דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מענקי לימודים - מענקי שעות והחזרי שכר לימוד

המערכת תיפתח להשלמת חתימת מנהל מוסד, חתימת בעלות וצרוף מסמכים בבקשות למענק שעות והחזר שכר לימוד לשנה"ל תשע"ז מ-26.3.17 ועד 4.4.17. לא תינתן  הזדמנות נוספת להשלמת החסרהגשת בקשות למענק שעות לשנת הלימודים תשע"ח מ-19.4.17 ועד 30.6.17. למידע נוסף בנושא מענקי לימודים  יש ללחוץ על "המשך קריאה"

 

מענקי שעות והשתתפות בשכר לימוד, ניתנים לעובדי הוראה שמלמדים בפועל, מועסקים על ידי משרד החינוך (חינוך ​רשמי)  או על ידי הבעלות ולומדים במסלולים אקדמאים במוסדות להשכלה גבוהה, המוכרים ע"י המל"ג או במוסדות לימוד להכשרת עובדי הוראה, המוכרים ע"י אגף א' פיתוח מקצועי של עובדי הוראה ב​משרד החינוך, לצרכי מענק​ים אלו. 

הנוהל המלא של מענקי לימודים מופיע בחוזר מנכ''ל תשעה/8(א)- מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה. ​

 

לתשומת לב! עובדי הוראה ב"אופק חדש" אינם רשאים להגיש בקשה למענק שעות

מספר ​המענקים ​שניתן לקבל

מסגרת הסכמי השכר, עובד הוראה רשאי לקבל במהלך כל שנות עבודתו בהוראה, שלושה מענקים מלאים בשלוש שנים נפרדות או לפרוש את המענקים על פני יותר שנים. 

יחידת מענק מרבית בשנה אחת שקולה ל-4 שעות או ל-100% שכר לימוד שנתי כפי שנקבע על ידי האגף בכל שנת לימודים. במהלך שנת לימודים אחת, עובד הוראה יכול לקבל מענק שעות או השתתפות בשכר לימוד. הלומדים לתארים שני ושלישי, רשאים לבקש יחידת מענק נוספת, רביעית. 

עובד הוראה בשבתון אינו רשאי להג​יש בקשה למענק. ​

שלב רא​שון: הגש​​ת בקשה מקוונת

הגשת הבקשה תתבצע באמצעות טופס מקוון.​ ניתן לצפות בטופס בדפדפן אקספלורר מגרסה 9 ומעלה או בדפדפן כרום. 

הבקשה למענק לימודים תתבצע אך ורק בתקופות שיפורסמו ע"י משרד החינוך

תהליך הגשת הבקשה:​

לתשומת לב! בכל שלב בלחיצה על כפתור הבא, המערכת תציג את נתוני ההעסקה המנוהלים במשרד והוד​עה על נתונים חסרים או על נתונים שאינם תואמים את הקריטריונים המזכים במענק. המערכת תאפשר  לציין בטופס המקוון נתוני העסקה שונים מאלו הקיימים במערכות המשרד ולהמשיך בתהליך. ​

 1. בכניסה לטופס, יש לבחור את סוג מענק הלימודים: בקשה למענק שעות, בקשה להחזר שכר לימוד או בקשה לבעלי תפקיד.

  עובד הוראה יבחר בפיתוח מקצועי > בקשה למענקי לימודים ​> להגשת בקשה מקוונת ויזדהה עם ת.ז. קוד וסיסמה

  בלחיצה על הבקשות שלי יפתח תפריט:

  - בקשה למענק שעות

  - בקשה להחזר שכ"ל

  - בקשה לבעלי תפקידים

  - סטטוס בקשה

  עובד הוראה יבחר בסוג המענק אותו הוא מבקש. במידה וירצה לעדכן או לצפות בנתוני הבקשה, עליו לבחור בסטטוס בקשה, לסמן את הבקשה המתאימה וללחוץ על הצגה. 

 2. במסך נתוני העסקה, יוצגו המשרות בהן עובד ההוראה מועסק. יש לבחור את המוסד דרכו עובד ההוראה מבקש להגיש את הבקשה. 

  ניתן לבחור במוסד אחר שעובד ההוראה אינו מועסק בו בעת הגשת הבקשה ויועסק בו בשנת הלימודים של קבלת המענק. 

