דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

Heder2.jpg

   הרשמה לכנס יוזמות פמ"ע - חדר 2           14:00-15:00

  • שם בית הספר: "אל-עין" – שפרעם

שם היוזמה: פריון אפקטיבי בלמידה חדשנית מכוונת עתיד

פִּרְיוֹן - הוא מונח בכלכלה העוסק ביחס שבין כמות התפוקה לכמות התשומה בייצור, והוא מהווה כלי מדידה חשוב ביעילות הייצור.

 הפיתוח עוסק בקידום מודל למידה המפתח גישה אישית ושיתופית, הכרוכה בהשתתפות פעילה של תלמידים, תוך התמקדות בנושאי הליבה (מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה) בשילוב אומנות. זאת על מנת להכין את התלמידים לעתיד מוצלח בדגש על הקניית כלים ומיומנויות לפתרון בעיות וחשיבה יצירתית דרך חווית למידה פעילה, מהנה ומאתגרת לתלמידים.

 הפיתוח עוסק במודל הערכה מסתגלת והערכת תהליך פיתוח לקראת תוצר, בדגש על הערכה בסביבה דיגטלית.

שאלה מערערת:

 כיצד מקדמת הערכה מסתגלת דיגטלית את החשיבה היצרתית והביקורתית אצל התלמידים?

 

  • שם בית הספר: נעם הרצוג עכו

שם היוזמה: NOAM IN AND OUT 

שאלה מערערת:

"חלוץ הוא האדם שראשו גבוה בשמיים ורגליו נטועות עמוק באדמה" (לוי אשכול).

באיזה אופן ניתן להיות בכמה מקומות בו זמנית?

"ילדי פנים וחוץ" הוא מושג מאתגר ששדה החינוך נתקל בו בשנים האחרונות. אלו ילדים שבאופן תמידי נמצאים בשני מקומות בו זמנית, ילדים שלא יכולים להיות רק בפנים וצריכים גם את ה"בחוץ", ההזדמנות לתת לילד "פנים וחוץ" למידה עפ"י מפה פרסונלית, שתותאם להתפתחות הטכנולוגית העתידנית, כמענה להעצמת הפרט ולמיצוי החוזקות והשאיפות שלו. מרחב למידה הנותן אפשרות למידה לילדים להיות בשני מקומות בו זמנית ובכך לנצל את הפוטנציאל הפרסונלי הגלום בהם בעזרת פלטפורמה למידה דיגיטאלית הפותחת אפשרויות למידה מגוונות ומרתקות.

 

  • שם בית הספר: חט"ב רוז עכו

המיזם: פיתוח אפליקציה חינוך חברתי קהילתי רוז 2020

הצוות עוסק בשנתיים האחרונות בפיתוח תכנית ש.ח.פ  (שפה רב תרבותית ,חדשנות טכנולוגית פדגוגיה מוטת עתיד ) שינוי השפה הפדגוגית הבית ספרית  כלל עבור המורים והתלמידים כאחד.

יצירת חיבורים בין דיסציפלינות אשר יניעו את המורים לחבור אל עמיתים, להרגיש בנוחות ובתחושת שייכות בתוך מרחב טכנולוגי שיהיה מותאם לצרכיהם ולמידותיהם. לשם כך אנו יוצרים סביבת עבודה חדשנית פדגוגית – טכנולוגית המעודדת חווית למידה ועשייה חדשנית מרעננת למורים.

שאלה מערערת:

האם הצורך להנגיש את כל החומרים, התכנים והמערכים  עבור צוותי ההוראה, היא הדרך הנכונה לפתח לומד עצמאי? 

 

  • ​שם בית הספר:  אלבשאאר

המיזם: הקמת בית ספר וירטואלי המנוהל ומתופעל על ידי התלמידים למען התלמידים

הרעיון של המיזם- לאפשר לכל תלמיד להצליח יותר. "לא משארים אף אחד מאחור" הן בסביבת המיקרו, הפנים בית ספרית והן בסביבת הקהילה והמדינה.

המיזם יקדם את התודעה הגלובלית של התלמידים, יפתח את האוריינות הפיננסית על ידי גיוס המשאבים להפעלת המיזם ושיקולי עלות מול תועלת.

היעד המרכזי של המיזם הוא לפתח את יכולת קבלת האחריות לקידום השלומות הפרטית והשלמות הקולקטיבית במציאות משתנה תוך אחדות חברתית קולקטיבית.

השאלות:

  1. האם התלמידים יכולים לנהל את הלמידה המתרחשת בבית הספר באופן עצמאי ופורה?
  2. האם תלמיד יכול ללמד תלמיד באופן אפקטיבי? שיבוא לידי ביטוי גם בהשגיו?

 

  • שם בית הספר: ממלכתי מצודות קרית שמונה

שם היוזמה: מס"ע לשיתופיות

האדם הוא יצור חברתי-קוגניטיבי-רגשי לומד, הפועל כל חייו במסגרות ובארגונים חברתיים, הדורשים ממנו לתפקד בתוכם ומעצבים במכוון או בעקיפין את אישיותו, מחשבתו ודרך חייו.
התבוננות במגמות העתיד מציבה בפנינו אתגרים שונים וביניהם העצמה אישית ולמידה חברתית המחייבת טיפוח אוריינות חברתית ומיומנויות בין אישיות.
בית הספר "מצודות" מקדם תהליכי הוראה ולמידה ל"חשיבה עיצובית" בהם נדרשים המורים והתלמידים לשתף פעולה במסגרת צוותי חשיבה ועיצוב. הלמידה השיתופית מספקת לתלמידים ולצוות החינוכי הזדמנויות להתנסות בלמידה חברתית - שיתופית, ובמהלכה לרכוש ולחזק מיומנויות חברתיות.
במסגרת היוזמה פיתחנו מרכז הערכה בית ספרי, הממוקד בשלב זה בתחום השיתופיות על מימדיה השונים: הפגנת אחריות, חלוקה והגדרה של תפקידים, בטחון פסיכולוגי, קבלת החלטות, פתרון קונפליקטים, זיהוי חוזקות וחולשות.

במרכז הערכה יתנסו מורים ותלמידים כאחד במטרה לטייב ולהטמיע מימדים אלו.

שאלה לחשיבה:

 טיפוח והטמעת הוראה ולמידה שיתופית בכל זירות וממשקי החינוך כיצד?

התאמת סדירויות בית ספריות.

סדר היום הבית ספרי.

חיבוריות עם גורמים חוץ.

איגום משאבים פינימיים וחיצוניים.