דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

קול קורא להקמת פורום ארגונים המתמחים בהקניית מיומנויות במערכת החינוך

שימו לב! מועד הגשת הפניות הוארך עד יום ה', י'ט טבת תש"ף, 16 בינואר 2020

בימים אלו מתגבש במשרד החינוך מהלך מערכתי להתאמת תפישת הלמידה, שיתוף פעולה בין המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי, מינהל עובדי הוראה, מינהל מדע וטכנולוגיה ואגף בכיר אסטרטגיה ותכנון.

מטרת המהלך היא לשלב ידע, מיומנויות וערכים בלמידה לטובת פיתוח יכולותיהם של תלמידי מערכת החינוך להתמודדות עם אתגרי המאה ה-21.  במסגרת גיבוש המהלך, מבקש משרד החינוך ללמוד מהניסיון והעשייה של ארגונים ומומחים העוסקים בטיפוח מיומנויות בקרב ילדים ובני נוער, וכן ארגונים הפועלים בתחומים אלו למול קהל המורים.

למי הקול הקורא מיועד?

קול קורא זה מיועד לארגונים העוסקים בהוראה והקניה של מיומנויות, כפי שמוגדרות ומופיעות בנספח במסמך זה: צוותי חינוך, בעלויות על מוסדות חינוך, רשויות מקומיות, ארגוני מגזר שלישי ורביעי, גופי הכשרה לצוותי חינוך, גופים עסקיים וגופים נוספים לפיתוח ידע, תכנון, או יישום פעילויות חינוכיות. 

מטרת הקול הקורא הינה הקמת פורום שיתוף ופיתוח ידע שינוהל על ידי מטה משרד החינוך ותכליתו לאפשר למשרד החינוך בדיקה רעיונית ויישומית של גישות, מודלים, תהליכים, שיטות ותוכניות בתחום המיומנויות שניתן יהיה להטמיע במערכת החינוך. זאת, במטרה לגבש את שלבי הפעולה הבאים בתהליך הטמעת ופיתוח המיומנויות במערכת החינוך. 

מה נדרש מגופים המגישים?

לצורך למידה ואפשרות עתידית של שילוב גופים בעשיה החינוכית, אנו מבקשים מכל גוף המעוניין לקחת חלק במהלך, לפרט במסמך בן חמישה עמודים, את תפישת הידע והפעילות על סמך הניסיון שנצבר.
המידע ישמש למיפוי השדה בתחום זה, להבנת הצרכים ומידת הבשלות של הפעלת מהלכים שונים.

להלן שאלות מכווינות להגשה, אליהן נבקש להתייחס.

ככל שניתן נא התייחסו לקהל היעד הרלוונטי אליכם: עובדי הוראה, תלמידים בגילאי 3-18, בחינוך הפורמלי והלא-פורמלי:

 1. מהן המיומנויות שהארגון פועל לטפח בקרב התלמידים או המורים? 
  ניתן להתייחס למיומנויות שבנספח, וככל שתרצו גם למיומנויות נוספות שאינן מופיעות בו.
 2. מהם המאפיינים של מוסדות החינוך פועל הארגון?
  אנא פרטו שלבי הגיל, מגזר פיקוח, מיקום גאוגרפי (מחוז או רשות) אוכלוסיות ייעודיות ומאפיינים נוספים לבחירתכם.
 3. מהו אופן ההוראה של המיומנויות?
  אנא התייחסו לדרכי הוראה ולמידה, יחס החניכה, מספר שעות שנתיות ופרמטרים רלוונטיים נוספים להצלחת הפעילות.
 4. כיצד משולבת הפעילות לטיפוח המיומנויות בתכניות הלימודים?
  אנא ציינו האם הלמידה מבוצעת באופן נפרד מתכנית הלימודים השגרתית, ופרטו את האופן בו אתם מעבירים את הידע.
 5. כיצד מתבצעות מדידה והערכה למידת ההצלחה בטיפוח המיומנויות?
  אנא צרפו נתונים ותוצאות תומכות.
 6. האם מתקיים קשר עם גורם במשרד החינוך או ברשות המקומית בהקשר לפעילות?

לצורך בניית הפורום נשמח לשיתוף במידע על גופים נוספים הפועלים בתחום הקניית המיומנויות ויוכלו לתרום למהלך. כמו כן, כל מידע נוסף שיוכל לסייע למשרד החינוך בהעמקה בנושא קידום מיומנויות במסגרות חינוך, יתקבל בברכה.

שימו לב

הגופים שייענו לקול קורא זה ויימצאו מתאימים, יוזמנו להצטרף לפורום ארגונים בעלי התמחות בהקניית מיומנויות.
משרד החינוך מחויב לשמירת  סודיות של כל המידע שיימסר.

לשליחת המסמכים או לשאלות נוספות: strategy@education.gov.il
רשימת המיומנויות

 

ד"ר מירי שליסל, יו"ר המזכירות הפדגוגית

ד"ר שוש נחום, סמנכ"לית בכירה, מנהלת המינהל הפדגוגי

ד"ר מיכל טבייביאן מזרחי, סמנכ"לית אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון

איל רם, סמנכ"ל מנהל מינהל עובדי הוראה

ד"ר עופר רימון, סמנכ"ל מנהל מינהל תקשוב, טכנולוגיה ומערכות מידע

חגי גרוס, מנהל מינהל חברה ונוער

קול קורא לארגונים