דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

הצטרפות לעוז לתמורה

​​​​​​​​​​החל משנת הלימודים תשע"ז, עובד הוראה העומד בקריטריונים להצטרפות לרפורמת עוז לתמורה יצורף באופן אוטומטי להעסקה לפי כללי עוז לתמורה.  לפירוט הקריטריונים ושלבי ההצטרפות יש ללחוץ על "המשך קריאה".


שלב ראשון: עמידה בקריטריונים להצטרפות ​​​​ל​​​רפורמת עוז לתמורה

החל משנת הלימודים תשע"ז, עובד הוראה העומד בקריטריונים הבאים יצורף באופן אוטומטי להעסקה לפי כללי עוז לתמורה: 

  1. עובד ההוראה הינו בעל תואר אקדמי.​

  2. עובד ההוראה הינו בעל זכאות לרישיון הוראה.​

  3. היקף העסקה של שליש משרה ומעלה בחטיבה העליונה בכל מוסדות העסקתו של עובד ההוראה. 

מתמחים יצורפו לעוז לתמורה רק כאשר אישורי הה​שכלה הרלוונטיים יהיו מעודכנים בכח אדם בהוראה במחוז המטפל וידווחו על ידי מנהל בית הספר כמתמחים במצבת עובדי הוראה. ​

​שלב שני: עדכון אישורי השכלה והסמכה

​לצורך הצטרפות אוטומטית לעוז לתמורה, על כל עובד הוראה לעדכן את כל אישורי ההשכלה וההסמכה שברשותו.
עדכון המסמכים יעשה בכוח אדם בהוראה במחוז עבודתו.
ניתן לצפות בנתוני ההסמכה והתעודות המעודכנים לעובד ההוראה בדף הסמכה ותעודות בפורטל.

שלב שלישי: הגשת בקשות לאישורים מיוחדים

להמשך קריאה סגור
ראשית יש לעמוד באחד מהקריטריונים הבאים:
בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה,
בעל B.ed (תואר אקדמי משולב עם תעודת הוראה),
בעל תואר אקדמי ואישור סיום 80% מהחובות לתעודת הוראה,
בעל אישור סיום 80% מהחובות ל- B.ed.
חשוב לציין שיש לעדכן את התעודות בכא"ב במחוז המטפל.
לאחר מכן, ביה""ס צריך לדווח התמחות עבור המורה במערכת לדיווח מורים."
מורה חדש הינו עובד הוראה אשר לא הוכרו לו שנות וותק קודמות למעט: ותק של סטאז',  שירות צבאי / לאומי שקשור להוראה / הדרכה.
שנים אלה מוכרות לצורכי שכר אך לא נחשבים לוותק לצורך הצטרפות כמורה חדש.כל ניסיון בתפקידי הוראה יפריע לאדם להיחשב מורה חדש."
עובד הוראה המועסק במילוי מקום בנוסף להעסקתו באותו מוסד שלא במילוי מקום, יועסק על פי התנאים בהם הוא מועסק שלא במילוי מקום. במקרה שהמורה מועסק לפי עוז לתמורה ימשיך כך גם במילוי מקום ואם מועסק על פי תנאי טרום רפורמה , ימשיך להיות מועסק על פי תנאי העסקה טרום רפורמה. אם המורה לא מועסק באף משרה מלבד משרתו כממלא מקום, יועסק עפ"י תנאיי העסקתו של המורה אותו הוא מחליף.
בסיס המשרה החדש ברפורמת עוז לתמורה הינו 40 ש"ש. המשרה מורכבת מ- 24 ש"ש פרונטליות, 6 ש"ש פרטניות ו- 10 ש"ש תומכות הוראה.
בשעות הפרונטאליות יכללו שעות הוראה במליאה כמקובל: כיתת אם, קבוצת לימוד, קבוצת לימוד במעבדה. שעות תפקיד כמו: שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד של בעלי תפקידים הזכאים לבצע שעות תפקיד במקום שעות הוראה פרונטאליות. שעות אם ושעות גיל.
בשעות הפרטניות יעבוד המורה עם קבוצה של עד 3 תלמידים לצורך מתן תגבור לימודי, הרחבה והעמקה למגוון תלמידים ולהעמקת השיח המשמעותי בין המורה לתלמידיו.
עובד הוראה המבקש שלא להיות מועסק על פי רפורמת עוז לתמורה מכל סיבה שהיא רשאי להגיש בקשה לוועדת חריגים ליציאה מהרפורמה. הגשת הבקשה תתבצע ​באופן מקוון בלבד. לפרטים נוספים 

כדי להצטרף לעוז לתמורה יש לעמוד בקריטריונים המפורטים בעמוד זה.
במידה ובית הספר נכנס לרפורמה, מנהל בית הספר מחויב אף הוא להצטרף.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00