דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מילוי מקום ושעות בודדות

​​​​לאחר הזדהות, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עובד ההוראה יכול לצפות בנתוני מילוי המקום שביצע וכן בשעות הבודדות שביצע במוסדות השונים בהם הוא משובץ. ​​​​למידע נוסף​, יש ללחוץ על "המשך קריאה". בודדו​

עובדי הוראה ממלאי מקום

 • מנהל מוסד חינוכי, רשאי להזמין לעבודה ממלא מקום, החל ביום הרביעי להיעדרות של מורה מעבודתו. הנהלת המוסד תיערך ותעשה את הסידורים הדרושים לקיומם של לימודים תקינים בכוח-האדם העומד לרשותה. בכל מקרה אין לשלוח את התלמידים לפני השעה 12:00  לבתיהם. הסדר זה אינו חל על עובדי הוראה שנקראו לשירות מילואים ממושך ועל מורות היוצאות לחופשת לידה.

 • המורה/העובד ייענה לפניית המנהל למלא את מקומם של מורים חסרים, כדי להבטיח מהלך לימודים תקין בבית הספר.  מורה  שיתפנה מעבודתו ביום מסוים לרגל יציאת תלמידים לטיול וכיו"ב, יימצא באותן השעות בבית הספר, יעמוד לרשות המנהל וימלא, לפי הצורך, את מקומם של מורים חסרים ללא תשלום.

 • במקרים מסוימים הנהלת בית-הספר רשאית לאשר למורה עבודה בשעות נוספות במילוי מקום.

 • רצוי להעסיק כממלא מקום מורה המתאים להוראה באותו רובד חינוכי.

 • מספר שעות העבודה של ממלא מקום אינו יכול לעלות על מספר השיעורים שנקבע במצבה למורה הנעדר.

 • אם ממלא המקום הוא מורה באותו מוסד, הוא יוכל למלא מקום רק בשעות שבהן הוא פנוי מהוראה בכיתה אחרת, על-פי מערכת השעות

 • מנהל בית-הספר או מנהל חטיבת-הביניים, הממלאים את מקומו של מורה הנעדר מעבודה, אינם זכאים לקבל תשלום נוסף תמורת עבודה זאת. סגני מנהלים במוסדות חינוך, המועסקים בניהול בהיקף שאינו עולה על 12 ש"ש, רשאים למלא מקום של מורים, תמורת שכר.

​שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום​​

 • שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום מצוות בית-הספר, המועסקים עד 51 ימי עבודה רצופים, יהיה לפי ויתקם ודרגתם בצירוף תגבור הוראה ו​גמול הכשרות.

 • שכרם של עובדי הוראה ממלאי מקום, שאינם מצוות המורים המועסקים עד 51 ימי עבודה רצופים, יחושב לפי שכר מורה בכיר בשנת ותק ​שלישית.​

  ​תנאי שירות

 • אין להעסיק מורה בשכר לפי שעות יותר מחודשיים רצופים במשך שנת הלימודים.

 • מורים ממלאי מקום- כולל מורים כנ"ל המועסקים פחות מ- 51 יום- זכאים לתשלומים בגין  נסיעות, הבראה וביגוד.

 • מנהלי בתי-הספר חייבים לנכות מס ארגון משכרו של מורה ממלא מקום, אם אינו חבר בשום א​​רגון עובדים. לפיכך, על מנהלי בתי-הספר לחייב את כל המורים ממלאי המקום להצהיר, על-גבי טפסים מיוחדים שהופצו בין כל בתי-הספר והמצויים גם בכל גזברות מחוזית, אם הם חברים בארגון עובדים כלשהו. ​

 • ​​וותק - עובד הוראה ממלא מקום, שעבד לפחות 6 חודשים באותה שנת לימודים ובהיקף של 1/3 משרה לפחות, או 150 יום בהיקף ממוצע של 1/2 משרה לפחות, או 375 שעות עבודה בפועל בשנת לימודים אחת בגבולות עד משרה מלאה אחת בבתי-ספר יסודיים ובחינוך מבוגרים, או 300 שעות עבודה בבתי-ספר על-יסודיים, סמינר ומכללות זכאי להכרה בוותק מלא על תקופה זו.

