דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

שכר

נתוני העסקה

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​עובד הוראה יכול לצפות בנתוני השעות השבועיות המעודכנות לו עבור המוסדות השונים בהם הוא משובץ וכן את פירוט ימי היעדרות הרשומים במערכת. כמו כן ניתן לצפות בנתוני השעות הבודדות, בשעות מילוי מקום ובנתוני השעות שביצע עבור פעילות חוץ בית ספרית במוסדות השונים בהם הוא משובץ
31/12/2014 | פורטל עובדי הוראה
31/12/2014 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

תלוש שכר

​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מערכת תלוש שכר הינה מערכת להצגת תלושי השכר, נתוני העסקה ופירוט הפרשים. במערכת קיימת יכולת תחקור ל​​תלוש לצורך הבנתו באופן מעמיק. שרות זה מאפשר הצגת תלושי השכר לעובדי ההוראה שהינם עובדי מדינה, תוך הזדהות אישית עפ"י סיסמא. במקרה ושכחתם סיסמא, מוזמנים לפנות למוקד הסיסמאות בטלפון : 1-599-500-688.​ ​​​המערכת נתמכת ​בדפדפן אקספלורר 9 ומעלה. כמו כן ניתן להיכנס עם דפדפן כרום ומוזילה.​
08/02/2017 | פורטל עובדי הוראה
08/02/2017 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

טופס 101 ותיאום מס

​​​​​​​​​​​על פי תקנות מס הכנסה, חלה חובת מילוי טופס 101 כמדי שנה על כל עובד, משנת 2014 ואילך​. למידע נוסף והסבר על מילוי הטופס המקוון, יש ללחוץ על "המשך קריאה"שלב ראשון: חובת מילוי טופס 101 ותיאום מס בהתאם לתקנות מס הכנסה, חלה חובת מילוי טופס 101, על כל עובד הוראה המועסק במשרד החינוך, ללא קשר לקביעותו או למספר השעות בהן הוא מועסק. חובת מילוי הטופס חלה גם על עובד הוראה, שאושרה לו חופשה חלקית ללא תשלום, או במידה ויצא לפנסיה ומועסק בשעות מילוי מקום.טופס 101 הנו "כרטיס עובד" לצרכי מס. מופיעים בו פרטיו האישיים של המורה ונתונים נוספים הקשורים לשכרו. על סמך נתונים אלו, נערך תחשיב מס הכנסה המנוכה מהמשכורת. עובד שהצהיר בטופס 101 שברשותו הכנסה נוספת פרט להכנסתו ממשרד החינוך (הכנסת עבודה, מלגה, קצבה וכו'), רשאי לבקש אישור על תיאום מס, ובכך למנוע תשלום מס עודף במהלך שנת המס. את תיאום המס ניתן להוציא מאתר רשות המיסים או לגשת לפקיד שומה ולקבלו.את תיאום המס ניתן להגיש באמצעות פתיחת פניה מקוונת למוקד המחוזי בצירוף תיאום המס הסרוק כקובץ המצורףעובד הוראה שלא יגיש את הטופס עד לסוף חודש ינואר בכל שנה, צפוי לניכוי שיעור המס המרבי משכרו.שלב שני: מילוי ושליחת טופס 101 מקווןלמילוי הטופס, יש ללחוץ על כפתור "למילוי טופס 101 מקוון" בהמשך דף זה, ולאחר מכן להזין את קוד המשתמש והסיסמה האישיים של עובד ההוראה.עובד הוראה שאין ברשותו שם משתמש וסיסמה יוכל לקבלה בשירות עצמי כפי שמוצג בסרטון "איפוס סיסמה"  או בדרכים המפורטות במצגת "הדרכים לקבלת/איפוס סיסמה".לפני מילוי הטופס ושליחתו, מומלץ לצפות בסרטון הסבר למילוי טופס 101 .לתמיכה טכנית במילוי הטופס  ניתן לפנות למוקד הסיוע בטלפון  03-9411226המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00תהליך הגשת טופס 101 מקווןמילוי הטופס על ידי עובד ההוראה.שליחת הטופס לאישור חשב  שכר.אישור הטופס על ידי חשב שכר.חתימה דיגיטלית של הטופס ע"י חשב מחוז מורשה חתימה.מבנה הטופס- בגוף הטופס מופיעים שדות, בהם יש להזין את פרטיו האישיים של עובד ההוראה.- כדי להקל על מילוי הטופס, חלק מהפרטים האישיים הוזנו באופן אוטומטי ממערכת השכר ועל עובד ההוראה לוודא כי נתונים אלו מעודכנים.- כאשר יש שדה חובה שלא הוזן בו נתון, תופיע הערה בראש הטופס תחת הכותרת 'שגיאות במילוי הטופס'. לא ניתן לשלוח את הטופס לאישור הטלר, כאשר קיימות שגיאות בטופס.צירוף מסמכיםלטופס יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח, תיאום מס (אם נדרש) ומסמכים נוספים סרוקים ע"י סורק או ע"י אפליקציית סריקה בלבד.סיום ושליחת הטופסבסיום מילוי הטופס יש לחתום (לסמן) על ההצהרה בתחתית הטופס, ללחוץ על 'שמירה ושליחה' ולאחר מכן להזין שוב את סיסמת ההזדהות שתשמש כחתימה דיגיטאלית על הטופס.בשלב זה, יישמר הטופס במערכת ויישלח אוטומטית לאישור טלר השכר.במידה ויש צורך להשלים את מילוי הטופס במועד מאוחר יותר, ניתן ללחוץ על כפתור 'שמירה כטיוטה'   המופיע בתחתית העמוד. שלב שלישי: קבלת הטופס ואישורו במשרד החינוךלאחר שליחת הטופס, הטופס והמסמכים שצורפו ייבדקו ויאושרו על ידי חשב השכר, ולאחר מכן ייחתמו דיגיטלית ע"י חשב מחוז מורשה חתימה. במידה וקיימת בעיה, יוחזר הטופס להשלמה או לתיקון הנתונים.לאחר חתימת חשב המחוז, תישלח הודעת דוא"ל  אישית  לעובד ההוראה על קליטת טופס 101 במשרד החינוך. כמו כן, ניתן יהיה לעקוב אחר סטטוס הטיפול בטופס בסרגל המופיע בראש הטופס.
16/03/2017 | פורטל עובדי הוראה
16/03/2017 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

