דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון

מגמות והזדמנויות בחינוך בעקבות הקורונה

המעבר ללמידה מרחוק וללמידה היברידית בעקבות הריחוק החברתי הנדרש למאבק במגפת הקורונה טלטל את מערכת החינוך כפי שהתקיימה עד לפברואר 2020, וחייב את המערכת להחיל שינויים פדגוגיים, ניהוליים וארגוניים רבים. 

מסמך "מגמות והזדמנויות בחינוך בעקבות הקורונה" מנתח את תמונת המצב של מערכת החינוך נכון למרץ 2021, בהתאם לשדות השונים בהם חלו שינויים: הוראה ולמידה; הערכה ומדידה; הצוות החינוכי; ניהול וגמישות; התרחבות פערים; התחום הרגשי-חברתי; וקשר עם הורים.

מגמות והזדמנויות בחינוך בעקבות הקורונה - מסמך מלא

מגמות והזדמנויות בחינוך בעקבות הקורונה - מצגת

תפיסת הלמידה

 

מערכת החינוך שואפת שלומדיה יחיו ויפעלו כבני אדם ערכיים ומשכילים בחייהם האישיים במשפחתם, בקהילתם ובחברה בישראל. מטרותיה של תפיסת הלמידה המתחדשת - הן לטפח לומד בעל ערכים, ידע ומיומנויות שיאפשרו לו להתפתח כאדם, למצות את יכולותיו ולתרום לחברה. בתהליך הלמידה במערכת החינוך מפתח הלומד את הכלים שאיתם ימשיך ללמוד לאורך כל חייו (Long-life learning).
שלושת הרכיבים הללו יחדיו - ערכים, ידע ומיומנויות - יאפשרו ללומד התמודדות מוצלחת עם אתגרי החיים בחברה הישראלית המשתנה של המאה ה-21 ברמה האישית, החברתית-אזרחית והתעסוקתית.

תפיסת הלמידה

מיומנויות ואבני דרך לפי טווחי גיל - מסמך מלא

13 המיומנויות - מצגת

פירמידת האסטרטגיה והתכנון

מערכות ציבוריות גדולות נעות באופן קבוע על גבי שני צירים: ביצוע תפקידן הקבוע והבלתי משתנה, וביצוע שינויים עמוקים במערכת לטובת התאמה והסתגלות לעתיד.
אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון עובד במתודולוגיה זו באופן שוטף והפירמידה מייצגת מבט ממעוף הציפור על התהליך.

  • הייעוד, החזון, האתגרים והשינויים ארוכי הטווח נבחנים בתהליך הערכת המצב האסטרטגית, ומתוכה מגובשת מדיניות מערכתית ביחס לאתגרים.
  • המטרות, היעדים ועוגני החומש המערכתיים לביצוע המדיניות נקבעים בתהליכי התכנון ובתכנית הרב שנתית (תר"ש).
  • היעדים והמשימות הנדרשים לצורך הגשמת המטרות והגעה לעוגני החומש מפורטים בתכניות העבודה השנתיות של הגורמים השונים במערכת (מטה המשרד, מחוזות, רשויות מקומיות ובתי ספר).

12 האתגרים

12 אתגרים

שנים-עשר אתגריה המרכזיים של מערכת החינוך גובשו מתוך ציור תמונת העתיד הרצוי של מערכת החינוך הישראלית לשנת 2030. אתגרים אלו צפויים ללוות את המערכת לשנים תש"ף-תש"ץ, 2020-2030, והם גובשו בתהליך עבודה רחב בשנת 2018, תוך התבססות על מגוון רב של מקורות מידע, ובהמשך למהלכי חשיבה והתייעצות רחבים.
שנים עשר האתגרים שהוגדרו מהווים מצפן אסטרטגי לעבודת האגף, כאשר בכל תקופה מושם דגש על אתגרים שונים. בימים אלו מתקיים תהליך הערכת מצב אסטרטגית לעדכון הסוגיות העדכניות תחת האתגרים השונים, לנוכח השינויים בשנים האחרונות ובייחוד לאור משבר הקורונה.

לצפייה ב 12 האתגרים

שיתוף הציבור​

שיתוף הציבור

שיתוף ציבור הוא אמצעי לקבלת החלטות טובות יותר: עדכניות, רלוונטיות וישימות. זהו תהליך שבמסגרתו בעלי עניין, מומחים, קבוצות מהציבור והציבור בכללותו מעורבים ברמות שונות בתהליכי קבלת החלטות, עיצוב מדיניות ויישומה.
מערכת החינוך הינה מערכת מורכבת ומרובת שחקנים, אשר כל אחד מהם מושפע בצורה כזו או אחרת ממדיניות המשרד, ומנגד, בעל השפעה על מדיניות המשרד.
לכן, ישנה חשיבות גדולה לניהול תהליכי שיתוף ציבור, אשר יסייעו לקבל החלטות המחוברות לצרכי השטח ואשר יהיו רלבנטיות וישימות יותר.

להמשך קריאה