דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

תיק עובד הוראה מקוון

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​החל מתאריך 26.7.2016, כ' תמוז תשע"ו​,  פתיחת תיק עובד הורא​ה תיעשה באופן מקוון. פתיחת תיק למועמדים להוראה בגני ילדים ולמועמדים להוראה במגזר הערבי במחוזות צפון, חיפה ומרכז תמשיך להתבצע בשלב זה באופן ידני באגף כוח אדם בהוראה במחוז. להסבר על תהליך פתיחת התיק באופן מקוון לחצו על 'להמשך קריאה'.

שלב ראשון: איתור משרה במוסד חינוכי

פתיחת תיק עובד הוראה נעשית לאחר שמועמד איתר לעצמו משרה פנויה בבית ספר ועבר את שלב הריאיון עם מנהל/ת בית הספר.

לפגישה עם מנהל/ת בית הספר יש להגיע עם מסמכי ההשכלה וניסיון תעסוקתי קודם (אם קיים) ולהציגם בפני המנהל/ת.

במידה והמנהל הביע רצון להעסיק את המועמד, יחתום המנהל על מסמכי ההשכלה ועל אישורי ההעסקה הקודמת כנאמנים למקור, כבר במעמד הריאיון.
מסמכים חתומים אלו יצורפו בהמשך על ידי המועמד להגשת בקשה לפתיחת תיק.
הבעת רצון מצד המנהל אין משמעה התחייבות להעסקה, אלא הינה חלק מתהליך פתיחת תיק למועמד להתמחות בהוראה במשרד החינוך.
בסיום הפגישה יינתן למועמד סמל המוסד אותו צריך להזין בעת הגשת הבקשה המקוונת לפתיחת תיק.

שלב שני: קבלת סיסמה למשרד החינוך

 • מועמד חדש להוראה שאינו יודע אם קיימת עבורו סיסמה למערכות משרד החינוך:

המועמד יכול לבדוק זאת על-ידי השירות העצמי להנפקת הסיסמאות. במידה ולא נשלחה סיסמה לכתובת הדוא"ל של המועמד הרי שלא קיימת עבורו סיסמה במשרד החינוך.

 • מועמד שאין ברשותו שם משתמש וסיסמה:​

המועמד יגיש בקשה באופן מקוון ע"י לחיצה על כפתור 'בקשת סיסמה למערכות משרד החינוך' בהמשך דף זה.
לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים, סרוקים ע"י סורק או ע"י אפליקציית סריקה בלבד:

 1. צילום תעודת זהות 
 2. טופס ויתור סודיות
 3. מסמכי השכלה חתומים על ידי מנהל בית הספר (תואר ראשון + תעודת הוראה + גליונות ציונים או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג  או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות).
 4. מסמכי העסקה קודמת, אם קיימים – חתומים על ידי מנהל בית הספר.

לאחר אישור הבקשה על ידי המנהל תישלח הודעה לתיבת הדוא"ל שצוינה בבקשה, ובה הסבר לקבלת שם המשתמש והסיסמה.
שם המשתמש והסיסמה, משמשים לכניסה לכל מערכות משרד החינוך המוצגות בפורטל עובד הוראה. 

 • מועמד חדש להוראה שברשותו שם משתמש וסיסמה:

על המועמד לוודא שכתובת הדוא"ל ומספר הטלפון הנייד שלו מעודכנים במערכות המשרד ​בדף פרטים אישיים (במידה ואחד מפרטי ההזדהות אינם מעודכנים יש לפנות למוקד המחוזי לעדכון אמצעי הקשר ולהצטייד מראש בתעודת זהות),

לאחר מכן עליו להגיש בקשה באופן מקוון על-ידי לחיצה על כפתור מילוי שאלון עובד הוראה בהמשך דף זה. ​


​שלב שלישי​: מילוי שאלון מקוון לפתיחת תיק עובד הוראה

למילוי שאלון מקוון לפתיחת תיק עובד הוראה יש להצטייד בשם משתמש ובסיסמה למערכות המשרד.
למילוי השאלון יש ללחוץ על כפתור 'מילוי שאלון עובד הוראה' בהמשך דף זה.

