דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

חופשות

בדף זה ​עובדי הוראה המועסקים על ידי המדינה יכולים להגיש בקשה מקוונת לחופשה ללא תשלום או שבתון, להודיע על חזרה מחופשה ולצפות בפירוט החופשות והיתרה המעודכנות לכם במשרד החינוך. להמשך צפייה או הגשת בקשה יש ללחוץ על "המשך קריאה"​. 


שלב ראשון: אימות ועדכון נתונים

קיימת חשיבות רבה לעדכון הנתונים של עובד ההוראה לצורך יצירת קשר ועדכונים שוטפים.  

על מנת לעדכן את אמצעי הקשר, יש להיכנס לדף פרטים אישיים בפורטל עובדי הוראה. 

במידה ונדרש עדכון של נתונים אישיים אחרים, ניתן לפתוח פנייה מקוונת למוקד המחוזי בדף הבית של פורטל עובדי הוראה, או להגיע לפקיד כוח אדם במחוז בשעות קבלת קהל​

שלב שני: הגשת בקשה לח​​ופשה ללא תשלום/ שבתון

ניתן להגיש בקשה לחופשה ללא תשלום או שבתון עד לתאריך 31 במרץ של שנת הלימודים הקודמת לחופשה. 

הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד ע"י לחיצה על כפתור "להגשת בקשה לחל"ת/שבתון" בדף זה.

עם שמירת טופס הבקשה תתעדכן בקשת החופשה במערכ​ת, בסטאטוס "חוות דעת" ותשלח הודעת דואר אלקטרוני לידיעת מנהל המוסד על בקשת החופשה. 

בסיום הגשת הבקשה לחופשה, רצוי לוודא שהחופשה מופיעה באזור נתונים אישיים לאחר הזדהות לפורטל. 

להל"ן ​סוגי סטאטוס החופשה, כפי שמוצגים בפורטל: 

1. בטיפול כא"ב - הבקשה בטיפול כוח אדם בהוראה

2. חוות דעת - ממתין אצל המפקח 

3. מאושר - הבקשה אושרה ונשלח אישור לעובד ההוראה

4. מבוטל - בקשת החופשה בוטלה​​

חופשות ממחוזות אולפנים וסמינרים - יש להגיש על גבי טופס ידני ולהעבירו לטיפול הפיקוח, בהתאם לנוהל שהיה נהוג עד כה.

הסבר על מילוי בקשה לחל"ת/ שבתון​.​

לשאלות בנושא סיסמה ותמיכה בטופס, יש לפנות למוקד התמיכה בטל' 1-599-500-688.​

שלב שלישי: חוו​​ת דעת מפקח

מפקח כולל של המוסד, יעדכן חוות דעת לאישור החופשה המבוקשת. לעובדי הוראה במקצועות מסוימים נדרשת גם חוות דעת של המפקח המקצועי. בסיום שלב זה, החופשה תשמר במערכת בסטטוס "בטיפול כא"ב". 

שלב רביעי: טיפול כח​​​ אדם בהוראה

פקיד כח אדם בהוראה יבצע את אישור הבקשה או דחייתה בהתאם לחוות הדעת שהתקבלה מהפיקוח. בסיום שלב זה, סטאטוס הבקשה יעודכן ל"מאושר" או "נדחה" ויישלח מכתב לעובד ההוראה. 

שלב חמישי: הוד​​עה על חזרה מחופשה

על עובד ההוראה להודיע על חזרתו מחופשה לא יאוחר מה-31 במרץ של שנת החופשה. 

הודעה על חזרה מחופשה תיעשה באופן מקוון בלבד ע"י לחיצה על כפתור "הודעה על חזרה מחופשה" בדף זה.

לשאלות בנושא סיסמה ותמיכה בטופס, יש לפנות למוקד התמיכה בטל' 1-599-500-688.

יש להודיע על חזרה מחופשה רק במקרה שהחופשה הינה לכל שנת הלימודים,  חופשה שנלקחה לפרק זמן קצר יותר לא מצריכה הודעה. 


אנו מאחלים לכם חופשה בטוחה וחזרה נעימה!


להמשך קריאה סגור

​​​להודעה על חזרה מחופשה ​​​​​​​​​​​​​​​

בקשות חופשה לעובד הוראה רשמי

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

חופשות שדווחו - עובד הוראה בלתי רשמי

לא נמצאו נתונים לעובד הוראה

​טפסים אלה מיועדים לעובדי הוראה שהינם עובדי מדינה בלבד. עובדי הוראה שאינם עובדי מדינה המבקשים לדווח יציאה לחל"ת /שבתון או חזרה צריכים לפנות למוסד בו הם מלמדים  לקבלת הנחיה.​

עד ה- 31.03 של השנה הקודמת לשנת החופשה.
עד ה- 31.03 של שנת החופשה. 

אם מדובר בחופשה שהיא לא לכל שנת הלימודים (1 בספטמבר עד 31 באוגוסט), אלא רק לחלק מהשנה, אין צורך להודיע על חזרה מחופשה

​ יש להכנס לטופס בקשה/ חזרה מחופשה דרך דפדפן Explorer 7 ומעלה​

על עובד ההוראה לשלוח טופס חדש ידני​ ולציין בהערה שנעשתה טעות בטופס המקוון שמילא. את הטופס ניתן לשלוח באמצעות פתיחת פניה מקוונת בצירוף הטופס הידני הסרוק.
על מנת לבטל את הבקשה לחל"ת / שבתון  יש לכתוב מכתב בקשה המפרט את סיבות הביטול ואותו יש לשלוח לפקיד כא"ב. ניתן לשלוח את בקשת הביטול באמצעות פתיחת פניה מקוונת
בקשת חל"ת כוללת: שבתון, הארכת חופשת לידה, שליחות, וחל"ת מכל סיבה אחרת. בבקשה עצמה על עובד ההוראה לפרט את סיבת הבקשה.
בסיום הגשת הבקשה, רצוי לוודא שהחופשה מופיעה באזור נתונים אישיים, ניתן לעקוב בכל עת אחר סטא​טוס החופשה

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00