של שינויים מהותיים, כגון: ניתוח מערכות בגישת מונחי עצמים, שפות עיליות מתקדמות, מערכות הפעלה ושילוב מערכות. תוכני הלימוד במגמת הנדסת תכנה וסייבר מבוססים על עקרונות המדע והטכנולוגיה המודרנית. הלימודים מתקיימים בסביבה ממוחשבת ובשימוש בתכנות ומערכות מתקדמות ביותר. התכנים הנלמדים מבוססים על ידע ושימוש במדעי הטבע, מתמטיקה ובעקרונות מדעיים ועל התנסות במערכות מתוחכמות. .
תוכנית הלימודים במדעי המחשב ובהנדסת תכנה וסייבר משתלבת במכלול לימודי הטכנולוגיה בבתי הספר. התוכנית מקדמת את מערכת החינוך ואת כלכלת המדינה ורווחתה. העובדה שהתוכנית הזו מכוונת ומיועדת לכלל התלמידים תורמת לשוויון הזדמנויות בחינוך ולתהליכי מוביליות חברתית וכלכלית בקרב ילדי ישראל.
תלמיד הפותר בעיה באמצעות תכנית מחשב משתמש במיומנויות הפשטה, ביכולת לנתח ולממש פתרון בעיות/ משימות בעזרת כתיבה והפעלה של תכניות מחשב ובהצגת תכניות למימושן. הוא צריך להיות מסוגל לייצג בעיה/משימה מתחומים שונים) באמצעות ייצוג/מודל שניתן לתרגמו לתכנית מחשב. מיומנות מרכזית של מדעי המחשב ייצוג של בעיה/משימה באמצעות מחשב כולל כתיבת קוד הינה מיומנות חשובה שכל תלמיד הלומד בבית ספר בישראל צריך לרכוש ולדעת ליישם. כפי שמתמטיקה משפיעה על דרך המחשבה והגישה המדעית, מדעי המחשב ממחישים את החשיבות של המחשבה האנליטית ואת האפשרות המיידית ליישמה בחיי היום יום. למדעי המחשב יש השפעה עזה על כל היבט בחיינו ובמידה רבה שפת המחשב היא שפת המדע והטכנולוגיה.
לימודי מדעי המחשב כחלק מהנדסת תכנה וסייבר, מתחילים בבית הספר היסודי ועד כיתה יד במכללות.
בברכה,
ד"ר אבי כהן

​בתי הספר היסודיים – כיתה ד' עד כיתה ו'

מדעי המחשב ורובוטיקה

תכנית לימודים זו, בצד החשיפה למונחים בפיזיקה ובחשמל ממוקדת בעקרונות פיתוח חשיבה אלגוריתמית באמצעות כלים רובוטיים. תכנית זו מתרכזת בלימוד מונחים יסודיים במגוון נושאים מחד ומאידך משלבת ניסוי, למידה, תרגול והתנסות ברובוטים תוך קבלת משוב מידי.  

התכנית משלבת הוראה תיאורטית בצד הדגמות וניסוים, לימוד תוך כדי התנסות והתמודדות עם אתגרי חקר, גילוי המהווים מסגרת חווייתית מהנה.

​חטיבת הביניים

מקצוע מדעי המחשב הוא תחום מרכזי בעל השלכות רבות על תחומים אחרים.בנוסף לאתגר המחשבתי שמציבים לימודי מדעי המחשב והפוטנציאל שלהם לקידום כישורי חשיבה מסדר גבוה, למידת מדעי המחשב בחטיבת הביניים עשויה להעמיק את הבנת התלמידים תופעות שונות אשר להן הם עדים בחייהם, ולתרום ללימודיהם בתחומים אחרים. בנוסף, היות ותחום מדעי המחשב ניצב בבסיסן של רבות מההתפתחויות הטכנולוגיות שלהן אנו עדים בעשורים האחרונים, הבנת התחום והשלכותיו עשויות להעלות גם את מודעותם החברתית, האתית והתרבותיות של תלמידים הלומדים אותו.

