דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

איחוד משכורת

​​​​​​בבית ספר שש שנתי, המפעיל חטיבת ביניים וחטיבה עליונה ולהם אותו סמל מוסד, קיים הסדר של שאילה והשאלת מורים - איחוד משכורות. ​​תנאי להיכלל בהסכם זה הוא קביעות אצל המעסיק. ​

​​עובד הוראה קבוע במדינה, העובד בחטיבת ביניים ומבקש איחוד משכורות במדינה, חייב לעבוד בהיקף של 1/3 משרה בחטיבת הביניים.

המעסיק, אצלו משכורתו של המורה מאוחדת, ייחשב כמעסיק לכול דבר ועניין, לרבות תשלום משכורת, תנאים סוציאליים, זכויות לפנסיה, זכויות לפיצויי פיטורין וכדומה.

הזכאים להיכלל בהסכם שאילה והשאלה - איחוד משכורות:

  • סגן מנהל ראשון בחטיבת ביניים לא זכאי,

  • סגן מנהל שני ושלישי בחטיבת ביניים זכאי,

  • כ​ל הסגנים בחטי​ב​ה עליונה זכאים,

  • ​מנהלים אינם זכאים להיכלל בהסדר זה.

להמשך קריאה סגור
הקריטריונים לקבלת איחוד משכורת, הם:
•על המורה להיות קבוע אצל המעסיק (במשרד החינוך או בבעלות).
•במידה והמורה קיבל את הקביעות אצל שני המעסיקים באותה שנה, יש לבדוק היקפי משרה אצל שני  המעסיקים – היכן שהיקף גבוה יותר, שם יבוצע האיחוד.
•במידה והמורה קיבל קביעות בבעלות קודם לקביעות במשרד החינוך, לא יוכל לקבל איחוד משכורת במשרד החינוך.
•עובד המאחד משכורותו במשרד החינוך, חייב לעבוד בהיקף של  1/3 משרה לפחות בחטיבת ביניים.
•עובד המאחד משכורותו בבעלות, חייב לעבוד לפחות 50% משרה בחטיבה העליונה.
יש להמציא מכתב מהבעלות המפרט מתי התקבלה הקביעות אצלם וכן היקפי משרה בשנתיים האחרונות.
את המכתב יש להגיש לפקיד השכר, במחוז לצורך בדיקה ואישור, לפני הדיווח במדב"ס / אופקית.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00