טופס 106

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​טופס 106 הינו טופס המרכז את פרטי השכר לשנת מס אחת. במערכת תלוש שכר, ניתן להפיק טופס 106 לשנה האחרונה וגם לשנים קודמות. ​הטופס במערכ​ת אינו טופס מקורי והוא להצגה בלבד, ​לא ניתן לעשות בו שימוש מול הרשויות, במידת הצורך לקבלת טופס מקורי יש לפנות לגזברות המחוז.​​
24/03/2016 | פורטל עובדי הוראה
24/03/2016 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

קצובת נסיעה

​​​​​​​​​​​​​​​​​עובד הוראה הזקוק לתחבורה להגעה למקום עבודתו, בין בתחבורה ציבורית או בכלי תחבורה אחר, זכאי לקצובת נסיעה, לפי תעריפי התחבורה הציבורית הנהוגים באזור.​​ למידע נוסף על קצובת נסיעה והתשלום ע"פ הרפורמה החדשה בתחבורה הציבורית לשנה"ל תשע"ו-תשע"ז לחצו על 'המשך קריאה'שלב ראשון: זכאות לקצובת נסיעהכל עובד הוראה המתגורר מרחק הגדול מ-500 מטר ממקום עבודתו, זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה הציבורית.הממונה על השכר קבע כללים הנוגעים להחזר הוצאות נסיעה עם החלת הרפורמה בתחבורה הציבורית, והפריד בין שתי אוכלוסיות של עובדים: 1.      "עובדי הוראה קיימים"- עובדי הוראה שנקלטו לעבודה במשרד החינוך עד לתאריך 31.12.15 . 2.      "עובדי הוראה חדשים"- עובדי הוראה שנקלטו לעבודה החל מה- 1.1.16 .הוצאות נסיעה לצורך לימודים או השתלמויות, ישולמו רק במידה ואושר החזר שכר לימוד ורק אם הנסיעות ללימודים הן בין עירוניות.שלב שני : חישוב התשלום לקצובת נסיעה משרד התחבורה והרשות הארצית לתחבורה הפעילו את הרפורמה בתחבורה הציבורית בתחולה מיום 1/1/2016. החל מחודש פברואר 2016 הופחתו התעריפים ב- 14.5% ובחודש אפריל 2016 הורחבה הרפורמה לכלל הישובים בארץ.למידע על התעריפים החדשים ניתן להיעזר במחשבון באתר משרד התחבורה . עם עדכון התעריפים החדשים במערכות משרד החינוך, עודכנה קצובת הנסיעה רטרואקטיבית מינואר 2016 לרוב עובדי ההוראה. בחלק מהמקרים החישוב החדש ייצר החזר שכר בגין קצובת הנסיעה, אך ייתכנו מקרים בהם ייווצר ניכוי בשכר. במקרה של ניכוי מעל 400 ₪, תוזרם מקדמה לחשבון הבנק, ותערך בדיקה נוספת של החישוב.גזברות המחוז משלמת קצובת נסיעה בהתאם להוראות החשב הכללי, לפי התעריף הזול ביותר בתחבורה הציבורית ובמחיר הנמוך הקיים באותו מסלול נסיעה בלבד. 1. עובדי הוראה קיימים  - ימשיכו לקבל קצובת נסיעה בהתאם לכללים שהיו נהוגים ערב הכניסה לרפורמה ולפי תעריפי הרפורמה באופן המפורט בנוהל תשלום קצובת נסיעה לעו"ה לתשע"ז.2. עובדי הוראה חדשים - תשלום קצובת הנסיעה יתבצע לפי הכרטיסים והתעריפים החדשים החל מ- 1.1.16 (החלת הרפורמה בתחבורה הציבורית). שלב שלישי : בקשה לקצובת נסיעה רק עובד הוראה שקיבל הודעה אישית בה התבקש להעביר טופס בקשה חדש לקצובת נסיעות, יעביר את הטופס לגזברות המחוז בהקדם האפשרי (רצוי דרך פתיחת פנייה מקוונת) על מנת שהגזברות תוכל לשלם לו את קצובת הנסיעה המגיעה לו על פי חוק.
28/09/2016 | פורטל עובדי הוראה
28/09/2016 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