  על עובד ההוראה לעבוד לפחות 4 שעות שבועיות במוסד דרכו מוגשת הבקשה ולציין באם יהיה בחצי שבתון.

  כאשר למוסד יש מספר שלבי חינוך עובד ההוראה נדרש לדייק בבחירת שלב החינוך וסוג המעסיק – רשמי/בעלות.

 3. במסך פרטי לימודים, יש לפרט את כל הנתונים הנדרשים. המענק יינתן לעובד הוראה הלומד בפועל ולא יינתן מענק למסגרות אחרות, כגון: השלמת עבודות, למעט כתיבת תזה לתארים אקדמיים שני ושלישי. 

  הגשת בקשה להשתתפות בשכר לימוד

  עובד ההוראה יציין את שכר הלימוד שישלם (עד לגובה הסכום המאושר ע"י האגף) ויצרף לטופס המקוון קובץ סרוק של גיליון לימודים רשמי וממוחשב ממוסד הלימודים המפרט את: שנת הלימודים לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס, הקרדיט, שם המרצה ודרגתו, וכן גיליון ציונים משנים קודמות לתואר. את הטופס המקורי יש למסור לרכז הפיתוח המקצועי במחוז המטפל.

  כותבי תזה (MA/ דוקטורט) יצרפו לבקשה אישור על היקף שכר הלימוד הנדרש מהם להשלמת חובה זו לקבלת התואר האקדמי. את הטופס המקורי יש למסור למחוז.

  הגשת בקשה למענק שעות 

  עובד ההוראה יציין את מספר שעות הלימוד השבועיות אותן ילמד בכל סמסטר. 

  עובד הוראה הלומד באוניברסיטה הפתוחה, צריך לציין את מספר נקודות הזכות בכל סמסטר והמערכת תחשב את שעות הלימוד ושעות המענק האפשריות בהתאם לנתונים אלו. 

  עובד הוראה שלא ימציא אישור לימודים, תבוטל זכותו למענק והכספים ששולמו לו על חשבון המענק ינוכו משכרו.

 4. בסיום הזנת הנתונים, יוצג דף סיכום עם פרטי הבקשה, כולל הודעה על נתונים המצביעים על אי זכאות למענק - באם היו.

 5. לחיצה על כפתור שליחת בקשה תעביר את הבקשה באמצעות דואר אלקטרוני לגורמים המאשרים: מנהל מוסד, בעלות (לעובדי הוראה שאינם רִשמיים) ורכז פיתוח מקצועי במחוז המטפל. 

  מנהל בי"ס ונציג הבעלות יחתמו על הגשת הבקשה המקוונת אך ורק דרך האינטרנט. אין שום דרך אחרת לאשר הגשת בקשות.​

  מנהל בי"ס נכנס למערכת כמו עובד הוראה:
  המנהל בוחר בפיתוח מקצועי --> בקשה למענקי לימודים --> להגשת בקשה מקוונת ומזדהה כמו כל עובד הוראה. (המנהל יכול להגיש בקשות עבור עצמו).
  לצד תפריט הבקשות שלי, יוצג למנהל תפריט נוסף שנקרא אישורי בקשות, ובו יבחר באישור מנהל מוסד.
  סינון הבקשות יהיה לפי:
  - סוג מענק: ש"ש
  - שנ"ל:  תשע"ח
  - סטטוס: הכל
  לאחר לחיצה על איתור, תוצג למנהל רשימה של בקשות.
  על מנת לאשר בקשות, על המנהל לסמן 
  את העיגול בכל שורה של בקשה שהוא מבקש לאשר, לאחר מכן תוצג הודעה ועל המנהל ללחוץ כן להמשך.

  בסיום סימון כל הבקשות המנהל ילחץ על שמירה וימתין להודעה שהשמירה הצליחה.​​

 6. לאחר קבלת כל האישורים הנדרשים, הבקשה למענק תועמד להחלטה. 

 7. אגף א' לפיתוח מקצועי, ישקלל את כלל הבקשות בהתאם לתקציב העומד לרשותו, ויחליט על גובה המענק שיאושר.

 8. עובד ההוראה יקבל הודעה באמצעות דואר אלקטרוני (יונת דואר) ומסרון ((SMS על אישור מענק או דחייה של בקשתו והסיבה לדחייה. במקביל, ניתן לבדוק את סטטוס הבקשה בפורטל עובדי הוראה, לאחר הזדהות. 

