דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

דירוג ודרגת אופק חדש

בדף זה ניתן לצפות בנתוני הדירוג והדרגה שצברת באופק חדש, וכן בנתונים הנדרשים לקידום לדרגה הבאה. להסבר על ההצטרפות לרפורמה ולקידום בדרגות אופק חדש - יש ללחוץ על "המשך קריאה". 

עמידה בקריטריונים להצטרפות לרפורמת אופק חדש

על מנת להצטרף לרפורמה עובד ההוראה צריך לעמוד בקריטריונים הבאים:

1. עובד ההוראה בעל תואר אקדמי

2. עובד ההוראה בעל הסמכה להוראה 

3. עבודה בשליש משרה לפחות

קביעת דרוג ודרגה באופק חדש

עובד הוראה חדש, משובץ בתחילת עבודתו בדרגה 1

עובד הוראה ותיק, דרגתו תקבע בהתאם לנתוני ההעסקה וההשכלה ותחושב באמצעות המרה.  כפי שמפורט בהסכם אופק חדש. ההמרה נעשית על ידי חשבות המשרד.

קידום בדרגות אופק חדש

קידום מדרגה לדרגה באופק חדש מותנה בעמידה בקריטריונים הבאים:

פז"נ - פרק זמן נדרש

שפ"מ - שעות פיתוח מקצועי

השלמת תהליך הערכה מעצבת

בשנה"ל תשע"ז- בקידום לדרגות 7-9

משנה"ל תשע"ח- בכל קידום דרגה.

טבלאות קידום

לטבלת מנהלים וסגנים מוסמכים שאינם אקדמאים לחץ כאן

לטבלת מנהלים וסגנים אקדמאים ומוסמכים לחץ כאן

לטבלת מורים אקדמאים מוסמכים לחץ כאן

לטבלת מורים מוסמכים שאינם אקדמאים לחץ כאן


לתשומת לבכם,

​בתאריך 30.9.2016 נחתם עם הסתדרות המורים, הסכם "אופק חדש 2016".

תחולת ההסכם החל מתאריך 1.9.2016.

עיקרי ההסכם:

- ביטול המכסות לקידום בדרגות 7-9
- עובד הוראה יתקדם במסלול קבוע מראש, ללא תלות במכסה פנויה
- שינויים בפרק הזמן הנדרש לקידום בדרגות 1-9

בתאריך 19.3.2017 נחתם הסכם שכר מעודכן לעובדי ההוראה המהווה המשך להסכם הקיבוצי אשר נחתם עם הסתדרות המורים בתאריך ה- 30.9.2016.
מצ"ב ההסכם.
בימים אלו משרד החינוך נערך ליישום הסכם השכר במערכות המשרד.


פרק הזמן הנדרש לקידום בדרגות החל מתאריך 1.9.2016:

קידום לדרגות 2, 3 - 30 חודשי שהייה

קידום לדרגה 4, 5, 6- 36 חודשי שהייה

קידום לדרגה 7, 8, 9- 48 חודשי שהייה

שינוי בהערכת עובדי הוראה:

החל משנה"ל תשע"ז לצורך קידום תדרש "הערכה מעצבת".

מצורף הסכם אופק חדש 2016.


להמשך קריאה סגור

לתשומת לבכם,

בתאריך 30.9.2016 נחתם עם הסתדרות המורים, הסכם "אופק חדש 2016".

תחולת ההסכם החל מתאריך 1.9.2016.

עיקרי ההסכם:

- ביטול המכסות לקידום בדרגות 7-9
- עובד הוראה יתקדם במסלול קבוע מראש, ללא תלות במכסה פנויה
- שינויים בפרק הזמן הנדרש לקידום בדרגות 1-9

בתאריך 19.3.2017 נחתם הסכם שכר מעודכן לעובדי ההוראה המהווה המשך להסכם הקיבוצי אשר נחתם עם הסתדרות המורים בתאריך ה- 30.9.2016.
מצ"ב ההסכם.
בימים אלו משרד החינוך נערך ליישום הסכם השכר במערכות המשרד.


פרק הזמן הנדרש לקידום בדרגות החל מתאריך 1.9.2016:

קידום לדרגות 2, 3 - 30 חודשי שהייה

קידום לדרגה 4, 5, 6- 36 חודשי שהייה

קידום לדרגה 7, 8, 9- 48 חודשי שהייה

שינוי בהערכת עובדי הוראה:

החל משנה"ל תשע"ז לצורך קידום תדרש "הערכה מעצבת".

מצורף הסכם אופק חדש 2016.

באופק חדש יש 9 דרגות.

עו"ה משובץ בתחילת העסקתו בדרגה, בהתאם לנתוניו האישיים.

לעובדי הוראה באופק חדש 9 דרגות – 1-9.

למנהלים וסגנים 4 דרגות – א-ד.

לא.למעט מקרים בהם עובד הוראה שובץ בתחילת העסקתו בדרגת ביניים, במקרים אלו הקידום הראשון יהיה קידום של חצי דרגה ולאחר מכן רק קידום בדרגות שלמות.  

על פי הנחיית האגף לפיתוח מקצועי, החל משנה"ל תשע"ד, עובד הוראה יכול ללמוד ללא הגבלה של שעות בשנה, בתנאי שלומד 30 שעות לפחות בכל שנה.

עובד הוראה שלא ילמד כל שנה 30 שעות, לא יקודם עד שישלים השתלמות נוספת של 30 שעות.
ניתן לצבור שעות לדרגה הבאה, לפי הפירוט להלן:

    • מורים בדרגות 1-6- 60 שעות
    • מורים בדרגות 7-9- 75 שעות
    • מנהלים וסגנים ראשונים- 70 שעות
    • מורים/ מנהלים /סגנים ראשונים לא אקדמאים- 90 שעות​

גמולים עבור פרסומים שתאריך תחולתם אחרי כניסתו של עו"ה לאופק חדש, יזכו את עו"ה בשעות פיתוח מקצועי (גמול אחד= 30 שפ"מ). בקידום אחד ניתן לנצל עד 60 שעות. 

שעות מיותרות ייגררו לדרגות הבאות.

תתקבל תשובה מהאגף להתפתחות מקצועית 

תקופת ההתמחות אינה נצברת לפרק הזמן הדרוש ולא ניתן לצבור בה שעות פיתוח מקצועי למעט השתלמות בית ספרית בהיקף של 30 שעות בלבד.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00