דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

עובדי הוראה עם מוגבלויות

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח 1998, קובע כי אסור להפלות אדם בשל מוגבלותו בקבלה לעבודה, בתנאי העבודה ובקידום ובלבד שהוא כשיר למלא את התפקיד. כמו כן, מקום העבודה נדרש לבצע התאמות לצורך שילוב העובד, כל עוד לא מוטל בכך נטל ​בלתי סביר על המעביד. 

עובד המצהיר שהוא אדם עם מוגבלות ומצ​יג תעודות מוסמכות המעידות על כך, זכאי לקבל מאת המשרד בו הוא מועסק התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותו, על מנת לאפשר לו לבצע תפקידו או לתפקד במקום עבודתו. עובד עם מוגבלות אינו חייב לדווח על מוגבלותו, אם היא אינה משפיעה או עשויה להשפיע על ביצוע תפקידו, אך הוא מחויב לדווח על כך ככל שהוא מבקש התאמות הנו​בעות ממנה.

לקבלת פרטים נוספים בנושא, ניתן לפנות לתחום הרווחה באגף כוח אדם בהוראה - לגב' שרית ארבל בטלפון:​ 02-5604792/3. 

להמשך קריאה סגור

קישורים

עובד המצהיר שהוא אדם עם מוגבלות ומצ​יג תעודות מוסמכות המעידות על כך, זכאי לקבל מאת המשרד בו הוא מועסק התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותו, על מנת לאפשר לו לבצע תפקידו או לתפקד במקום עבודתו

​עובד עם מוגבלות אינו חייב לדווח על מוגבלותו, אם היא אינה משפיעה או עשויה להשפיע על ביצוע תפקידו, אך הוא מחויב לדווח על כך ככל שהוא מבקש התאמות הנו​בעות ממנה.​

לקבלת פרטים נוספים בנושא, ניתן לפנות לתחום הרווחה באגף כוח אדם בהוראה - לגב' שרית ארבל בטלפון:​ 02-5604792/3. 

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00