דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

משרות פנויות ומועמדים להוראה

​​​​​​​​​​​​​מחפשים עבודה בהוראה? מחפשים מורים למשרות פנויות? רוצים ללמד בתכנית החדשה 'עברית על הרצף'? פיתחנו עבורכם מ​ערכת למשרות פנויות ומועמדים להוראה,​ באמצעותה ניתן לצפות במשרות פנויות בהוראה. לפרטים​ ​לחץ על "המשך קריאה". 

 ​

המערכת מכילה שני מאגרים: מאגר משרות פנויות ומאגר מועמדים. המהלך נועד לסייע הן למנהלי בתי הספר והן למועמדים להוראה במערכת החינוך. מאגר משרות מאפשר למנהלי בתי הספר לפרסם משרות פנויות ומאפשר למועמדים להוראה ולמורים לצפות במשרות. מאגר מועמדים מאפשר למועמדים ולמורים להגיש מועמדות להוראה.

יש להדגיש, כי השיבוץ בפועל ייעשה בכל מקרה על פי כל הנהלים והכללים לשיבוץ, הנהוגים במשרד החינוך, באמצעות האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, כמפורט מטה.

מנהלי בתי הספר נכנסים למאגר באמצעות פרטי ההזדהות המשמשים אותם לכלל מערכות המשרד. 

מועמדים ומורים המחפשים עבודה במשרד החינוך, מוזמנים להיכנס ולהציע את מועמדותם.

תהליך פרסום המשרות והגשת המועמדות לפי שלבים:

​שלב ראשון: פרסום משרות פנויות 

משרות פנויות להוראה הרלוונטיות לשנת הלימודים הנדרשת, מתפרסמות במאגר המשרות ע"י מנהלי בתי הספר מכל שלבי החינוך, על פי המאפיינים הבאים: תחום דעת, שכבת גיל, סוג חינוך, שלב חינוך ועוד. ​

מפרסם המודעה מתחייב כי מודעות הדרושים תפורסמנה בהתאם להוראות החוק ובכלל זה חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. 

לפיכך,  מודעת דרושים תנוסח בלשון זכר ובלשון נקבה ובאופן שאינו מפלה, על פי המפורט בחוק.

ש​​לב שני: מחפשי עבודה בהוראה

לקראת שנת הלימודים, מתאפשרת הגשת פרטי מועמדים לכל עובדי הוראה בעלי תואר אקדמי ,תעודת הוראה ורישיון לעיסוק בהוראה (להלן: עובדי הוראה) או אלה שטרם סיימו את מלוא לימודיהם אך עומדים בתנאים לקבלה לשנת התמחות בהוראה (להלן: מתמחים בהוראה), המעוניינים במשרת הוראה. 

הגישה למאגר מתבצעת באמצעות קוד וסיסמא זמניים. על המועמדים לדאוג לעדכון פרטיהם האישיים לצורך התקשרות מיטבית של המנהל עמם.

לצורך הגשת המועמדות להוראה, מאגר מחפשי העבודה מאפשר לעובדי הוראה ולמתמחים בהוראה לרשום את פרטיהם כגון: מקצוע ומסלול ההכשרה, ישוב מועדף לעבודה, ניסיון בחינוך ועוד. בנוסף, ניתן לעדכן פרטי ניסיון תעסוקתי ולצרף סרטון, המלצות או כל חומר אחר, אשר משקף ניסיון בתחום החינוך.  

הפרטים האישיים, לרבות כתובת מגורים, פרטי הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד, יוצגו רק למנהלי בתי הספר, אשר להם יש גישה למאגר מחפשי העבודה באמצעות קוד וסיסמא.

המשרד שומר לעצמו את הזכות ליצור קשר עם המועמדים, באמצעות הדואר האלקטרוני ומספר הטלפון הנייד שפרסם המועמד.​

אין לראות בפרסום משום הודעת המשרד על הסכם ההעסקה או התחייבות להתקשרות בהסכם העסקה.  

המשרד אינו מתחייב לפרסם כל פנייה ושמורה לו האפשרות לערוך או למחוק את ההודעות המתפרסמות, במקרה שיש בפרסום תוכן בלתי הולם.

חדש! הגשת מועמדות להוראה בתכנית "עברית על הרצף"

​החל משנת הלימודים התשע"ו יפעיל משרד החינוך תכנית חדשה בקרב תלמידי החברה הערבית בכל שכבות הגיל שמטרתה לחזק את שליטת תלמידי החברה הערבית בשפה העברית המדוברת.​ מידע מפורט התכנית התפרסם בחוזר מנכ"ל ​תשע"ו 1/א.​
עובדי הוראה המעוניינים להגיש מועמדותם להוראה בתכנית יציינו זאת בהרשמה למאגר.

