דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אישורים מיוחדים (זכאויות)

​​הגשת בקשות לאישורים ​מיוחדים תתבצע באופן מקוון​ בלבד. הגשת בקשות תתאפשר לעובדי הוראה המועסקים ע"י הבעלות ומלמדים בחטיבה העליונה וכן לעובדי הוראה המועסקים ע"י המדינה המאחדים משכורתם. למידע  ולהגשת בקשות לחצו "להמשך קריאה"

אישורים מיוחדים בחינוך הרשמי

​​​​​​​​​​​​​​​​​​בדף זה ניתן לצפות בפי​רוט אישורי הזכאויות של עובדי ההוראה המועסקים ע"י המדינה ומלמדים במוסדות בחינוך הרשמי. לצפייה בנתונים יש להזדהות​. ​

​אישורים מיוחדים בחטיבה העליונה

שלב ראשון: הגשת בקשות לאישורים מיוחדים

הגשת בקשות לאישורים מיוחדים באופן מקוון ניתנת לביצוע הן ע"י עובדי הוראה, הן ע"י מנהל המוסד והן ע"י הבעלות. עובד ההוראה יכול לצפות בכל סוגי האישורים שהוגשו עבורו. הגשת בקשה וצפייה בסטטוס בקשות לאישורים מיוחדים מתבצעים לאחר הזדהות אישית באמצעות שם משתמש וסיסמא.
לתמיכה טכנית
ניתן לפנות למוקד התמיכה בטלפון:
1-599-500-688
לשאלות תוכן ניתן לפנות למוקד עוז לתמורה בטלפון: 1-800-800-424​

ב​קשות לאישורים מיוחדים המוגשות ע"י עובד​ הוראה

  1. בקשת הצטרפות לרפורמת עוז לתמורה - עובד הוראה אשר לא עומד בתנאי הסף שההסכם הגדיר לצורך הצטרפות לרפורמה יוכל להגיש בקשה לוועדת חריגים להצטרפות לרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד ע"י לחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה​" בהמשך ​עמוד זה.

  2. בקשת יציאה מרפורמת עוז לתמורה - עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה ועומד בקריטריונים המפורטים בנוהל ועדת חריגים ליציאה מהעסקה בתנאי רפורמת "עוז לתמורה"​, רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד ע"י לחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה​" בהמשך עמוד זה.

בקשות אלו ניתן להגיש עד לתאריך 1 באוגוסט הקודם לשנת הלימודים  עבורה הוגשה הבקשה ובהתאם להנחיות אגף בכיר לכח אדם בהוראה. עובד הוראה שלא יגיש בקשה עד מועד זה, בקשתו לא תידון.​

​​בקש​ות לאישורים מי​וחדים המוגשות ע"י המוסד

  1. בקשה לביצוע תפקיד ללא הצטרפות לעוז לתמורה  מוסד יגיש בקשה לאישור ביצוע תפקיד עבור עובד הוראה שלא הצטרף לרפורמה ואשר ממלא תפקיד בבית הספר (ביטול שגיאה 208).​​

  2. בקשה לפטור ממינימום שעות פרונטליות לבעל תפקיד- על-פי הסכם עוז לתמורה, עובד הוראה חייב ללמד מספר מינימלי של שעות פרונטליות בפועל מול כיתה בהיותו בעל תפקיד בבית הספר.  המוסד יגיש בקשה לקבלת אישור חריג בנדון עבור עובדי הוראה אשר לא עומדים בכלל זה (ביטול שגיאה 215).

  3. בקשה לאישור חריגת משרה המוסד יגיש בקשה לאישור חריגת משרה עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים באופק חדש ובעוז לתמורה, באם היקף משרתם הינה מעל 117%, בכלל מוסדות העסקתם וכן  עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים בעוז לתמורה בלבד או בעוז לתמורה ובטרום רפורמה, באם היקף משרתם הינה מעל 112.5%, בכלל מוסדות העסקתם.​

בקשות אלו ניתן להגיש לאורך כל השנה. 

