דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

על התכנית

בשנת הלימודים תש"ף השיעור הגדול בעולם יציין 30 שנים לאמנה הבינלאומית לזכויות הילד/ה. הפעילויות החינוכיות במסגרת התוכנית מיועדות לכלל התלמידות והתלמידים בכיתות א' עד י"ב. לתוכנית שותפים אגפי הגיל במינהל הפדגוגי – אגף לחינוך יסודי ואגף לחינוך על יסודי, אגף טכנולוגיות מידע, מפמ"ר למדעי החברה וחינוך אזרחי, מינהל חברה ונוער במחוז תל אביב, מנהלים ומורים.

השיעור הגדול התקיים בתאריכים – י"ב – כ"ד בחשוון התש"ף, 10-22 בנובמבר 2019

המשך קריאה >

זכויות התלמיד
מידע נוסף על השיעור הגדול בעולם
חומרי עיון ולמידה בנושא
פייסבוק
דף אירוע פייסבוק של משרד החינוך
להעלאת תוצרי השיעור הגדול בעולם
כלים דיגיטליים
מאגר כלים דיגיטליים
להעלאת תוצרי השיעור הגדול בעולם
האמנה הבינלאומית לזכויות הילד
האמנה הבינלאומית
לזכויות הילד בחלוקה לנושאים
המינהל הפדגוגי
הפיקוח ליישום חוק זכויות התלמיד/ה
אגף א לחינוך יסודי
אגף א לחינוך על יסודי
מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע
אגף טכנולוגיות מידע