דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

פיתוח התפיסה האסטרטגית למערכת החינוך 2030

מערכת החינוך, האחראית על בנייתו של ההון האנושי הלאומי ועל עיצוב הלמידה ודמותה של החברה, היא המערכת הגדולה והמורכבת בישראל.

 אגף בכיר אסטרטגיה ותכנון  ביצע עבודה שמטרתה פיתוח תפיסה אסטרטגית סדורה לטווח הארוך למשרד החינוך. על מנת להגיע למיפוי רוחב של אתגרי המערכת, בוצעה שורה של עבודות מחקר המובאות בהמשך.

אתגרי המערכת

על בסיס העבודה הרחבה שבוצעה במהלך שנת 2018, תוך התבססות על מגוון רב של מקורות מידע, ובהמשך למהלכי חשיבה והתייעצות רחבים, גובשו שנים-עשר האתגרים המרכזיים של מערכת החינוך בראיית 2030.

  לצפייה באתגרי המערכת

ייעוד מערכות חינוך בעולם

תהליך גיבוש אסטרטגיה מתחיל מהגדרת הייעוד של הארגון: הקדמת שאלה ה"מה" ל"איך". במשרד החינוך יש צורך להתחיל עם שאלה עמוקה ומורכבת הרבה יותר: מהי מטרת החינוך?
ניתוח השוואתי של ייעודי משרדי חינוך בעולם בוצע כדי לסייע במעבר מדיון פילוסופי לאסטרטגי ולבחון כיצד מדינות שונות תופסות את ייעוד משרד החינוך שלהן.
מהמחקר עלה כי מרבית המדינות הגדירו באופן מובהק את ייעוד מערכת החינוך. הגדרת הייעוד מתייחסת למטרותיה ותפקידיה של המערכת בדגש על התכלית שעומדת בבסיסם. 
מדינות העולם החזקות נותנות דגש רב יחסית להכנה לחיים באמצעות הקניית ידע ומיומנויות, תוך התייחסות לפרט, שוק העבודה והחברה.
בישראל לעומת זאת, קיים ריבוי מטרות, מושם פחות דגש על שוק העבודה וישנו דגש על חינוך ברוח צביון המדינה.   

ייעוד מערכות חינוך בעולם

מגמות עתיד

מערכת החינוך אינה פועלת בתנאי מעבדה. תופעות ומגמות רבות בתחומי הפרט, החברה, שוק העבודה והטכנולוגיה משפיעות על ציפיותיהם, התנהגותם וקשייהם של כלל השחקנים במערכת החינוך: תלמידים, הורים, צוותי החינוך, שוק העבודה והחברה בכללותה.
סקירת המגמות בוחנת מגמות שונות מתחום הפרט ובהן אימוץ הרגלים דיגיטליים, נגישות למידע,  ביטוי עצמי ויצירת קשרים והיחס למשפחה ולהורות;
מגמות מרכזיות בתחום החברה ובהן שינויים דמוגרפיים, שינוי התא המשפחתי, מגמות של עיור ושל אי שוויון, גלובליזציה ומחאות אזרחיות;
ומגמות מרכזיות בתחום שוק העבודה: אוטומציה של מקצועות, שינוי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה באוכלוסיות שונות, מאפייני העובדים וההעסקה והתפתחות הכלכלה השיתופית.
כל אלו סייעו לבנות תמונות עתיד סביר שתפקידן לשקף אתגרים משמעותיים הניצבים לפתחה של מערכת החינוך בעשור הקרוב.

סקירת מגמות