דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

פרטיי במשרד החינוך

​​​​​​​​​​בדף זה, ניתן למצוא מידע ​אודות מעמדך במשרד החינוך, כגון: היקף משרה (במדינה או בבעלות), מחוז מנהל, מעמד במשרד (קבוע/ לא קבוע), זכאות לשעות גיל ותאריכי הצטרפות לרפורמות - אופק חדש ועוז לתמורה.

​באזור הקישורים המופיע בתחתית​ העמוד, ניתן למצוא ​קישור לתקנון עובדי הוראה המפרט את החוקים והכללים הקשורים למשרת אם, שעות גיל ונושאים נוספים. 

להמשך קריאה סגור
משכורתה של עובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל 14(לרבות ילד מאומץ) ולרבות עובד נשוי אשר ילדיו נמסרו לחזקתו על פי חוזה גירושין מאושר ותקף או פסק דין תקף, העובדים במשרה של % 79 לפחות יהיו זכאים לתוספת 10%, בתנאי שהיקף העסקה בהוראה + הדרכה + תוספת מורה-אם לא יעלה על % 100 משרה. מורה אם העובדת בכמה בעלויות שבכל אחת מהן היקף משרתה נמוך מ- % 79, אך היקף משרתה בכל הבעלויות יחד מגיע ל % 79 ומעלה, זכאית לתוספת של % 10. כל בעלות תשלם את התוספת באופן יחסי לחלקיות משרתה של המורה אצלה.

עובד הוראה גרוש אשר ילדיו נמסרו לחזקתו על פי חוזה גירושין תקף או על פי פסק דין חלוט, והם בגיל של עד 14 שנים, זכאי אף הוא לתוספת של 10% לשכרו המשולב, בכפוף לתנאים שפורטו לעיל.
עובדת הוראה אם, הזכאית גם לשעות גיל, תוכל ליהנות מההטבה האמורה ובלבד שהיקף משרתה יעמוד על 79% משרה לפחות.
שעות חינוך, שעות עזר, הניתנות במשך כל השנה ואינן שעות בודדות ושעות מענק השתלמות.
עובד הוראה המגיע לגיל 50  עד 31 לדצמבר, מופחתות שעות ההוראה שלו ב-2 שעות מתחילת אותה שנת לימודים.
בהגיעו לגיל 55 מופחתות שעות ההוראה שלו ב-2 שעות נוספות.
הגיע עובד ההוראה לגיל 50 או 55, ב-1 בינואר או לאחר מכן, יהיה זכאי להנחה זו בשעות גיל, מתחילת שנת הלימודים שאחריה.
ככלל, עובד הוראה במשרה חלקית זכאי להנחה של שעות גיל.
עובד הוראה כאמור אשר הוצעה לו השלמת משרה והוא סרב לקבל את ההצעה, איננו זכאי להנחה של שעות גיל.
עובד כאמור אשר הוצעה לו השלמת משרה  והוא סרב לקבל את ההצעה, בגין מצב בריאותו, יהיה זכאי להנחה בשעות גיל אם הוועדה הרפואית המחוזית אישרה כי אמנם אין באפשרותו לעבוד במשרה מלאה.
מורה שהיא אם לילד מתחת לגיל 14, תהיה זכאית לחישוב משכורתה בהתאם להנחה בשעות גיל  אם תעבוד 79% משרה לפחות.
מנהלים, מרכזים וסגני מנהלים המועסקים במשרה מלאה, המלמדים בכיתות 2/3 ממשרתם השלמה, זכאים להנחה של שעות גיל. אם הם מלמדים בכיתות פחות ממספר השעות האמור- ייהנו ממחצית ההנחה של שעות גיל.


עובדת הוראה אם, אשר היקף משרתה באחת הבעלויות בהן היא מועסקת הוא בהיקף 79% משרה לפחות, זכאית להטבה האמורה מאותה בעלות. אם היא עובדת בבעלויות נוספות – אין היא זכאית לתוספת האמורה בגין עבודתה בבעלויות נוספות.

עובדת הוראה אם, אשר עובדת במספר בעלויות, שבכל אחת מהן היקף משרתה נמוך מ- 79%, אך היקף משרתה הכולל הוא לפחות 79% משרה,זכאית לתוספת האמורה. כל בעלות תשלם לה את התוספת באופן יחסי לחלקיות משרתה של העובדת אצלה.


פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00