דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מובילים: ​על שולחן האגף

​אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון  מוביל מספר מהלכים אסטרטגיים. לפניכם חלק מהמהלכים שהאגף מוביל:

 

 

עתודות לישראל


'עתודות לישראל' הינה תוכנית לאומית אסטרטגית המתמקדת בשיפור מגזר משרתי הציבור בישראל, המונה יותר ממיליון עובדות ועובדים, באמצעות יצירת מנגנוני פיתוח עתודה ניהולית ומקצועית. 

התוכנית שואפת לתרום לשגשוג מדינת ישראל באמצעות משרתי ציבור הפועלים יחדיו במקצועיות, בערכיות, בממלכתיות, במוכוונות לאזרח, לטובת הכלל ובתכנון ארוך טווח. 

חוברת עתודות

כיום פועלות שלוש תוכניות עתודה במערכת החינוך: תוכנית 'אדוות' - עתודות מנהיגות וניהול לדרג הבכיר במערכת החינוך, תוכנית הצוערים לחינוך הבלתי פורמאלי ותוכנית 'אלומות' לפיתוח עתודה ניהולית בכירה במערכת הכשרת המורים.

תוכנית 'אדוות' הינה מיזם משותף של משרד החינוך וארגון מעוז, אשר נועדה לגבש את העתודה הניהולית הבכירה והמובילה במערכת החינוך. התכנית נבנתה מתוך הבנה כי כדי להוביל מערכת חינוך פורצת דרך יש צורך במנהיגים חינוכיים, איכותיים ומגוונים הפועלים במשותף אל מול אתגרי המערכת.
התוכנית מיועדת למנהלים ומנהלות בכירים מכלל המגזרים והזירות במערכת החינוך:
משרד החינוך, שלטון מקומי, רשתות חינוך, מגזר שלישי, חברות ממשלתיות, מוסדות אקדמיים, פילנתרופיה וקרנות ועוד.

התוכנית נועדה להכשיר קבוצת מנהיגות בתחום החינוך הבלתי פורמלי בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית של ישראל.

התוכנית פועלת כמיזם משותף בין מנהל חברה ונוער במשרד החינוך וארגון שותפויות רוטשילד.

במסגרת התוכנית לומדים הצוערים תואר אקדמי במכללת אורנים ומשתתפים בתכנית הכשרה חוץ-אקדמית הכוללת - סדנאות העשרה, מפגשים עם דמויות מפתח בחינוך הבלתי פורמלי ובשירות הציבורי בישראל, סמינרים, סיור לימודי בחו"ל והתנסות מעשית ברשויות מקומיות ובמוסדות נוספים.

בתום תקופת ההכשרה מחויבים הבוגרים לעבודה במשרות מובילות (ברשויות מקומיות, מרכזים קהילתיים, מרכזי נוער ועוד) למשך ארבע שנים.

​מטרת התוכנית לגבש את העתודה הניהולית הבכירה במערך הכשרת המורים בישראל, לייצר שפה משותפת סביב אתגרי הליבה של עולם ההכשרה, להגביר את האמון בין השחקנים וליצור רשת של מנהיגים המחוללים שינוי משמעותי בתחום הכשרת המורים.

התוכנית הינה תכנית משותפת למשרד החינוך, מנהל עובדי הוראה ומכון מופ"ת. משתתפי התכנית הם בעלי תפקידים ניהוליים ומשפיעים באקדמיה, במשרד החינוך ובגופי המגזר השלישי.

התוכנית אורכת כשנה, במהלכה לומדים המשתתפים על עולם הכשרת המורים בארץ ובעולם, רוכשים כלים להובלת שינוי ומעמיקים את הכרותם עם החברה הישראלית.


מישרים (מהפך)

 

מישרים

מטרת העל

הגברת רמת ההוגנות במערכת החינוך באמצעות מיקוד בבתי ספר מתקשים, שהינם גם ברמה סוציואקונומית נמוכה.

מטרות התוכנית הן:

 1.  יצירת שינוי משמעותי בר קיימא, בהישגי בתי הספר בעלי ההישגים הנמוכים ביותר במערכת.
 2. למידה ופיתוח ידע ופרקטיקה בעבודה עם בתי ספר בעלי הישגים נמוכים, בהתאמה לתרבות מערכת החינוך בישראל, אשר ישמשו בסיס ידע  לקידום בתי ספר.

מאפייני התוכנית

קהל היעד: שלב גיל יסודי, בחינוך הרשמי
משך התוכנית: חמש שנות התערבות
בתי ספר משתתפים: בתש"ף 12 בתי ספר, בתי ספר נוספים יצטרפו בהמשך
תהליך התערבות: עפ"י תורת ליווי משרדית בשבע זירות פעולה. תקציב גמיש המאפשר מענים מגוונים המותאמים לכל אחד מבתי הספר
ליווי: באמצעות גופים מלויים שנבחרו עפ"י קריטריונים מובחנים

הגופים המלווים לשנת תש"ף: המרכז הישראלי לחדשנות בחינוך, כי"ח, תובנות בחינוך, ברנקו וייס

​תוצאות רצויות ברמת תלמיד

 1. אוריינות מילולית (בשפת האם) 
 2. אוריינות כמותית
 3. מסוגלות עצמית
 4. אוריינות גופנית בריאותית

תוצאות רצויות ברמת בית ספר

 1. תחושת מסוגלות צוותית
 2. איכות תהליכי הוראה
 3. עליה מתמשכת במספר התלמידים הנרשמים לבית הספר
 4. רמת אלימות
 5. שוברי מתאם באוריינות מילולית כמותית

השותפים המרכזיים במישרים (מהפך)

אגף א' חינוך יסודי במשרד החינוך | אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון במשרד החינוך | מינהל כלכלה ותקציבים | אבני ראשה | אגף תקציבים במשרד האוצר |  יד הנדיב |  "מרכז מהפך" בניהול ניצן אשבל