דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

טופס 101 ותיאום מס

​​​​​​​​​​​על פי תקנות מס הכנסה, חלה חובת מילוי טופס 101 כמדי שנה על כל עובד, משנת 2014 ואילך​. למידע נוסף והסבר על מילוי הטופס המקוון, יש ללחוץ על "המשך קריאה"

שלב ראשון: חובת מילוי טופס 101 ותיאום מס

בהתאם לתקנות מס הכנסה, חלה חובת מילוי טופס 101, על כל עובד הוראה המועסק במשרד החינוך, ללא קשר לקביעותו או למספר השעות בהן הוא מועסק. חובת מילוי הטופס חלה גם על עובד הוראה, שאושרה לו חופשה חלקית ללא תשלום, או במידה ויצא לפנסיה ומועסק בשעות מילוי מקום.

טופס 101 הנו "כרטיס עובד" לצרכי מס. מופיעים בו פרטיו האישיים של המורה ונתונים נוספים הקשורים לשכרו. על סמך נתונים אלו, נערך תחשיב מס הכנסה המנוכה מהמשכורת. 

עובד שהצהיר בטופס 101 שברשותו הכנסה נוספת פרט להכנסתו ממשרד החינוך (הכנסת עבודה, מלגה, קצבה וכו'), רשאי לבקש אישור על תיאום מס, ובכך למנוע תשלום מס עודף במהלך שנת המס. את תיאום המס ניתן להוציא מאתר רשות המיסים או לגשת לפקיד שומה ולקבלו.

את תיאום המס ניתן להגיש באמצעות פתיחת פניה מקוונת למוקד המחוזי בצירוף תיאום המס הסרוק כקובץ המצורףעובד הוראה שלא יגיש את הטופס עד לסוף חודש ינואר בכל שנה, צפוי לניכוי שיעור המס המרבי משכרו.

שלב שני: מילוי ושליחת טופס 101 מקוון

למילוי הטופס, יש ללחוץ על כפתור "למילוי טופס 101 מקוון" בהמשך דף זה, ולאחר מכן להזין את קוד המשתמש והסיסמה האישיים של עובד ההוראה.

עובד הוראה שאין ברשותו שם משתמש וסיסמה יוכל לקבלה בשירות עצמי כפי שמוצג בסרטון "איפוס סיסמה"  או בדרכים המפורטות במצגת "הדרכים לקבלת/איפוס סיסמה".

לפני מילוי הטופס ושליחתו, מומלץ לצפות בסרטון הסבר למילוי טופס 101 .

לתמיכה טכנית במילוי הטופס  ניתן לפנות למוקד הסיוע בטלפון  03-9411226

המוקד פעיל בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00

תהליך הגשת טופס 101 מקוון

  1. מילוי הטופס על ידי עובד ההוראה.

  2. שליחת הטופס לאישור חשב  שכר.

  3. אישור הטופס על ידי חשב שכר.

  4. חתימה דיגיטלית של הטופס ע"י חשב מחוז מורשה חתימה.

מבנה הטופס

- בגוף הטופס מופיעים שדות, בהם יש להזין את פרטיו האישיים של עובד ההוראה.

- כדי להקל על מילוי הטופס, חלק מהפרטים האישיים הוזנו באופן אוטומטי ממערכת השכר ועל עובד ההוראה לוודא כי נתונים אלו מעודכנים.

- כאשר יש שדה חובה שלא הוזן בו נתון, תופיע הערה בראש הטופס תחת הכותרת 'שגיאות במילוי הטופס'. לא ניתן לשלוח את הטופס לאישור הטלר, כאשר קיימות שגיאות בטופס.

צירוף מסמכים

לטופס יש לצרף צילום תעודת זהות כולל ספח, תיאום מס (אם נדרש) ומסמכים נוספים סרוקים ע"י סורק או ע"י אפליקציית סריקה בלבד.

סיום ושליחת הטופס

בסיום מילוי הטופס יש לחתום (לסמן) על ההצהרה בתחתית הטופס, ללחוץ על 'שמירה ושליחה' ולאחר מכן להזין שוב את סיסמת ההזדהות שתשמש כחתימה דיגיטאלית על הטופס.

בשלב זה, יישמר הטופס במערכת ויישלח אוטומטית לאישור טלר השכר.

במידה ויש צורך להשלים את מילוי הטופס במועד מאוחר יותר, ניתן ללחוץ על כפתור 'שמירה כטיוטה'   המופיע בתחתית העמוד.

