דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

  הרשמה לכנס יוזמות פמ"ע - חדר 3         15:00-16:00

 

  • שם בית הספר: יסודי אלאגיאל – מגאר

שם היוזמה: עיצוב דמות הלומד - מסע ממונאדה סגורה  לעבר חלונות אל העולם

אתגרי המציאות המשתנה על כל היבטיה והנגישות הגלובלית, השיתופיות והאינטראקטיביות מחד,  כנגד הצורך על עיצוב דמות לומד מותאמת  מאידך, מחדדים שאלות של זהות, תרבות ורב-תרבותיות, שפה, קודים חברתיים, יכולות, נטיות והעדפות .

עולה הצורך לזמן בפני הלומד  מגוון של התנסויות והזדמנויות ללמידה אחרת בגיל כל כך קריטי שבו הלומד טרם עיצב  את נטיותיו והעדפותיו למען פיתוח מכוונות עצמית ללמידה .

בבסיס היוזמה מתוכננים שלושה מרחבי למידה: מרחב חברתי, מרחב מדעי ומרחב טכנולוגי המזמנים חקר, גילוי ולמידה לצד כלים לניווט בעולם דינאמי, בדגש על טיפוח יכולות אישיות.

שאלה מערערת:

כיצד ניתן למצוא את האיזון הנכון בין תהליכי הלמידה ועיצוב דמות הלומד העתידי, לצד ערכי החברה המסורתית שבתוכה ממוקם בית הספר? ​

 

  • שם בית הספר: תדהר עפולה

שם היוזמה: תדהר אל המח"ר : התאמת מערכת חדשנית רלוונטית

לפתחנו שני אתגרים משמעותיים ביותר המשפיעים באופן ישיר על הלמידה הפדגוגית והפסיכו- פדגוגית של תלמידנו והם: התאמת הלמידה לדורות A,Z-  דור הזכוכיות השבורות.

כמענה לאתגר החלטנו לייסד בבית ספרנו סדר יום חינוכי חדש.

היוזמה עוסקת בפיתוח מערכת שעות חדשנית ורלוונטית הכוללת בתוכה שיעורים אוניברסאליים, שיעורים לוקאליים, שיעורי חברה ורגש ושיעורים חדשים מתוך מגמות העתיד.

המערכת פורצת מסגרות זמן, מקום וגיל.

במערכת החדשנית תינתן מסגרת זמן לפיתוח ויישום מפת ההתפתחות האישית שנבנית לכל ילד יחד עם השותפים לחינוכו.

מעניין?- בואו לשמוע עוד

  • שם בית הספר: חט"ב מזרעה

שם היוזמה: עולים לשידור

תצורת מדיה חדשה פוקדת את עולמנו – עולם הפודקאסטים והיא מובילה אותנו לחשוב באופן "זמיש". האתגר הוא להתמודד עם מציאות משתנה זו ולנצל הזדמנויות למידה חדשניות ורלוונטיות עבור תלמידנו.

הפודקאסטים  כמקורות תוכן שייצרו תלמידים בשילוב מיומנויות רבות כמו למידה רפלקטיבית , מיומנויות שיח , למידה שיתופית, אוריינות דיגיטלית, למידה עצמית, למידה יזמית, מסוגלות אישית.

שאלה מערערת:

  • כיצד הפודקאסטים יכולים לשמש מצע ללמידה והערכה של תלמידינו? כמדיום נפרד מהרדיו?
  • כיצד ניתן לשלב את לוח השידורים בעשייה הפדגוגית הבית ספרית?

 

  • שם בית הספר: חט"ב מג'דל שמס

שם היוזמה:  לחלו"ם.....( למידה חווייתית ללומד... ומשמעותית )

הפיתוח שלנו עוסק ביום בשבוע בו התלמיד בוחר לעצמו את האופן ואת שיטת הלמידה המתאימה והנכונה לו בהלימה לייחודיותו, כישוריו ולהעדפותיו. יום הלמידה יכלול ארבעה אופנים של שיעורים הנקראים בשם "חלונות הזדמנות". התלמיד יתנסה במיומנות הבחירה מכל אחד מהאופנים :

א – דיציפלינרי , תחום דעת אחד הנלמד בפרקטיקות הוראה שונות , התלמיד יבחר הפרקטיקה המתאימה לו.

ב – מולטי דיציפלינארי, נושא אחד הנלמד דרך תחומי דעת שונים, התלמיד יחווה את הלמידה במרחב למידה מותאם וייחודי לתחום הדעת.

ג – למידה רב גילאית – התלמיד יבחר תחום אחד מהמגוון המוצע לו בביה"ס, מודל זה יגביר תחושת המסוגלות העצמית של הלומד ויאפשר לו להתפתח כאדם כדי להגשים את שאיפותיו ורצונותיו מתוך ראיית וחשיבת עתיד.

ד – גמישות מחשבתית – התלמיד יבחר קורס אחד ממגוון קורסים המנוהלים ע"י מורים מלווים ומנטורים משכבה ט' וגם הורים בעלי התמחויות שונות מהקהילה. הלמידה תתבצע מרחוק אחרי יום הלימודים, המודל יאפשר למשתתפים יצירת שיתוף פעולה במטרה להרחיב את הידע סביב אתגרי העתיד מולם הם ניצבים.

שאלה לחשיבה:

האם תלמיד שנת ה-2030 , יהיה מוכן ובשל לבנות לעצמו את סדר יום הלמידה השבועי המותאם לו?

 

  • שם בית הספר: תורני נעם יהלום מעלות

שם היוזמה: כאן, שם ובכל מקום בעולם

מקצועות חדשים פוקדים את עולמנו חדשות לבקרים, ומציאות זו שבה נדרשים תפקודים, יכולות וכישורים רבים,  מחייבת פיתוח דפוסים חדשים של הוראה , למידה והערכה . אנו מייצרים  למידה במציאות חדשה, משתנה ומאתגרת פורצת את גבולות המרחב והזמן, למידה מבוססת כשרונות ותחומי עניין רלוונטיים לתלמידנו .

במציאות מתחדשת זו פירמידת הלמידה תשתנה: המורה הוא גם לומד -התלמיד הוא גם מלמד. התפיסה היא שהלמידה היא בעלת ערך גם ללומד וגם למדריך, למידה פעילה הנוצרת מתוך עניין וסקרנות והתחדשות. במציאות זו נפרוץ דרך בהערכה, שתהיה משוב מעצב לכל אורך הלמידה, ומטרתה לקדם ופחות להעריך , ומתוך כך גם הלומד הוא שותף מלא.

שאלה לחשיבה :

מה יקרה למבנה המסורתי של ביה"ס? איך לגייס את השותפים המסורתיים? ומהו השינוי התפיסתי שיתרחש בקרב המורים ?