תוספות

​​​​​​​​תוספות שכר לעובד ההוראה יקבעו ויחשבו על פי הקריטריונים הרלוונטיים לכול סוג תוספת. התוספות הקבועות במשכורת עובד ההוראה יכולות להיות: תוספת הסכם הוראה 94; תוספת שכר 2001; תוספת שכר 2008; תוספ​ת שכר 2011; גמול חינוך כיתה או גמול מקצוע והכשרות; גמול חינוך נוסף (מעובה) למחנכי כיתות א'; גמול השתלמות; גמולי תואר שני שלישי ודוקטורנטים; תוספת לחינוך מיוחד; גמול ייעוץ; גמול ניהול; ותק בניהול; גמול פיק​וח; גמול פיצול; גמול הדרכה; גמול ריכוז גן ילדים; גמול הכנה לבחינת בגרות; גמול מחוננים; תוספת הסכם מסגרת; קצובת הבראה; תוספת ביגוד; תוספת ערבה.
26/01/2015 | פורטל עובדי הוראה
26/01/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

פיצויים

​​​​​אישורי פיצויים בשיעור של 100% ניתנים על פי חוק פיצויי פיטורים תשכ"ג – 1963 והוראות התקשי"ר החלים על עובדי הוראה.הזכאים ל​פיצויי פיטורין​עובד שפוטר (לפי המפורט בחוק). עובד מתפטר שדינו כעובד מפוטר לעניין זכאות לפיצויי פיטורין (לפי המפורט בחוק).מקרים מיוחדים אחרים המפורטים בחוק המזכים בפיצויי פיטורין.שיעורם של פיצ​ויי הפיט​ורין נקבע לפי סוג המשרה​שכר ​חודש אחד לכל שנת עבודה כעובד במשכורת אצל מעביד, או באותו מקום עבודה.שכר שבועיים לכל שנת ​עבודה כעובד בשכר כאמור; חלק של שנה שלאחר שנת עבודה מזכה את העובד בפיצויים יחסיים, ולגבי עובד עונתי - חלק של השנה מזכה אותו בפיצויים יחסיים אף אם תקופות עבודתו אינן מצטרפות לשנה. גובה התשלוםיחושב לפי רכיבי השכר השונים והתוספות לפי תנאיהם. העיקרון הוא שכל תוספת שהוכרה כתוספת קבועה לצורך תשלום גִמלאות, תוכר גם כמרכיב במשכורת הכוללת האחרונה, לצורך חיש​וב פיצויי פיטורין, במידה שהעובד קיבל אותה ערב פרישתו.רכיבי השכר שיובאו בחשבוןשכר משולב ;הסכם מסגרת ;גמול חינוך כיתה ;גמול מקצוע והכשרות ; גמול השתלמות ;גמול פיקוח ; גמול ניהול ;גמול חינוך מיוחד ;1/12 קצובת הבראה שנתית ;גמול % 12 למורי סמינרים ;תוספת שהייה (עד ה - 31.12.93) ; גמול ייעוץ ; גמול מורה-מדריך ; 1/12 קצובת ביגוד (אך ורק למבוטחים בפנסיה תקציבית) ;2% תוספת לגמול הכנה לבחינות בגרות; תוספת השתלמות בית-ספרית (עד ה - 31.8.94) ;תוספת תגבור הוראה (מ - 1.9.94); גמול תואר מ"א וד"ר; גמול למחנכי כיתה א'; תוספת הסכם 1993 (עד ה - 31.12.93); גמול חינוך למחנכי כיתות ז' עד ט' (בבתי-ספר היסודיים וחטיבות-הביניים). 
03/02/2015 | פורטל עובדי הוראה
03/02/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