 9. בעלויות של עובדי הוראה מוכרים שאינם רִשמיים, יקבלו הודעה על הבקשות שאושרו ועל גובה המענק בכל בקשה.

​שלב שני: צירו​ף מסמכים לבקשה מאושרת

עובד הוראה שאושר לו מענק שעות, יצרף לטופס הבקשה המקוון עד סוף נובמבר, קובץ סרוק של גיליון לימודים רשמי וממוחשב ממוסד הלימודים, המפרט את: שנת הלימודים לתואר, שם התואר, מסלול התואר, הסמסטר, שמות הקורסים וסמליהם, היקף השעות לקורס, הקרדיט, שם המרצה ודרגתו, וכן גיליון ציונים משנים קודמות לתואר. את גיליון הלימודים המקורי יש להעביר לגזברות המחוז או לבעלות המשלמת את השכר. 

עובד הוראה שאושרה לו השתתפות בשכר הלימוד, יצרף לטופס המקוון עד יוני, קובץ סרוק של הקבלה המקורית. את הקבלה המקורית יש להעביר לגזברות המחוז או לבעלות המשלמת את השכר. 

שלב שלישי: ביצוע הת​שלום לעובד ההוראה

התשלום לעובד ההוראה יבוצע בכפוף לנהלים ולהגשת המסמכים הנדרשים - על ידי חשב השכר, ובהתאם לנתוני העסקה של עובד ההוראה.

לתשומת לב! אגרת החינוך, דמי ההרשמה, תשלומים לשירותים שונים מטעם מוסדות הלימודים ותשלומי ריבית פיגורים – כל אלה לא ייכללו בהחזר שכר הלימוד. מהחזר שכר הלימוד ינוכה מס כחוק (כגון: מס הכנסה וכו').

​עובד הוראה המועסק ע"י בעלות

עובד הוראה המועסק ע"י משרד החינוך​

תשלום מענק השעות - התשלום הראשון יתבצע לא יאוחר מחודש דצמבר ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו.

תשלום מענק השעות יתבצע במשכורת נובמבר או דצמבר עבור החודש הראשון של שנת הלימודים (ספטמבר) ועד לחודש התשלום  ולאחר מכן ישולמו התשלומים מדי חודש בחודשו.

תשלום החזר שכר לימוד משולם בשתי פעימות: ינואר ויוני.​

תשלום החזר שכר לימוד ישולם כחודש לאחר מסירת הקבלה המקורית לגזברות המחוז המטפל.

ביטול מענק ל​עובד הוראה

במקרים הבאים, המענק יבוטל לעובדי ההוראה והתשלום יקוזז משכרם: 

 1. ​אם במהלך השנה לאחר אישור המענק, יתברר שנתוני העסקה השתנו ונמצאים כלא מזכים. 

 2. לא צורפו המסמכים הנדרשים עד המועד האחרון הנדרש. 

 3. הופסקו הלימודים מסיבה כלשהי. ​


 

להמשך קריאה סגור
​                     

​להפקת המכתב יש להיכנס למערכת (ע"י כפתור ההזדהות בדף זה), להיכנס לתפריט מכתבים >הדפסה.

​יש להגיש את הקבלות להחזר שכר לימוד עד לתאריך 20.6 של שנת הלימודים הנוכחית.

​מענקי הלימודים נועדו לתמרץ ולעודד מורים ללמוד ולהשתלם במיוחד במסלולים האקדמיים שבמוסדות להשכלה גבוהה, עד לקבלת תואר אקדמי רלוונטי להשכלתם הכללית ולעבודתם המקצועית בכיתה.​

​עובדי הוראה המועסקים ע"י המדינה, שאושרה להם הבקשה ישלחו את הקבלות המקוריות לגזברות המחוז.
עובדי הוראה המועסקים ע"י בעלות ישלחו את הקבלות לבעלות המשלמת להם משכורת.

