דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מינוי מנהלים

​​​בדף זה התפרסמו משרות ניהול פנויות חדשות לשנת תשע"ח. ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון החל מתאריך 3.3.2017  ה' באדר תשע"ז ועד לתאריך  15.3.2017 י"ז אדר ​תשע"ז.​ להסבר על תהליך ואופן הגשת המועמדות לחצו על "המשך קריאה".​​​

​​​​​​​​​למידה משמעותית מתחילה בניהול​​ משמעותי​

מינוי מנהלים נעשה בדרך של הליך מכרזי באמצעות ועדת יועצים. הליך זה נותן הזדמנות שווה לכל מי שעומד בתנאי הסף להיבחר לניהול מוסד חינוכי. 

שיטת המינוי מיועדת להבטיח למועמדים למשרות הניהול המתפרסמות, למשרד החינוך ולציבור בכללותו, כי יבחרו הטובים, המוכשרים והמתאימים ביותר מבין המועמדים. השיטה פועלת על סמך עקרונות של הזדמנות שווה, הגינות ואובייקטיביות. 

תחום מינוי מנהלים שבאגף בכיר לכוח אדם בהוראה, שם לו למטרה לשפר ולייעל את תהליך הבחירה והמינוי של מנהלי מוסדות החינוך השונים. לצורך כך פיתחנו מערכת ממוכנת לפרסום משרות הניהול הפנויות, להגשת מועמדות באופן מקוון, לבדיקת עמידה בתנאי הסף, לניהול וועדות היועצים, לבחירה ולמינוי. 

מינוי מנהלים יתבצע בהת​אם לנוהל מינוי מנהלים וסגני מנהלים במוסדות חינוך רשמיים​ על פי השלבים הבאים:

שלב ראשון: פרסום מש​רות פנויות  

הודעה בדבר משרות ניהול פנויות מפורסמת, על ידי האגף הבכיר לכח אדם בהוראה באמצעות:

1. מודעות בעיתונים​​

2. אינ​טרנט​​​

ההודעה תפנה לפורטל עובדי הוראה במשרד החינוך המציג את רשימת המשרות הפנויות, הכישורים הנדרשים בכל משרה והמועד האחרון להגשת מועמדות. 

בעמוד זה ניתן להגיש מועמדות באופן מקוון ולעקוב א​חר הטיפול.

שלב שני: הגשת מו​עמדו​ת מקוונת ​

הגשת מועמדות למשרות ניהול תבוצע באופן מקוון בלבד לאחר הזדהות בעמוד זה ​ (לא יתקבל טופס הגשת מועמדות באופן ידני) ומתאפשרת רק לעובד הוראה המנוהל במאגרי משרד החינוך.  

מועמדים שאינם מנוהלים במאגרי המשרד, יוכלו לצפות ברשימת המשרות הפנויות אך לא יוכלו להגיש אליהן מועמדות, אלא לאחר פתיחת תיק במחוז שאליו שייכת המשרה, עדכון וותק ונתוני השכלה.

הפניה של עובד הוראה לפקיד כח אדם במחוז לצורך פתיחת תיק, כולל עדכון המצאת כלל המסמכים הרלבנטיים, חייבת להיעשות עד המועד האחרון להגשת מועמדות  

על המועמדים לדאוג לעדכון פרטיהם האישיים לצורך התקשרות מיטבית של המשרד עם המועמד.

עם הגשת המועמדות ניתן לעדכן פרטי ניסיון תעסוקתי ולצרף​ המלצות. 

שלב שלישי: בדיקת ​עמידה בתנאי סף 

עם סיום הגשת המועמדות, מבוצעת בדיקה אוטומטית של עמידה בתנאי סף, בהתאם לדרישות המשרה ומוצגת תוצאת הבדיקה למועמד.