שלב שלישי: קבלת הטופס ואישורו במשרד החינוך

לאחר שליחת הטופס, הטופס והמסמכים שצורפו ייבדקו ויאושרו על ידי חשב השכר, ולאחר מכן ייחתמו דיגיטלית ע"י חשב מחוז מורשה חתימה.

במידה וקיימת בעיה, יוחזר הטופס להשלמה או לתיקון הנתונים.

לאחר חתימת חשב המחוז, תישלח הודעת דוא"ל  אישית  לעובד ההוראה על קליטת טופס 101 במשרד החינוך. כמו כן, ניתן יהיה לעקוב אחר סטטוס הטיפול בטופס בסרגל המופיע בראש הטופס.

להמשך קריאה סגור

​​​למילוי ולצפייה בטופס 101 מקוון יש להזדהות ​​​​​​​​​​​​​​​

​עובד הוראה שאין ברשותו שם משתמש וסיסמה יוכל לקבלה באופנים המפורטים במצגת - הסבר בנושא קבלת סיסמה לעובדי הוראה.

ניתן לעקוב בכל עת אחר סטטוס הטיפול בטופס על ידי כניסה לטופס (באמצעות הכפתור המופיע בדף זה) – בחלקו העליון של העמוד. לאחר שליחת הטופס ואישורו -  תישלח הודעת דוא"ל המעדכנת על אישור הטופס, וכן יצורף הטופס החתום.  

לא. לפי הנחיות מס הכנסה ניתן למלא בטופס 101 מקוון מספרי תעודת זהות בלבד. יש למלא טופס 101 ידני ולהעבירו למחוז

את הטופס צריך למלא מורה חדש או מורה שחזר מחופשת לידה מיד עם תחילת עבודתו. מורה שעבד במשרד החינוך בשנת הלימודים הקודמת, ימלא את הטופס במהלך חודש ינואר ולכל המאוחר עד אמצע חודש פברואר.
יש לשים לב שהפרטים האישיים מלאים ונכונים, כולל פרטי ילדים ומצב משפחתי.

הכרחי לסמן בסעיף ה' אם יש הכנסה נוספת או שאין. אם יש הכנסה נוספת יש לדאוג להמציא תאום מס.

יש לסמן האם מבוקש פטור או זיכוי ממס בגין סיבה כלשהי.

ש לחתום (לסמן) על ההצהרה בתחתית הטופס, ללחוץ על 'שמירה ושליחה' ולאחר מכן להזין שוב את סיסמת ההזדהות שתשמש כחתימה דיגיטאלית על הטופס.
אי מילוי טופס 101 יגרור ניכוי מס מירבי רטרואקטיבית מתחילת שנת המס.
כן. אם הנך מורה חדש במערכת או שבשנה הקודמת היית בחל"ת יהיה עליך למלא טופס אחד עם פתיחת שנת הלימודים בחודש ספטמבר וטופס שני בחודש ינואר שלאחריו.
כמו-כן, עובד הוראה המועסק ביותר מסקטור אחד (לדוגמה: כללי והתיישבותי) נדרש למלא את הטופס פעמיים.

אם ברשותך תיאום מס לשנת המס הנוכחית וטרם מילאת טופס 101 מקוון – יש לסרוק את תיאום המס ולצרפו לטופס המקוון.

אם כבר מילאת את טופס 101 מקוון וטרם העברת את תיאום המס לגזברות - עליך לסרוק את תיאום המס ולצרפו כקובץ מצורף לפניה מקוונת שתיפתח על ידך מתוך פורטל עובדי הוראה

עובד הוראה בשנת שבתון מלא או חלקי - חייב למלא טופס 101 ולדווח "עבודה יחידה" על גבי הטופס. 

עובד הוראה שחזר מחל"ת מלא או שבתון, ולא העביר טופס 101 לגזברות בשנת החופשה, חייב למלא טופס 101 בעת חזרתו לעבודה בחודש ספטמבר, אחרת ינוכה לו מס מירבי ממשכורותו.

עובד הוראה שאושרה לו חופשה ללא תשלום חלקית - חייב במילוי טופס 101 והעברתו בזמן לגזברות המחוז.
עובד הוראה שיצא לפנסיה ומועסק בשעות מילוי מקום – חייב למלא טופס 101 עבור שנת המס בה הועסק.
ולסיכום - כל עובד שמועסק במשרד החינוך, חייב להעביר טופס 101, ללא קשר לקביעותו או למספר השעות בהן הוא מועסק.

בתיאום המס קובע מס הכנסה כמה מס יש על המעביד לנכות מכל אחת מההכנסות.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00