דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מתווה לפיתוח מקצועי

​​​​​​העצמת אנשי החינוך בישראל באיכות ובמומחיות אקדמית נדרשת, מביאה לשיפור בתהליכי הלמידה-הוראה. המתווה אשר נבנה בש​ותפות עם כלל יחידות המשרד והמפמ"רים, משקף תפיסה חינוכית באשר לרצף הפיתוח המקצועי של עו"ה במטריצה הכוללת ותק בהוראה, ידע דיציפלינרי, ידע פדגוגי וניהול כיתה.

המתווה מאפשר לעו"ה לתכנן בראייה תלת שנתית את מרחבי הפיתוח המקצועי להם הוא זקוק לצורך עבודתו החינוכית בכיתה בבי"ס ובקהילה, ​וכל זאת בדיאלוג עם מנהל בי"ס.​​​

מתווה המדיניות לפיתוח מקצועי בדרגות 1-6

הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה הוא הבסיס להשבחת כוחות ההוראה ולביסוס הפרופסיה של ההוראה.

המתווה לפיתוח מקצועי מסדיר את העקרונות להבניה של תכניות הפיתוח המקצועי איכותיות לעובד ההוראה, ומאפשר למערכת החינוך ליצור רצף של תכנון וביצוע של תהליכי פיתוח מקצועי בכל שלבי ההתפתחות של עובדי ההוראה במהלך הקריירה המקצועית.

עובד הוראה יבצע את התכנון והמיפוי באמצעות דיאלוג עם מנהל ביה"ס ובראיה תלת שנתית על פי צרכיו, צרכי ביה"ס ובהתאם למדיניות המשרד.​

מתווה המדיניות לפיתוח המקצועי המתקדם בדרגות 7-9

הפיתוח המקצועי המתקדם, נועד לאפשר לעובדי ההוראה התמחות בלמידה רפלקטיבית בתהליכי למידה -הוראה ובדרכי היישום לשיפור איכות ההוראה-למידה, העמיתים והאקלים הצוותי הבית ספרי תוך פיתוח הזהות המקצועית.

מטרות נוספות של הפיתוח המקצועי המתקדם הן:

  • לחשוף את עו"ה הלומדים לתכנים עדכניים, כחלק מרצף התפתחות מקצועית-אקדמית כמורים מומחים המובילים בתחומם 

  • להרחיב את המיומנויות והכשרים, ולהעמיק את  הידע כגורמים המחוללים יזמות בארגון וחוקרים זירות פדגוגיות חברתיות וארגוניות על מנת לשפר ולקדם את תהליכי ההוראה והלמידה וביה"ס 

  • לאפשר למורים צמיחה מקצועית תוך ביסוס לקידומם לתפקידי חונכות ומורי מורים 

  • לפתח זהות מקצועית של מורים עתירי ניס​יון כמנהיגים פדגוגיים לקידום הלומדים ולפיתוח קהילת מורים ועמיתים רפלקטיבית, שיתופית, יצירתית, יוזמת וחוקרת לצורך השגת שיפור וביסוס תחושת המסוגלות והתחדשות בהוראה.

 משך הלימודים:

בכל דרגה הוא שלוש שנים מתוכן שנתיים במוסד האקדמי ושנה נוספת מתוך תכניות מתווה דרגות 1 עד 6, התכנית הינה מודולרית, ועו"ה רשאי להחליט מתי ילמד והיכן, ובלבד שבתום שלוש שנים יצבור 210 שעות.

יודגש כי בנוסף להתניות האישיות, הקידום מותנה גם במכסת הקידומים השנתית שנקבעה בהסכם "אופק חדש".


פרטים נוספים אודות מתווה המדיניות לפיתוח מקצועי בכל הדרגות, ניתן לקרוא באתר אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה. ​

להמשך קריאה סגור
בכל קורס המאושר ע"י מפקח הפיתוח המקצועי במחוז, מתנהל יומן השתלמות בו רשומים כל הלומדים. עם סיום ההשתלמות, מוגש היומן עם השמות למפקח על הפיתוח המקצועי לאישור. לאחר האישור מערכות המשרד מתעדכנות בשעות שנלמדו.
עובד הוראה זכאי לגמולי השתלמות בעד לימודים או בעד פרסומים שיצאו לאור, לאחר שעבד בפועל בהוראה במשך תקופה שזיכתה אותו בשנת וותק אחת לפחות ובתנאי שהינו מורה מוסמך.
ניתן להכיר בגמולי השתלמות בעד עבודות מחקר, מאמר מדעי שפורסם בכתב עת, ספר, דיסק או יצירות אמנות שהוצגו בתערוכה. לפרטים נוספים בדבר סוג הפרסום כנסו לקישור המצורף מעלה (גמולי השתלמות בטיפול מחלקות כוח-אדם בהוראה).
טופס הבקשה לאישור גמולי השתלמות בעד פרסומים, מופיע בקישור המצורף מעלה וגם באתר או"ח בדף אגף בכיר לכוח אדם בהוראה. יש למלא את הפרטים האישיים ובטבלה לציין את שם המאמר, תאריך הפרסום ושם ההוצאה לאור בלבד. את הבקשה שולחים בצירוף הפרסומים עצמם בעותק אחד בלבד לכתובת המצוינת בצד ימין למעלה של דף הבקשה.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00