דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

תוספות

​​​​​​​​תוספות שכר לעובד ההוראה יקבעו ויחשבו על פי הקריטריונים הרלוונטיים לכול סוג תוספת. 

התוספות הקבועות במשכורת עובד ההוראה יכולות להיות: תוספת הסכם הוראה 94; תוספת שכר 2001; תוספת שכר 2008; תוספ​ת שכר 2011; גמול חינוך כיתה או גמול מקצוע והכשרות; גמול חינוך נוסף (מעובה) למחנכי כיתות א'; גמול השתלמות; גמולי תואר שני שלישי ודוקטורנטים; תוספת לחינוך מיוחד; גמול ייעוץ; גמול ניהול; ותק בניהול; גמול פיק​וח; גמול פיצול; גמול הדרכה; גמול ריכוז גן ילדים; גמול הכנה לבחינת בגרות; גמול מחוננים; תוספת הסכם מסגרת; קצובת הבראה; תוספת ביגוד; תוספת ערבה.

להמשך קריאה סגור

יש לפנות למזכירות בית הספר שיעדכנו במערכת דיווח שעות על השעות של עובד ההוראה לפי קוד פיצול חינוך גופני.
מענק יובל משולם לעובד הוראה בעל ותק מצטבר בהוראה של 30 שנה ומעלה כולל ותק שירות צבאי, אצל המעסיקים והבעלויות וכן במוסדות החינוך הפורמלי. עבור עובדי הוראה, המועסקים בשירות המדינה, והמדורגים בדירוג עובדי הוראה, הזכאות למענק יובל היא לבעלי ותק מצטבר של 25 שנה. מענק יובל יהיה בשיעור % 60 מהמשכורת הקובעת לפנסיה ולפיצויי פיטורין, להוציא תשלומים חד-שנתיים, כגון ביגוד והבראה. מענק היובל ניתן עפ"י הוותק שנקבע לעובד ההוראה בספטמבר בשנה שלפני מתן מענק היובל.
עובד הוראה שחוזר משנת שבתון מקבל את מענק היובל רק בתלוש שכר חודש ספטמבר או אוקטובר או נובמבר.
יש לפנות למזכירות בית הספר שיעדכנו במערכת דיווח שעות יוח"א.
זהו תשולם בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת, בהתאם לתנאי הזכאות המפורטים בחוזר המנכל.
קצובת ביגוד משולמת לכל עובדי ההוראה במשכורת חודש יולי. בהתאם לתעריפים המעודכנים ע"י החשב הכללי ועל פי שתי רמות בהתאם לוותק.
בנוסף לקצובת הביגוד אליה זכאים כל עובדי ההוראה, ישנה תוספת לקצובת הביגוד לבעלי מקצועות לפי תעריפים המתעדכנים מידי שנה ע"י החשב הכללי: מורי חינוך גופני; מורי שלח; מורים בחוות חקלאיות; מורים במרכזים ימיים.
על פי חוזר מנכ"ל, יכולים עובדי הוראה מוסמכים, הגרים ועובדים באותו יישוב, להגיש בקשה להשתתפות בשכר דירה אם אזור מגורם מוגדר כאזור עדיפות לאומית והם שוכרים דירה לתקופה של 6 חודשים לפחות במהלך שנת הלימודים. רשימת יישובי העדיפות הלאומית מצורפת בקישור מעלה.
במסגרת יישום הסכם יום חינוך ארוך, במשכורת החודשים מאי ויוני משולם מענק יוח"א לעו"ה הזכאים לתשלום המענק לפי קריטריונים המפורטים להלן:
1. עובדי הוראה המלמדים בבתי ספר שחל בהם יום לימודים ארוך לפי צו יוח"א. 2. עובדי הוראה שעובדים בפועל בשעה השביעית ו/או השמינית והן שעות יוח"א תקניות שאינן מתוקצבות ממקור תקציבי אחר כעין "קרן קרב" וכד'. 3. למענק יהיו זכאים עובדי הוראה שמספר השעות השביעית והשמינית שהם מלמדים במהלך השבוע, קטן או שווה לכלל השעות השבועיות במשרתם, כלומר המענק המרבי עבור השעה השביעית/שמינית יינתן לעובד הוראה המלמד לפחות 16 שעות שבועיות, מתוכן 8 ש"ש מלמד בפועל בשעה שביעית ו/או שמינית במהלך כל שנת לימודים. עו"ה אשר מלמד פחות מממספר השעות המפורט יקבל מענק יחסית לשעות שעבד בפועל. עו"ה לא יהיה זכאי לתשלום מענק במידה ורוב שעות עבודתו מבוצעות בשעות שביעית או שמינית. עבור עובדי הוראה המועסקים במתכונת 'אופק חדש' - תשלום שעות יוח"א יינתן רק בגין שעות פרונטאליות. סגנים ומנהלים "באופק חדש" זכאים למענק יוח"א בגין שעות פרונטאליות בלבד המבוצעות בשעות שביעית או שמינית.   - בחישוב המענק מתחשבים בהיעדרויות ארוכות מחודש ימים ומנכים סכומים מהמענק, באופן יחסי להיעדרות בגין מילואים, חופשת לידה וכל היעדרות הארוכה מחודש, כולל היעדרות מחלה.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00