​על פי הסכמי העבודה ניתנים מענקי שעות והחזרי שכר לימוד לעובדי הוראה הלומדים והמשתלמים במסגרות המתאימות כפי שיקבע אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.​​

לעו"ה מוכר שאינו רשמי – כלומר; עו"ה מקבל את שכרו מבעלות נדרשים שני אישורים:
1. מנהל בי"ס בו עו"ה מועסק.
2. הבעלות המאשרת שעו"ה מועסק על ידה, ישי לה קשרי התחשבנות עם המשרד ושהיא מתחייבת להעביר לעו"ה את כספי המענק.​
לעו"ה רשמי נדרש אישור אחד של מנהל בי"ס בו עו"ה מועסק.
לכל גורם שצריך לחתום (זיהוי לפי ת.ז. ועוד פרטי הזדהות) ניתנו הרשאות מיוחדות עם אבטחת מידע.
אם הבעלות טרם קיבלה הרשאה, עליה להיכנס למערכת מית"ר באינטרנט ולהוריד טופס. ולמלא אחר כל ההנחיות שבמסמך.
כלל עובדי ההוראה במערכת החינוך הרשמית או המפוקחת (שחל עליה חוק הפיקוח על בתי הספר, התשכ"ט) המלמדים בפועל (אינם בשנת שבתון או בשנת חופשה) בחינוך הקדם יסודי והיסודי, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות, לרבות מורים במכללות ובסמינרים המפוקחים על יד משרד החינוך ואשר לומדים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל רשאים לבקש מענקי שעות או השתתפות בהוצאות שכר לימוד עד גובה שכר הלימוד שיקבע על ידי אגף א' לפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.​​

​למילוי בקשת מענק לימודים,  יש ללחוץ על כפתור "להגשת בקשה למענק לימודים" בדף זה.
יתקבל לפנייך מסך ובו יש להזין פרטי הזדהות שלך – תעודת זהות, קוד וסיסמה. בסיום הזנת פרטי ההזדהות תועברי ישירות למערכת.
בדף הבית בשורה בצבע תורכיז, יש ללחוץ על הגשת בקשות ובתוכו להיכנס ל"סוג המענק".
בכל שאלה/בעיה טכנית בכניסה לטופס המקוון ניתן לפנות למוקד התמיכה התפעולית בטלפון: 1-599-500-688
בכל שאלה/בעיה בנושא הסיסמא, יש לפנות למוקד הסיסמאות ותמיכה תפעולית בטלפון: 1-599-500-688
במידה ואין בידך יוזר וסיסמה, יש לפנות או למזכירות בית הספר או לפנות למוקד הסיסמאות ותמיכה תפעולית בטלפון: 1-599-500-688

כל עובד הוראה המועסק על ידי בעלות יכול להגיש בקשה למענק שעות או להחזר שכר לימוד. על הבעלות לאשר ששיש לה קשרי התחשבנות עם המשרד ושעובד ההוראה מועסק על ידה. כמו כן על הבעלות להתחייב לשלם לעובד ההוראה את המענק.​

​לבקשה שתעמוד במבחני המדדים קיים סיכוי גבוה לאישור המענק. המדדים הנבדקים הם: א. נתוני העסקה: קביעות או ארבע שנות וותק בהוראה, היקף המשרה בכלל מוסדות ההעסקה - למענק שעות נדרש לפחות שליש משרה, להחזר שכר לימוד נדרש לפחות חצי משרה (לעובד הוראה בשנת שבתון לא יאושר מענק. לעובד הוראה בחצי שבתון יאושר חצי מענק ובהתאם לאחוז המענק שיאושר לכלל עובדי ההוראה), דרגה, מספר שעות עבודה במוסד דרכו מוגשת הבקשה, היתרה העומדת לזכות עובד ההוראה בהתחשב במענקים שאושרו לו בעבר, קשרי התחשבנות עם מוסד העבודה, זכאות המוסד והבעלות למענק. הערה: בדרך כלל השייכות לרפורמת 'אופק חדש' אינה מאפשרת מענק שעות. ב. נתוני לימודים: מוסד הלימודים, מסלול הלימודים ורמת התואר הנרכש בהשוואה לתארים ותעודות קיימות, אחוז שכר הלימוד שעובד ההוראה נדרש לשלם משכר הלימוד המלא (לפחות 15% לכלל רמות הלימודים למעט לימודים לתואר שלישי בהם נדרש תשלום של 10% לפחות), במענק שעות נדרש ללמוד לפחות 6 שעות שבועיות, הגשת מלוא המסמכים במועדים המתאימים לסוג המענק המבוקש.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00