דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

גמולי השתלמות

​​​​​​​​גמול השתלמות מהווה הטבה בשכר, שמטרתה לקדם את עובד ההוראה באמצעות רכישת ידע והרחבת אופקיו ולתגמל אותו באותה העת. לפירוט גמולי ההשתלמות והתנאים להוצאתם​, יש ללחוץ על "המשך קריאה"

קורסים מוכרים לגמול השתלמות 

על מנת שהקורסים וההשתלמויות יוכרו לצורך גמול צריכים להתקיים התנאים הבאים: 

 1. ​המוסד בו מתקיים מסלול הלימוד הוא מוסד מוכר על ידי משרד החינוך

 2. ​מסלול הלימוד​ - מוכר לגמול השתלמות 

במידה וישנה אי וודאות בנוגע לזכאות לגמול עבור קורס מסוים, יש להיוועץ במחלקה להשתלמויות לעובדי ההוראה לפני תחילת תהליך הרישום לקורס.

גמולי השתלמות בעד פרסומים

גמולי השתלמות בעד פרסומים ניתנים לעובדי הוראה המלמדים בפועל ובעלי תעודת הוראה המסמיכה אותם לרובד חינוכי כלשהו. 

לקבלת גמולי השתלמות עבור תצוגות של יצירות אמנות, בימוי והפקות בתיאטרון, יצירות בתחום התנועה, המחול והספורט יש לצרף לפי העניין: 

 1. ​אישור מהמוזיאון המפרט את שמות היצירות ואת מועדי הצגתן ובכלל זה שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.

 2. תצלום של היצירות, שמות היצירות ומועדי הצגתן ואישור של המוסד או הגלריה שבהם הוצגו היצירות ובכלל זה שם האוצר או הוועדה האמנותית וקטלוג של התערוכה.

 3. תצלום של היצירה או התוכנית הכתובה ומסמך הזמנה ואישור לביצוע ו/או קלטת וידיאו.

גמולי השתלמות בעד פרסומים במגזר החרדי

גמולי השתלמות בעד פרסומים במגזר חרדי, ניתנים לעובדי הוראה בחינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני, המלמדים בפועל ובעלי תעודת הוראה.

לצורך קבלת הגמול נ​דרש:

 1. ​למלא את טופס "בקשה לאישור גמול השתלמות בעד הפרסומים" .

 2. לצרף חשבונית מס מקורית על הדפסת הפרסום ב-250 עותקים לפחות. 

 3. לצרף את הפרסום בשני עותקים, עבור כוח-אדם בהוראה באגף לחינוך מוכר שאינו רשמי. 

את המסמכים המלאים יש לשלוח לכתובת: רחוב דבורה הנביאה 2 , ירושלים , מיקוד: 91911 .

המרת גמולים לדרגת בכיר

במקביל לנתיב הקידום לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר, במוסדות להכשרת עובדי הוראה, ניתנת לעובד הוראה האפשרות להגיע לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר על בסיס לימודים קודמים שהוכרו על ידי משרד החינוך כמזכים את המשתלם בגמול השתלמות עם ציון.

פירוט הכללים בהם נדרש עובד ההוראה:

 1. ​לימודים או השתלמויות קודמים יובאו בחשבון רק אם התקיימו לאחר התאריך הרשמי של הסמכת עובד ההוראה לדרגת מורה מוסמך.

 2. עובד הוראה יידרש להמציא מסמכים המפרטים את נושאי הלימוד, היקף השעות והציונים. המסמכים חייבים להיות בחתימת המוסד.

 3. לצורך קבלת דרגת שכר של "מורה מוסמך בכיר" יובאו בחשבון רק לימודים והשתלמויות שהיקפם אינו פחות מ-56 שעות בכל יחידת לימוד ושהוכרו לגמול עם ציון, להוציא לימודים סדירים לתואר אקדמי או הסמכה נוספת להוראה באוניברסיטה או במכללה לחינוך או במוסד להכשרת עובדי הוראה. בנוסף, על עובד ההוראה לצבור 720 שעות השתלמות המזכות בגמול עם ציון.

לאחר המרת גמולי השתלמות לדרגת שכר למורה מוסמך בכיר וקבלת דרגת שכר "מורה מוסמך בכיר" יבוטלו גמולי ההשתלמות בהתאם.

שימו לב, כי דרגת שכר למורה ​מוסמך בכיר תינתן פעם אחת בלבד.

להמשך קריאה סגור

לעובדי בעלות, גמולים בסטאטוס ממתין לאישור גזברות הם גמולים מאושרים

חייב לצבור 30 שעות בית ספריות עם ציון והיתר במה שעובד הוראה בוחר לעצמו, על מנת להשלים סך הכול 112 שעות.
אם עובד ההוראה הוא עובד מדינה בלבד, אין צורך להודיע למוסד/ות בו הוא מלמד. אם עובד ההוראה מועסק במסגרת הבעלות/ עמותות, עליו להמציא את האישורים לכל מקומות ההעסקה

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00