דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

 גלריית מדיה

 עורך תוכן [1]

מממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממממ​

 עורך תוכן [2]

 עורך תוכן [3]

 עורך תוכן [4]

​ניתן לערער על ציון של בחינה בכתב (לא ניתן לערער על בחינות שבעל פה) עד 40 יום לאחר פירסום הציונים. בדרך-כלל ציוני מועד הקיץ מונפקים בתחילת חודש ספטמבר וציוני מועד החורף בתחילת חודש אפריל. נבחן שלא יקבל את ציוניו בסמוך לזמנים אלו יפנה לשלוחה כדי לברר את ציוניו. אי קבלת הציונים באמצעות הדואר לא תהווה סיבה מוצדקת להגשת ערעור באיחור.

ניתן לערער על ציון של בחינה בכתב (לא ניתן לערער על בחינות שבעל פה) עד 40 יום לאחר פירסום הציונים. בדרך-כלל ציוני מועד הקיץ מונפקים בתחילת חודש ספטמבר וציוני מועד החורף בתחילת חודש אפריל. נבחן שלא יקבל את ציוניו בסמוך לזמנים אלו יפנה לשלוחה כדי לברר את ציוניו. אי קבלת הציונים באמצעות הדואר לא תהווה סיבה מוצדקת להגשת ערעור באיחור.

ניתן לערער על ציון של בחינה בכתב (לא ניתן לערער על בחינות שבעל פה) עד 40 יום לאחר פירסום הציונים. בדרך-כלל ציוני מועד הקיץ מונפקים בתחילת חודש ספטמבר וציוני מועד החורף בתחילת חודש אפריל. נבחן שלא יקבל את ציוניו בסמוך לזמנים אלו יפנה לשלוחה כדי לברר את ציוניו. אי קבלת הציונים באמצעות הדואר לא תהווה סיבה מוצדקת להגשת ערעור באיחור.

 עורך תוכן [5]

​ניתן לערער על ציון של בחינה בכתב (לא ניתן לערער על בחינות שבעל פה) עד 40 יום לאחר פירסום הציונים. בדרך-כלל ציוני מועד הקיץ מונפקים בתחילת חודש ספטמבר וציוני מועד החורף בתחילת חודש אפריל. נבחן שלא יקבל את ציוניו בסמוך לזמנים אלו יפנה לשלוחה כדי לברר את ציוניו. אי קבלת הציונים באמצעות הדואר לא תהווה סיבה מוצדקת להגשת ערעור באיחור.

 עורך תוכן [6]