מטרות תכנית הלימודים במדעי המחשב לתלמידי חטיבות הביניים הן:

 • להקנות ללומדים מושגי יסוד של מדעי המחשב

 • להקנות מושגים בסיסיים בחשיבה לוגית בצורה חווייתית בשילוב פעילויות לא ממוחשבת יחד עם פעילויות תכנותיות במחשב

 • להקנות הרגלי עיצוב ותכנון, משמעת עצמית, ביקורת עצמית, עבודה כיחיד ובקבוצה, כישורי הפשטה, התמודדות עם סיבוכיות וחשיבה מודולרית

 • להצביע על קשרי הגומלין בין התחום לתחומי ידע נוספים

 

לימודי מדעי המחשב לתלמידים שאינם בעתודה מדעית טכנולוגית

 

​פרטים ליצירת קשר

ד"ר אבי כהן
מפמ"ר מדעי המחשב ומגמות עתירות ידע
טלפון: 073-3936643
דואר אלקטרוני: AviCo@education.gov.il

 תקן מעבדת מחשבים למדעי המחשב והנדסת תכנה וסייבר


מדעי המחשב

תוכנית הלימודים בנתיב העיוני - זהה לתכנית ב"מדעי המחשב" במקצוע המוביל, במגמת "הנדסת תכנה וסייבר"
החל משנה"ל תשפ"ג (2023 ) יחולו שינויים במבנה ההיבחנות במקצוע מדעי המחשב. החל משנה זו תתאפשר היבחנות במקצוע בשני מסלולים: היבחנות ל 3 יח"ל והיבחנות בעוד 2 יח"ל השלמה ל – 5 יח"ל.
למען הסר ספק -  שינוים אלו חלים על בוגרי ובוגרות 2024 ומעלה.

חוזר הבגרויות החדש במדעי המחשב

בחינה לדוגמה - שאלון 899371

מבנה ההיבחנות בשנות הלימודים תשפ"ג - תשפ"ד

הבחינה במדעי המחשב נחלקת לבחינה חיצונית בכתב המהווה 70 אחוז, ו- 30 אחוז מטלת ביצוע בבחינה פנימית לנבחנים אינטרניים
סמל בחינה 70% - 899381 (בכתב: יחידות 1,2,4,5)
סמל בחינה 30% אינטרני - 899283, הנקראת מטלת ביצוע (יחידה 3)
סמל בחינה 30% אקסטרני ונבחני משנה - 899282   (בכתב)

תכנית הלימודים (יחידות 1,2,4)

יחידה 5, היא מורכבת מפרקי בחירה תיאורטיים במדעי המחשב ונבחנים בה ביחד עם כל החומר התיאורטי בבחינה 899381. על המורה/תלמיד לבחור אחת מהחלופות הבאות:

מטלת ביצוע, 30%, סמל בחינה 899283  (899373 במבנה החדש)

מטרת יחידת הלימודים הזו היא להעמיק את הידע הקיים של התלמיד ולהביאו לידי ביטוי בפיתוח פרויקט מאתגר.

מטרה נוספת של יחידת הלימוד השלישית היא להציג לתלמיד תחום ידע ספציפי במדעי המחשב.

כללית, שעות ההוראה ביחידה מתפלגות כדלקמן: הוראת תחום הידע הנוסף (60 שעות), פיתוח פרויקט (30 שעות).

בתי ספר שמלמדים מדעי המחשב יכולים לבחור ללמד את אחת החלופות הבאות:

מפרט וקריטריונים לביצוע הבחינה במטלת ביצוע

נוהל ביצוע ודיווח על מטלת ביצוע

שאלונים מותאמים

 

 

הנדסת תכנה וסייבר - מגמה  14.10

 פתיחת מגמת הנדסת תכנה וסייבר

המלצה לפתיחת מגמת הנדסת תכנה מותנית בקיום כל הסעיפים הבאים:

 • בביה"ס לימדו מדעי המחשב ברמה של 5 יח"ל (שאלונים 899381 + 899283) או ברמה של 3 יח"ל (במבנה החדש, שאלונים 899371 + 899373).
 • התלמידים ברמה נאותה, כפי שבא לידי ביטוי בבחינות הבגרות.
 • בית הספר הקצה למדעי המחשב את כל השעות הנדרשות בהתאם לתכנית הלימודים.
 • בבית הספר יש מורה שיכול ללמד את אחת החלופות של ההתמחות תכנון ותכנות מערכות.
 • ציוד: מחשב לכל תלמיד בקבוצת לימוד. רצוי שלכל תלמיד במגמת הנדסת תכנה יהיה מחשב נייד אישי עליו יבצע התלמיד את שיעורי הבית, הלימודים ופרויקט הגמר.

מקצוע מוביל - מדעי המחשב

תוכנית הלימודים במקצוע המוביל זהה לתכנית ב"מדעי המחשב", בנתיב העיוני.