 • ככלל עובד הוראה זכאי לתשלום עבור פגרת חג אם עבד לפני ואחרי הפגרה ואין התשלום תלוי במספר ימי העבודה. אך ממלא מקום, המתקבל לעבודה זמן קצר לפני חופשת חגים, לתקופה העולה על 51 ימי עבודה רצופים, יקבל תשלום בעד החגים רק אם מספר ימי ההוראה שילמד לפני אותה חופשה גדול ממספר ימי חופשת החגים; אם מספר ימי ההוראה שילמד לפני החגים אינו עולה על מספר ימי חופשת החגים, יועסק העובד כממלא מקום לפי שכר על בסיס שעות; רק לאחר סיום חופשת החגים יועסק העובד על בסיס חודשי.​

 • עובד הוראה ממלא מקום, שעבד לפחות 3 חודשים לפני החופשה, ועבודתו הופסקה עם תום הלימודים לפני החג, יהיה זכאי לתשלום בעבור חופשת החג, בתנאי שהעובד הקבוע החוזר לעבודתו לא יהא זכאי לתשלום בעד חופשת החג. 

 • מורה המצוי בשנת שבתון, ונקרא לשמש כממלא מקום, יקבל את משכורתו כממלא מקום לפי דרגותו וותקו. ​


להמשך קריאה סגור
​​​​כניסה למדגנט ​​​​
כן , בכפוף לקריטריונים הבאים : 
ביסודי – ביצוע של 375 שעות בשנת הלימודים. 
בחט""ב – ביצוע של 300 שעות בשנת הלימודים או  צבירה של 150 ימי עבודה בשנת הלימודים.

​שעות מילוי המקום שדווחו יופיעו בפורטל רק לאחר שיאושרו ע"י טלר שכר

במידה ולא נקלט דיווח אודות שעות מילוי המקום, יש לפנות לגננת מנהלת הגן/ לבית הספר על מנת שיקלידו דיווח במערכות (מדגנט לגננות ומדב"ס/אופקית לבית הספר). לאחר שהדיווח יקלט במערכות המשרד ויאושר בגזברות, ניתן יהיה לצפות בדף זה בתאריכי הדיווח ובשעות העבודה שדווחו. 

עובד הוראה במילוי מקום יקבל את שכרו באחד משני מועדי תשלום בהתאם לתאריך בו דווחו שעות מילוי המקום.
תעריף שעת מילוי מקום הוא תעריף קבוע והסכום מופיע בתלוש השכר. ניתן לראות את תאריכי הדיווח ואת השעות עבודה שדווחו בדף זה


כן, בכפוף לטופס בקשה לקצובת נסיעה חתום ע"י המורה ומנהל ביה"ס. ישולם במחירי התחבורה הציבורית .

​עקב דיווח מאוחר במערכות משרד החינוך על ידי מנהל המוסד לא הונפק תלוש שכר בחודש זה עבור שעות עבודתך. התלוש יונפק בחודש הבא.​

כן , באופן יחסי לשעות עבודתו . משולם עם כל תשלום שמקבל בגין עבודתו .
כן , בכפוף לאישורי מחלה ובהתאם להיקף עבודתו במ"מ במהלך השנה .
לעובדי הוראה המועסקים ע"י המדינה שעות מ"מ הן שעות שניתנות במקום היעדרות של עו"ה אחר. לעומת זאת, את כל שאר השעות שאינן מול היעדרויות, מדווחים כשעות בודדות: שעות של עבודה בפגרות, שעות של פעילות בית ספרית, שעות חוגים תורניים.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00