בקשות לאישורים מיוחדים המוגשות ​ע"י בעלות​​

  1. בקשה לביצוע תפקיד ללא הצטרפות לעוז לתמורה -  הבעלות תגיש בקשה לאישור ביצוע תפקיד עבור עובד הוראה שלא הצטרף לרפורמה ואשר ממלא תפקיד בבית הספר (ביטול שגיאה 208).

  2. בקשה לפטור ממינימום שעות פרונטליות לבעל תפקיד - על-פי הסכם עוז לתמורה, עובד הוראה חייב ללמד מספר מינימלי של שעות פרונטליות בפועל מול כיתה בהיותו בעל תפקיד בבית הספר . הבעלות תגיש בקשה לקבלת אישור חריג בנדון עבור עובדי הוראה אשר לא עומדים בכלל זה (ביטול שגיאה 215)

  3. בקשה לאישור חריגת משרה - הבעלות תגיש בקשה לאישור חריגת משרה עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים באופק חדש ובעוז לתמורה, באם היקף משרתם הינה מעל 117%, בכלל מוסדות העסקתם וכן  עבור עובדי הוראה שאינם מנהלים, המועסקים בעוז לתמורה בלבד או בעוז לתמורה ובטרום רפורמה, באם היקף משרתם הינה מעל 112.5%, בכלל מוסדות העסקתם.

  4. בקשה להעסקת עובדי הוראה מעבר לגיל פרישה - בקשת אישור מיוחד עבור עובדי הוראה המחויבים לפרוש לגמלאות על פי חוק והבעלות מבקשת את המשך העסקתם מסיבות מוצדקות (ביטול שגיאה 11).

בקשות אלו ניתן להגיש לאורך כל השנה.

שלב שני: החלטת וועדת אישורים מיוחדים

הבקשות אשר הוגשו הן ע"י עובדי ההוראה הן ע"י המוסד והן ע"י הבעלות מוגשות לוועדות אשר בסמכותן לבחון ולאשר בקשות אלו, בהתחשב בסיבת הבקשה.

 אישורים מיוחדים ניתנים ע"י הוועדה תקפים אך ורק לשנת הלימודים עבורה התקבל האישור.

​שלב שלי​שי: צפייה באישורים מיוחדים

עובד ההוראה יכול לצפות בבקשות שהוגשו עבורו הן על ידו, הן ע"י המוסד והן ע"י הבעלות. ניתן לצפות בסטטוס הבקשה (בטיפול, אושר, נדחה) וכן בסיבת אישור או דחיית הבקשה.

לתשומת לבך, לאחר קבלת אישור מיוחד ניתן לעקוב אחר נתוניך האישיים שעודכנו בפורטל בדף משרות, תפקידים ומקצועות וכן בדף פרטיי במשרד החינוך.​​​

להמשך קריאה סגור
​הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד ע"י לחיצה על כפתור "לצפייה ולהגשת בקשות לאישורים מיוחדים בחטיבה העליונה​" בעמוד זה​

​מתמחים אינם צריכים להגיש בקשה לוועד חריגים לצורך הצטרפות. מתמחים הם עובדי הוראה שעומדים באחד מן הקריטריונים הבאים: בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה, בעלי תואר אקדמי ואישור סיום 80% מתעודת ההוראה או בעלי אישור סיום 80% מהחובות ל- B.ed.

צירוף מתמחים לרפורמת "עוז לתמורה" מותנה בכך שהאישורים הרלוונטיים מעודכנים בגף כוח אדם בהוראה במחוז המטפל והמתמחה מדווח למערכות משרד החינוך כנדרש.

​יש לפרט עבור כל עובד הוראה את היקף ההעסקה בכל מוסד ובכל סוג רפורמה לרבות ימי הדרכה ומשרות במכללות ובכיתות י"ג – י"ד. בנוסף, יש לציין את היקף ההעסקה הכולל.

​יש להיכנס למערכת עוש"ר עם שם משתמש וסיסמא אישיים ולצפות בסטטוס הטיפול ובהחלטת האגף. בקרוב יוצגו הבקשות וסטטוס הבקשה גם בפורטל עובדי הוראה, בדף אישורים מיוחדים.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00