דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

קורסי פיתוח מקצועי - השתלמויות

​​​​​​​​​​​​​​בדף זה ניתן לצפות בקורסי הפיתוח המקצועי אליהם נרשם עובד ההוראה, קורסים בהם השתתף והציונים שהשיג בהם. בנוסף ניתן לראות האם קורסים אלו הוכרו לו לגמולים. לפרטים נוספים, יש ללחוץ על "המשך קריאה". 

תהליך ההתפתחות המקצועית של עובד​ ההוראה מתבסס על צרכיו, מאפייני עבודתו במוסד החינוכי ועל נושאים שונים שנלמדו מחוץ למוסד החינוכי.

תכניות לפיתוח מקצועי

.עם הפעלת רפורמת "אופק חדש" ורפורמת "עוז לתמורה" במערכת החינוך, גובשו תכניות הפיתוח המקצועי בהתאם להסכמים אלה

נכון להיום קיימים שלושה נתיבים לפיתוח מקצועי:

  1. ​  "אופק חדש" 

  2.   "עוז לתמורה"

  3.   נתיב לעובדי הוראה שטרם השתלבו באחת מהרפורמות ("עולם ישן")​

מרכזי פסג"ה

בכל מחוז פועלים מספר מרכזי פיסג"ה הנותנים שרות לכלל עובדי ההוראה שבאזור ההזנה שלהם, ואמונים על בצוע מדיניות המטה והמחוז, תוך התאמתה לצרכי הלומדים, פתוח יוזמות מקומיות, בקרה והערכה, קשר עם מוסדות אקדמיים ושימוש במודלים רבים לפתוח מקצועי.

את רשימת מרכזי הפסג"ה, ניתן למצוא באתר אגף א' לפיתוח מקצועי לעובדי הוראה​.​​

להמשך קריאה סגור

לתשומת לב: השתלמויות ללא אסמכתא (עם ציון 0) אינן מזכות בגמול השתלמות לשכר ואינן מוכרות כשעות לפיתוח מקצועי באופק חדש ​

הזכאים לגמולי השתלמות הם:
עובד הוראה בטרום רפורמה / עוז לתמורה.
עובד הוראה המועסק בחלקיות בטרום רפורמה ובחלקיות באופק חדש, בתנאי שהוא  מוסמך ובעל וותק של שנה אחת לפחות בהוראה בזמן שלמד.
לימודים אקדמאים ו / או קורסים שאושרו מראש ע"י הפיקוח על פיתוח מקצועי במטה ובמחוזות.
מסלול אישי נקבע כאשר עובד הוראה לומד במוסד הפתוח לקהל הרחב ומבקש לקבל גמול בעבור לימודיו. פרטים נוספים בקישור למעלה.
על המורה להגיש בקשה 45 יום מראש, למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז עבודתו ולצרף סילבוס מפורט שיכלול נושאים, תאריכים ושעות לימוד, כמו כן יש לצרף מכתב המתאר את החשיבות ואת התרומה של הקורס עבורו.
עובדי הוראה מהוראה פרא רפואית או מהחינוך המיוחד נאלצים להגיש המלצה מהפיקוח.
לא. יש לבקש מכל מוסד אישור בכתב ממשרד החינוך על זכאותו  לקיים קורסים לעובדי הוראה .
אותו מוסד שקיבל את ההכרה בהשתלמות אחראי לדווח על המשתלמים שאצלו. במקרים של מוסד המספק תארים אקדמאים, על המוסד לצייד את עובד ההוראה בגיליון ציונים ותעודת זכאות.
השתלמויות שנלמדו לפני כניסה לאופק, נלקחות בהמרה לצורך קביעת דרגה.
מסיום הקורס עוברים חודשיים בקירוב עד שהאישור מגיע לביתו של עובד ההוראה, וזה בתנאי שהמוסד שלח את היומן השתלמות לאישור המפקח עם סיום הקורס.
בדרגה 1-3, היקף השעות הנדרש כדי לעלות דרגה הוא 120, בדרגה 3-6, 180 שעות ובדרגה 6-9, 210 שעות. בנוסף, החל משנת הלימודים תשע"ד, אפשרנו גמישות פדגוגית, דהיינו, עובד הוראה יכול ללמוד בנוסף 60 או 75 שעות אשר בהתאם לדרגה, שעות אלה יצברו לדרגה הבאה.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00