דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

קצובת נסיעה

​​​​​​​​​​​​​​​​​עובד הוראה הזקוק לתחבורה להגעה למקום עבודתו, בין בתחבורה ציבורית או בכלי תחבורה אחר, זכאי לקצובת נסיעה, לפי תעריפי התחבורה הציבורית הנהוגים באזור.​​ למידע נוסף על קצובת נסיעה והתשלום ע"פ הרפורמה החדשה בתחבורה הציבורית לשנה"ל תשע"ו-תשע"ז לחצו על 'המשך קריאה'

שלב ראשון: זכאות לקצובת נסיעה

כל עובד הוראה המתגורר מרחק הגדול מ-500 מטר ממקום עבודתו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית.

הממונה על השכר קבע כללים הנוגעים להחזר הוצאות נסיעה עם החלת הרפורמה בתחבורה הציבורית, והפריד בין שתי אוכלוסיות של עובדים:

1.      "עובדי הוראה קיימים"- עובדי הוראה שנקלטו לעבודה במשרד החינוך עד לתאריך 31.12.15 .

2.      "עובדי הוראה חדשים"- עובדי הוראה שנקלטו לעבודה החל מה- 1.1.16 .

הוצאות נסיעה לצורך לימודים או השתלמויות, ישולמו רק במידה ואושר החזר שכר לימוד ורק אם הנסיעות ללימודים הן בין עירוניות.

שלב שני : חישוב התשלום לקצובת נסיעה

משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה הפעילו את הרפורמה בתחבורה הציבורית בתחולה מיום 1/1/2016. החל מחודש פברואר 2016 הופחתו התעריפים ב- 14.5% ובחודש אפריל 2016 הורחבה הרפורמה לכלל הישובים בארץ.

למידע על התעריפים החדשים ניתן להיעזר במחשבון באתר משרד התחבורה .

עם עדכון התעריפים החדשים במערכות משרד החינוך, עודכנה קצובת הנסיעה רטרואקטיבית מינואר 2016 לרוב עובדי ההוראה. בחלק מהמקרים החישוב החדש ייצר החזר שכר בגין קצובת הנסיעה, אך ייתכנו מקרים בהם ייווצר ניכוי בשכר. במקרה של ניכוי מעל 400 ₪, תוזרם מקדמה לחשבון הבנק, ותערך בדיקה נוספת של החישוב.

גזברות המחוז משלמת קצובת נסיעה בהתאם להוראות החשב הכללי, לפי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד.

1. עובדי הוראה קיימים  - ימשיכו לקבל קצובת נסיעה בהתאם לכללים שהיו נהוגים ערב הכניסה לרפורמה ולפי תעריפי הרפורמה באופן המפורט בנוהל תשלום קצובת נסיעה לעו"ה לתשע"ז.

2. עובדי הוראה חדשים - תשלום קצובת הנסיעה יתבצע לפי הכרטיסים והתעריפים החדשים החל מ- 1.1.16 (החלת הרפורמה בתחבורה הציבורית).

שלב שלישי : בקשה לקצובת נסיעה

רק עובד הוראה שקיבל הודעה אישית בה התבקש להעביר טופס בקשה חדש לקצובת נסיעות, יעביר את הטופס לגזברות המחוז בהקדם האפשרי (רצוי דרך פתיחת פנייה מקוונת) על מנת שהגזברות תוכל לשלם לו את קצובת הנסיעה המגיעה לו על פי חוק.


להמשך קריאה סגור
מורים המקבלים קצובת נסיעה ריאלית (לא חופשי חודשי) ודווחה להם היעדרות, ינוכו הנסיעות בגין ימים אלה, מכיוון שלא היו נסיעות לעבודה בימים אלה.

​קצובת הנסיעה משולמת בהתאם לימי עבודתו בפועל של עובד ההוראה ובהתחשב בימי פגרות וחופשות. מכיוון שבחודש אפריל חלה חופשת הפסח, הרי שסך ימי העבודה היה נמוך ביחס לחודשים האחרים בשנה

החזר נסיעות בתחבורה ציבורית יינתן ללא תלות בתדירות התחבורה וללא קשר למועד תחילת עבודתו של העובד או לסיומה.
על פי הוראות החשכ"ל קצובת הנסיעה תשולם על פי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד.
כן , יש לשלוח כל שנה בתחילת שנת הלימודים טופס נסיעות גם אם מקום המגורים והעבודה לא השתנה.
ניתן להוריד את הטופס מאיזור הטפסים של דף זה.
רק במידה ואושר לך החזר שכר לימוד הנך זכאית לתשלום נסיעות בינעירוניות ללימודים.
תשלום נסיעות להשתלמויות משולם על נסיעות בינעירוניות בלבד.
מכיוון שהנך מלמד בירושלים ושולם לך חופשי חודשי בית שמש ירושלים ולכן אינך זכאי לתשלום נוסף עבור מסלול זה.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00