לשאלון​ יש לצרף את המסמכים הבאים סרוקים ע"י סורק או ע"י אפליקציית סריקה בלבד. (מועמדים שהגישו בקשה  לקבלת שם משתמש וסיסמה באמצעות התהליך המקוון וכבר צירפו את מסמכי ההשכלה והעסקה קודמת בשלב הראשון של התהליך, לא נדרשים לצרף את המסמכים פעם נוספת, אולם רשאים לצרף מסמכים נוספים שיש ברשותם) :

 1. ​מסמכי השכלה חתומים על ידי מנהל בית הספר (תואר ראשון + תעודת הוראה + גליונות ציונים או אישור על סיום 80% חובות לימודיים בשנים א-ג או אישור על סיום לימודי שנה ראשונה לתעודת הוראה במכללות/אוניברסיטאות).
 2. מסמכי העסקה קודמת, אם קיימים – חתומים על ידי מנהל בית הספר.
 3. קורות חיים
 4. תעודת שחרור מצה"ל או תעודת פטור משירות צבאי או תעודת שירות לאומי
 5. מסמכים נוספים שברצונך לצרף ולא צורפו בשלב פתיחת הבקשה לסיסמה. 

מועמדים חדשים להוראה בבתי ספר יסודיים או בחטיבות ביניים, שזוהי עבודתם הראשונה במערכת החינוך הרשמי, יצרפו גם את המסמכים הבאים:

 1. ​טופס 101 (לא חובה)
 2. בקשה לקצובת נסיעה (לא חובה)
 3. צילום המחאה
 4. אישור מקרן פנסיה

לתשומת לבכם, לאחר מילוי השאלון  ושליחתו לא ניתן לעדכן או לשנות פרטים בטופס המקוון.

שלב רביעי: סיום תהליך פתיחת תיק עובד הוראה

לאחר שליחת השאלון ע"י המועמד נתוני השאלון יועברו לבדיקה, אישור והשלמת קליטת הנתונים במערכות משרד החינוך ביחידות המשרד הבאות:

1. תחום כוח אדם בהוראה במחוז: בדיקה האם המועמד עומד בדרישות סף של השכלה נדרשת ברפורמה, לצורך קליטתו כמועמד להתמחות במשרד החינוך, קליטת נתוני השכלה ועיסוק קודמים למערכות המשרד ואישור פתיחת התיק. במקרים בהם חסרים פרטים, יידחה השאלון, והמועמד יידרש להשלימם.

אין לראות בסיום תהליך פתיחת התיק ואישורו על ידי אגף כוח אדם בהוראה, הבטחה לעבודה ולשיבוץ.

2. גזברות משרד החינוך: לאחר אישור השיבוץ על ידי כוח אדם בהוראה השאלון יועבר אוטומטית לאישור גזברות המחוז.

זהו השלב הסופי ​לאחר אישור קליטה ושיבוץ בעבודה במערכת החינוך הרשמית.

ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה לפתיחת תיק באזור "נתונים אישיים" בדף זה (הנתונים יוצגו לאחר הזדהות)


​​

להמשך קריאה סגור

​​מומלץ להכנס בדפדפן כרום, ניתן להכנס גם ​מדפדפן אקספלורר 11 ומעלה.

בקשה לפתיחת תיק עובד הוראה תעשה באופן מקוון ע"י מילוי השאלון בדף זה. פתיחת תיק למועמדים להוראה בגני ילדים ולמועמדים להוראה במגזר הערבי במחוזות צפון, חיפה ומרכז​​​ תמשיך להתבצע בשלב זה באופן ידני באגף כוח אדם בהוראה במחוז.​

מועמד להוראה צריך להגיש בקשה לפתיחת תיק במשרד החינוך רק במידה ומצא עבודה בפועל ובמידה ומנהל/ת בית ספר מעוניין להעסיקו בבית ספרו.

יש לעקוב אחר סטטוס בקשתך בדף זה (הנתונים יוצגו לאחר הזדהות)

לאחר שליחת השאלון לפתיחת תיק עובד הוראה יופיע בדף זה (לאחר הזדהות) סטטוס הבקשה. על המועמד לעקוב אחר סטטוס בקשתו ובמידה ויהיו חסרים מסמכים להשלמת התהליך יופיע בסטטוס: "המסמכים שצורפו לבקשה אינם תקינים". במקרה זה יש להיכנס שוב לשאלון ולעדכן את המסמכים

​יש להיכנס לשאלון ולצרף שוב את המסמכים באופן תקין​.

לאחר בקשת סיסמה יש להמתין עד לקבלת הודעת דוא"ל (אשר תשלח לתיבת המייל שעודכנה בעת הבקשה לפתיחת סיסמה) ובה אישור הבקשה לקבלת הסיסמה ופירוט ההנחיות לקבלת הסיסמה.

​בשאלון הבקשה לפתיחת תיק ניתן לאתר את סמל בית הספר לפי שם יישוב או שם בית הספר.

​חובה לפתוח קרן פנסיה לפני מילוי שאלון הבקשה לפתיחת תיק עו"ה. עלייך למלא בשאלון את פרטי קרן הפנסיה ולצרף אישור מהקרן.​

​ יש לסרוק את כל האישורים הרלוונטיים לאותו סוג מסמך כקובץ אחד ואותו לצרף לבקשה.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00