שלב שלישי: ראיון ובדיקת עמידה בתנאי סף​ 

לאחר הגשת המועמדות יכול המנהל לצפות בפרטי המועמדים, הקיימים במאגר מחפשי המשרות ולזמן את המועמדים שנמצאו כמתאימים לו לראיון עבודה.

באחריות המנהל והמפקח לבדוק עמידה בתנאי סף, בהתאם לכללי המשרד ודרישות המשרה המוצעת. עבור משרה בשנת התמחות בהוראה, רשאים לגשת סטודנטים, בוגרי הכשרה להוראה, אשר סיימו 80% לפחות מהחובות הלימודיים לתואר ולתעודת הוראה, לרבות סיום כל חובות ההתנסות המעשית, סיום לימודי עזרה ראשונה, ביטחון ובטיחות וזהירות בדרכים. 

עבור משרה לעובד הוראה, בשנים שלאחר ההתמחות בהוראה, רשאים להגיש בעלי תואר, תעודת הוראה ורישיון לעיסוק בהוראה

שלב רביעי: קליטת מועמ​ד למשרה בהוראה

ההחלטה על הכניסה לעבודה מוטלת על הפיקוח והנהלת המוסד, אשר יקבלו את ההחלטה ויודיעו אותה למועמד.

הערה: במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי - קליטת עובדי הוראה למוסדות חינוך רשמיים, של משרד החינוך, נעשית לפי הנהלים החלים על מגזרים אלה - נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הערביים וכן נוהל העברות, שיבוצים והשלמות משרה בבתי הספר הדרוזיים.- נהלים אלה מתעדכנים ומתפרסמים מדי שנה ע"י משרד החינוך.​

הליך השיבוץ לעובדי הוראה במשרד החינוך ייעשה על פי נוהל שיבוץ לש​נת הלימודים תשע"ו: 

עובד הוראה אשר התקבל לעבודה יוכל לפנות לקבלת קוד ​וסיסמא לצפייה בפרטיו האישיים, בפורטל עובדי הוראה, במוקד הסיסמאות בטלפון: 1599-500-688.​

 
להמשך קריאה סגור

המערכת מיועדת גם להגשת מועמדות ע"י גננות וכן מציגה את המשרות הפנויות בגני ילדים שפרסמו ע"י המפקחים על הגנים

​אינך מצליח לאתר משרות בחתך המבוקש, היות ועדין לא קיימות משרות פנויות בחתך המבוקש. המערכת מתעדכנת באופן שוטף, כך שברגע שיוצעו משרות כאלה, ניתן יהיה לאתרם.​

​המערכת מיועדת לפרסום משרות ומועמדים בכל המחוזות. סרגל החיפוש מתעדכן בהתאם למשרות הפנויות אשר מדווחות במערכת ע"י מנהלי בתי הספר. ברגע שתפורסם משרה במחוז המבוקש, גם בסרגל תופיע האפשרות לסנן את המחוז.​

​המערכת מיועדת לפרסום משרות ומועמדים בכל המקצועות, הסרגל מתעדכן בהתאם להיצע המתפרסם. ברגע שתפורסם משרה במקצוע המבוקש, גם בסרגל תופיע האפשרות לסנן את מקצוע זה.​

​הכניסה לעובדי הוראה להגשת מועמדות ניתנת באמצעות סיסמה ראשונית הניתנת לבחירה, לאחר הזנת הסיסמה הראשונית, יישלח למייל שציינת בתהליך הרישום קישור, אותו תצטרך לאשר. הסיסמה שקבעת תשרת אותך לכניסה למערכת בפעמים הבאות.​

​בדף הבית בסרגל למעלה מצד שמאל יש ללחוץ על לרישום מועמדים.​

​מנהלי בתי הספר יכולים לצפות בפרטי המועמדים אשר הגישו מועמדותם, במידה ונמצאו מתאימים עבורם הם יצרו קשר לצורך איוש המשרה והשיבוץ.​

מועמד רשאי להסיר את מועמדתו להוראה ואת המודעה על ידי הסרת הבחירה בשדה המיועד לכך במערכת.

​ניתן לעדכן במערכת כל שינוי בפרטי מועמדותך או לחילופין לסמן שהמועמדות לא תוצג יותר.​

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00