מקצוע ההתמחות - תכנון ותכנות מערכות

תכניות הלימודים בהתמחות "תכנון ותכנות מערכות", (סמל בחינה לעבודת גמר 5 יח"ל 883589, סמל בחינה לפרויקט גמר 3 יח"ל 883387) במגמת "הנדסת תכנה וסייבר". בית הספר יכול לבחור אחת מהחלופות הבאות. אין צורך לבקש אישור מהפיקוח לשינוי חלופה. 

 

הבהרה: יש להבדיל בין "מגמה" לבין "מקצוע". מגמה כוללת שלושה מקצועות: מקצוע מבוא, מקצוע מוביל ומקצוע התמחות. כאשר מקצוע אינו במגמה נהוג לפעמים לכנותו גם כ"מקצוע מדף".

 

צוות הפיקוח וההדרכה

​ד"ר אבי כהן
מפמ"ר מדעי המחשב וממונה מגמות עתירות ידע
טלפון: 073-3936643
דואר אלקטרוני: AviCo@education.gov.il

רחל פרלמן
מדריכה ארצית
טלפון: 054-3006952
דואר אלקטרוני: rachelperlmann@gmail.com

ארז סיני
מדריך ארצי
טלפון: 052-8544888
דואר אלקטרוני: erezsi@education.gov.il

ד"ר נילי נווה
אחראית על לימודי טכנאים והנדסאים
טלפון: 050-8256081
דואר אלקטרוני: nilinaveh@gmail.com

רבקה ברייר
מטמיעה - הנדסת תוכנה, מאגרי מידע, פתיחת מגמות
טלפון: 050-4744212
דואר אלקטרוני: rivkabr@sapak.education.gov.il

חגית כהן
הנדסת תוכנה
טלפון: 054-7885808
דואר אלקטרוני: hagitc999@gmail.com

אירית סעדון
יסודי
טלפון: 054-9980920
דואר אלקטרוני: irit.sadoun@gmail.com

 

 • פרופ' שלומי דולב - יושב ראש הוועדה, ראש בית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' מוני נאור - המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית, מכון ויצמן
 • פרופ' אורית חזן - הטכניון
 • ד"ר אבי כהן מפמ"ר, משרד החינוך, מרכז הוועדה
 • ד"ר ראובן חוטובלי אפקה – המכללה האקדמית להנדסה בת"א, המחלקה למדעי המחשב והנדסת תוכנה, ואוניברסיטת תל אביב
 • פרופ' גרא ויס - המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון
 • פרופ' כתריאל בארי - האוניברסיטה העברית ירושלים, בית הספר למדעי המחשב
 • ד"ר ברוריה הברמן - מכון טכנולוגי חולון, המחלקה למדעי המחשב, ומכון ויצמן למדע
 • פרופ' עודד מרגלית - המחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בן גוריון
 • ד"ר בועז תמיר - המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת בר-אילן
 • ד"ר זהר נאור, המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת חיפה (מכללת אורנים)
 • גב' אורית טטרסקי, ראש מרכז פיתוח ומיצוי הון אנושי, מערך הסייבר הלאומי 
 • מר גדי הרמן - מורה, מקיף רוגוזין, משמר הנגב
 • מר שלומי אחנין - מפמ"ר אלקטרוניקה
 • מר יוסף בלאן - מורה, בית הספר האנגליקני, נצרת
 • מר ארז סיני - מורה, בית ספר קבוצת יבנה
 • מר יגאל דור - מורה ומפקח, משרד החינוך
 • מר גל בר-און - רכז מגמה, מכללת דרכא, אשקלון
 • מר אסף אמיר - מורה, על"ה תיכון למדעים, הרצליה
 • ד"ר דלית לוי - מורה, המכללה האקדמית צפת
 • ד"ר תמי לפידות - מנהלת מחשבה-המרכז הארצי למורי מדעי המחשב
 • ד"ר נילי נווה - מורה במכללה ונציגת תעשיה
 • גב' רחל פרלמן - מורה, רכזת מגמה, מדריכה ארצית
 • גב' יונה סעדיה - מורה, רכזת מגמה, בית ספר מקיף ה' ראשל"צ

יו"ר ועדות קודמות:

 • פרופ' עמירם יהודאי
 • פרופ' עמיהוד אמיר
 • פרופ' יהודית גל עזר
 • פרופ' שמעון שוקן
 • פרופ' שלומי דולב

מפמ"רים קודמים:

 • מר בן ציון ברטה
 • ד"ר ברוריה הברמן
 • ד"ר אבי כהן