שלב רביעי: זימון לוועדת יועצים

מועמדים לניהול, העומדים בתנאי הסף הנדרשים למשרה, יזומנו לראיון על ידי ועדת יועצים לצורך בדיקת התאמתם למילוי המשרה. ההזמנה תשלח באמצעות הדואר האלקטרוני, עד יומיים לפחות לפני הראיון. באחריות המועמד לעקוב אחר זימון לוועדה באזור "נתונים אישיים" בדף זה .

​שלב חמישי:​ ​מינוי למשרת ניהול

המנהל הכללי יחליט בדבר מינויו ש​ל מועמד למשרה פנויה לאחר שעיין בפרוטוקול ועדת היועצים ובמסמכים שהובאו לידיעתו ותוך התחשבות במסקנותיה של הוועדה.

במידה והמנהל הכללי יחליט על מינויו של מועמד למשרה פנויה, ישלח מנהל המחוז או נציגו הודעה למועמד שנבחר.

יתר המועמדים יקבלו הודעה בכתב ממנהל המחוז או מנציגו על אי-בחירתם.

​​

לתשומת לבכם,​ לשאלות בנוגע לעמידה בתנאי סף ולעדכון פרטי השכלה יש לפנות לרפרנט מינוי מנהלים במחוז של המשרה. להלן רשימת הרפרנטים במחוזות:


​​​מחוז ​​​​​ ​רפרנט ​ ​טלפון  מייל 
​מרכז ​אלה אסרף03-6896561​​elaas@education.gov.il
​מרכז ​רעיה בסלו​03-6896562 rayaba@education.gov.il
​התיישבותי ​תמי מרידך​03-6898857tamim@education.gov.il
​צפון ​שושנה נחמן
​shoshanana@education.gov.il
​תל אביב​שולי איבן  ‎03-6896318
shulieb@education.gov.il ​
​​ירושלים ומנח"י​שלומציון עמראני ​02-5601679
​shlomtzionam@education.gov.il​ 
​ירושלים ומנח"י ​רחל צראפי​02-5601683 rachelsa@education.gov.il​
חיפה רחל דן​04-8632554 ​rachelda@education.​gov.il
​דרום עינב כנפו​ ‎08-6263090 einavkn@education.gov.il
דרום גלית כלפון ​08-6263089 galitha@education.gov.il​


להמשך קריאה סגור
1. לוודא כי אמצעי הקשר שלי מעודכנים בפורטל עו"ה
2 . לבדוק בתיבת הדוא"ל האם הזימון הגיע לתיבת 'דואר זבל'
3. לעקוב אחר זימון בדף זה בפורטל באזור "נתונים אישיים"
ככל שהאפשרויות הנ"ל לא היוו פתרון, עליך לפנות לגורם המטפל במחוז  

​ יש להכנס למערכת מינוי מנהלים דרך דפדפן Explorer 7 ומעלה​

​הודעה זו מופיעה למועמד שעדיין לא הגיש מועמדות לניהול. כדי להגיש מועמדות יש ללחוץ על הקישור "איתור משרות פנויות והגשת מועמדות"


​"שגיאה ביישום" נובעת מצירוף מסמכים כבדים מדיי לטופס.

במקרה כזה יש לפעול בדרכים הבאות:

1. לבצע שליחה של הטופס עם אישור אמצעי קשר בלבד.
2. לעדכן נסיון ולבצע שליחה נוספת.
3. לצרף מסמכים (שאינם עולים על 3 MB) ולבצע שליחה.​
כן יש צורך בניסיון בחינוך המיוחד, על מנת להגיש מועמדות למשרות פנויות בחינוך המיוחד
רפרנט במחוז ישלח למועמד זימון לוועדה כאשר יקבע מועד

​ניתן להסיר מועמדות, אך לא דרך מערכת מינוי מנהלים. ניתן לפתוח פניה מקוונת בנושא דרך הפורטל או לפנות טלפונית למוקד המחוזי​

תואר אקויולנטי אינו מוכר כתואר להגשת מועמדות
ניסיון בהוראה בחינוך הבלתי פורמלי לא מוכר כניסיון הוראה לצורך הגשת מועמדות למשרות פנויות בניהול

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00