דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

דרגות השכלה

​​​​​​​​דרגת השכלה מהווה קריטריון לחישוב השכר של עובד ההוראה בהתאם להשכלה שרכש. בדף זה מפורטות דרגות ההשכלה כפי שמעודכנות במערכות המשרד.

​חישוב דרגת ההשכלה, מתבצע על פי תנאיי העסקה של עובד ה​הוראה ותלוי במעסיק, בעלות או מדינה וברפורמות אליהן שייך עובד ההוראה.

​​אופן חישו​ב הדרגה

עובדי מדינה השייכים לרפורמת אופק חדש ומעוניינים לקבל הסבר על אופן חישוב הדרגה שלהם, מוזמנים להיכנס למבנה השכר החדש שפורסם באתר אופק חדש של משרד החינוך.

עובדי בעלות ה​שייכים לרפורמת אופק חדש ומעוניינים לקבל הסבר על אופן חישוב הדרגה שלהם, מוזמנים ל​היכנס לחוזר העסקת עובד הוראה עובדי בעלויות.

עובדי הוראה השייכים לרפורמת עוז לתמורה יכולים לקבל הסבר ​על תוספת דרגות קידום באתר עוז לתמורה.​

להמשך קריאה סגור

במקרה כזה יתוקן שכרו של עובד ההוראה מהאחד בחודש שלאחר המועד שבו נמצא העובד זכאי לתיקון שכרו, בהתאם לכללי הדירוג המחייבים. כל אישורי זכאות החל מה- 2 בחודש  ישולם בחודש שלאחר מכן.
לימודים לתארים אקדמאים, לימודים בארגון המורים/הסתדרות המורים ולימודי תעודה.
הערה: עובד הוראה המעוניין בלימודי תעודה עליו לפנות לפי נוהל מסלול אישי ולהמציא המלצת מפקח.
לא, במסלול אקוויוולנטי אין יותר ניקוד עבור תארים אקדמיים.
מורה בעל תואר אקדמי בתחום אותו הוא מלמד, בחינוך העל יסודי (מינימום שנתיים) והתקבלה עליו המלצה על ידי מנהל בית הספר והפיקוח המקצועי המתייחסת לאופן ההוראה. מתפקידם לבקר ולהעריך את השיעור ועל העובד לקבל ציון חיובי בעבודה מעשית.
על המורה למלא טופס בקשה לכתב היתר בהתאם לנתיב הרלוונטי (עיוני או טכנולוגי) , לצרף את התואר האקדמי חתום ומאושר כנאמן למקור על ידי בית הספר, עו"ד או נוטריון. יש לשלוח את החומר לכתובת המצוינת בטופס הבקשה. לאחר הנפקת כתב ההיתר, כתב ההיתר יישלח בדואר לעובד ההוראה לכתובתו הפרטית.
העתק מכתב ההיתר יישלח למפקח על ההשתלמויות להמשך טיפול מול המורה.
הדירוג האקוויוולנטי נועד לבוגרי ישיבות מוכרות המלמדים בפועל, את המקצועות תושב"ע מחשבת ישראל ותנ"ך, המועסקים לפחות בשליש משרה. פרטים נוספים ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל  תשע"ד 10 א' יוני 2014, אותו ניתן לראות בקישורים המצורפים לדף זה.
לדירוג ד"ר יש לצבור 75 נקודות שמתוכן חייב לקבל 20 נקודות על פרסומים שלפחות אחד מהם קיבל 10 נקודות מלאות.

רק  בעלי תעודת דיין מהרבנות הראשית לישראל זכאי לפטור מצבירת ניקוד עבור פרסומים.
הפירוט בחוזר  מנכ"ל  תשע"ג 7  (א) מה- 4 במרץ 2013. מופיע בקישור למעלה.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00