ניכויים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ניכויים בתלוש המשכורת, משקפים את כל הניכויים נכון לחודש השוטף. כל סכום שמופיע לידו סימן מינוס (-)​ פירושו החזר. ​קיימים סוגים שונים של ניכויים מהשכר כגון: קרנות השתלמות, קופות גמל, החזרי הלוואות וכדומה. ניתן לצפות בפירוט הניכויים במערכת נתוני שכר.​ 
29/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
29/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

קרנות השתלמות וקופות גמל

​​קיימות שתי קרנות השתלמות לעובדי הוראה: קרן השתלמות למורים ולגננות ו​קרן השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים.​הקרנות זהות בתקנותיהן, אך שונות בהגדרת הזכאות להצטרף אליהן. הקרנות פועלות בהנהלה משותפת למשרד החינוך ולהסתדרות המורים בישראל. הקרנות לא נועדו למטרת חיסכון לשמו, וזכויות החבר אינן תוצאה של הצבירה האישית.הן נועדו למימוש היציאה לשנת השתלמות ונגזרות מהשיעור הממוצע של המשרה בתקופת החיסכון (מינימום 6 שנים) ומגובה השכר האחרון ומרכיביו. בשנת ההשתלמות יקבל החבר מענק חודשי (הנע בין 66.66% ל־ 88.88%, בהתאם לתקופת החיסכון), החזר שכר לימוד, דמי ביטוח לאומי ועוד.לצפייה ברשימת הרשאים להצטרפות לחץ​ כאןפתיחת חשבון קרן השתלמות​היוזמה לפתיחת חשבון קרן השתלמות חלה על עובד ההוראה. עובד ההוראה יפנה לבנק הבינלאומי ויבקש להצטרף לקרן השתלמות . במצב בו מורה לא פתח קרן השתלמות כאמור, לא חלה על המעביד החובה לבצע עבורו הפרשות רטרואקטיביות. מורה שחוזר מחופשה ללא תשלום, חייב לחדש את הצטרפותו לקרן השתלמות.
29/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
29/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

מקדמות שכר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​המשכורת לעובד ההוראה, מחושבת פעם בחודש. במצב בו החישוב מצריך תיקון או השלמה, עקב דיווחים שנקלטו או דווחו באיחור, מוציאים מקדמה - על מנת שהמורה לא יאלץ להמתין חודש עד תשלום משכורת הבאה, ובמשכורת הבאה יושלם השכר בגין  הדיווח החסר ותנוכה המקדמה כך שהמצב חוזר להיות מאוזן. המקדמה לא מנוכה מחשבון הבנק אלא מהווה התחשבנות בתוך ה​משכורת, כך שבצד התשלומים מש​למים את החסר ובצד הניכויים מנכים את המקדמה.במערכת תלוש השכר, בלשונית ניהול מקדמות, ניתן לצפות בנתוני שכר של עובד, לצורך ביצוע שינויים כגון: הוספת מקדמות, מחיקת מקדמות שהוספו, או החלפת מקדמות.​
29/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
29/04/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא

איחוד משכורת

​​​​​​בבית ספר שש שנתי, המפעיל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ולהם אותו סמל מוסד, קיים הסדר של שאילה והשאלת מורים - איחוד משכורות. ​​תנאי להיכלל בהסכם זה הוא קביעות אצל המעסיק. ​​​עובד הוראה קבוע במדינה, העובד בחטיבת ביניים ומבקש איחוד משכורות במדינה, חייב לעבוד בהיקף של 1/3 משרה בחטיבת הביניים.המעסיק, אצלו משכורתו של המורה מאוחדת, ייחשב כמעסיק לכול דבר ועניין, לרבות תשלום משכורת, תנאים סוציאליים, זכויות לפנסיה, זכויות לפיצויי פיטורין וכדומה.הזכאים להיכלל בהסכם שאילה והשאלה - איחוד משכורות:סגן מנהל ראשון בחטיבת ביניים לא זכאי,סגן מנהל שני ושלישי בחטיבת ביניים זכאי,כ​ל הסגנים בחטי​ב​ה עליונה זכאים,​מנהלים אינם זכאים להיכלל בהסדר זה.
03/02/2015 | פורטל עובדי הוראה
03/02/2015 | פורטל עובדי הוראה
לדף השירות המלא