דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
למערכת הגשת מועמדות
זכאים
הזכאים
המועצה להשכלה גבוהה ומשרד החינוך מעניקים מלגות סיוע לסטודנטים אזרחי ישראל
או תושבי ישראל שאינם מקבלים סיוע ולומדים לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה שהוכרו על פי חוק המל"ג,
וכן לתלמידי מכינות קדם אקדמיות ולסטודנטים הלומדים במכללות לתעודת הנדסאי.

לסטודנטים הזכאים, הלומדים לתואר אקדמי שני (M.A, M.Sc וכיו"ב) או לתואר ד"ר ברפואה (שנים ד'-ו),
הסיוע יינתן באמצעות הלוואה בלבד.

גובה המלגה
סוג הסיוע לתואר ראשון ושני וגובהו ייקבעו לפי התארים ורמות הזכאות הבאות:
רמת זכאות מלגה לתואר ראשון (B.A) הלוואה לתואר שני (M.S, M.Sc וכיו"ב)
או לתואר ד"ר ברפואה (שנים ד'-ו')
א 12,480 -
ב 6,240 -
ג 4,000 -
ד הלוואה בסך 7,000 הלוואה בסך 7,000

זכאים
לידיעתכם

תמה תקופת הגשת הבקשות לקבלת מלגות והלוואות ולא ניתן להגיש בקשות נוספות. המוקד סגור כעת לצורך בדיקת הבקשות ולא יינתן מענה טלפוני בתקופה זו. לפניות דחופות בלבד, ניתן לפנות במייל בכתובת: loans@education.gov.il

פורטל תלמידים
מינהל תיאום ובקרה
המועצה להשכלה גבוהה