דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

קליטת מורים וגננות עולים חדשים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​משרד החינוך מברך אתכם על ההחלטה לעלות למדינת ישראל ועל הצטרפותכם הקרובה לקהילת המורים בארץ!


​על מנת להקל עליכם בתהליך הקליטה המקצועי, ריכזנו עבורכם מידע שיסייע בקשרים הראשוניים עם מערכת החינוך במדינת ישראל. חלק מן התהליך ניתן להתחיל לפני העליה לארץ באמצעות מילוי ​טופס ​מקוון וחלק ניתן ליישם רק לאחר העליה בפועל. 

​בהצלחה בהמשך הדרך!​​​

מה נדרש ממורים עולים על מנת לעסוק בהוראה בישראל?

על מנת לעסוק במקצוע ההוראה, עליכם להיות בעלי תעודות המעידות על הכשרתכם האקדמית והמקצועית: 

 1. תעו​דות תואר אקדמי.  

 2. תעודת הוראה או רישיון הוראה.

עם בואכם ארצה תידרשו גם ללימודי המקצועות העבריים, להתאמות פדגוגיות אחדות ולחוות דעת חיובית על עבודתכם בהוראה.

שלב ראשון: יצירת קשר - טרום העלייה למדינת ישראל

על מנת לקבל אישור עקרוני להוראה בישראל, יש למלא את הטופס המקוון הבא​ ולצרף את התעודות והמסמכים נדרשים - מתורגמים לעברית או אנגלית​, לאחר מילוי הטופס, הנכם מוזמנים לפנות לנציגנו, מר מוטי אלמוג.

לבירורים בנוגע למורים עולים דוברי השפה הצרפתית יש לפנות להדסה ממו, מורה מדריכה ארצית למורים עולים מצרפת ובלגיה. פרטי הקשר שלה: 02-5603674 ,0502350073 hadassama@education.gov.il​. השירות מיועד לעולים חדשים וותיקים כאחד.

למען הסר ספק, בדיקה סופית של שקילת התואר ותעודת ההוראה תיעשה רק לאחר הצגת המסמכים המקוריים או העתקים נאמנים למקור, וכן תרגום של המסמכים לעברית או לאנגלית, באמצעות הדואר או בבואכם ארצה.

רשימת המסמכים/ תעודות לק​בלת אישור עקרוני לעבודה בהוראה בישראל

 1. תעודת זהות/ דרכון​​

 2. תעודת עולה או אישור מהסוכנות היהודית כי הנך בר עליה

 3. תואר ראשון: דיפלומה של התואר הראשון + גיליון ציונים רשמי וחתום

 4. תואר שני: דיפלומה של התואר השני + גיליון ציונים רשמי וחתום  - שימו לב - מי שיש לו תואר שני עליו להביא גם דיפלומה וגיליון ציונים של תואר ראשון!

 5. גיליון ציונים רשמי וחתום של לימודים קודמים, שנלקחו בחשבון לתואר (במידה והיו)

 6. טופס בקשה להערכת תואר/ דיפלומה אקדמית בעברית (הטופס קיים גם באנגלית)

 7. תעודת הוראה ו/או רישיון הוראה

 8. אישורים רשמיים המעידים על ותק בהוראה

 9. טופס ניסיון בהוראה (הטופס קיים גם באנגלית, צרפתית, ספרדית ורוסית​​)

 10. תעודות נוספות המעידות על לימודי השפה העברית או לימודים אחרים היכולים להיות רלוונטיים​

שלב שני: שקילת תואר אקדמי - טרום העלייה למדינת ישראל

האם ניתן לבצע שקילה סופית והערכת תואר אקדמי מחו"ל, עוד טרם העלייה למדינת ישראל?

כן. ניתן לעשות זאת, אולם רק באמצעות שליחת מסמכים בדואר ולא על סמך הטופס המקוון והמסמכים הסרוקים שנשלחו. 

כיצד יש לשלוח את המסמכים לצורך שקילה סופית של התואר האקדמי, עוד טרם העלייה ארצה?

עליכם לוודא כי יש בידכם את התעודות והמס​מכים הבאים:

 1. ​תעודת זהות/ דרכון​​​

 2. תעודת עולה או אישור מהסוכנות היהודית כי הנך בר עליה​

 3. תואר ראשון: דיפלומה של התואר הראשון + גיליון ציונים רשמי וחתום

 4. תואר שני: דיפלומה של התואר השני + גיליון ציונים רשמי וחתום  - שימו לב - מי שיש לו תואר שני עליו להביא גם דיפלומה וגיליון ציונים של תואר ראשון!

 5. גיליון ציונים רשמי וחתום של לימודים קודמים, שנלקחו בחשבון לתואר (במידה והיו)

 • את המסמכים המקוריים הנ"ל יש לצלם כהעתקים נאמנים למקור,​ חתומים על ידי הקונסוליה הישראלית.

 • יש לתרגם את המסמכים אצל מתורגמן העובד עם הקונסוליה הישראלית, לעברית או לאנגלית. יש להחתים את התרגום בחתימת הקונסוליה, לאישור כי התרגום נעשה על ידה.

 • עליכם למלא טופס בקשה להערכת תואר אקדמי - קישור לטופס בעברית, קישור לטופס באנגלית.​

 • ​את המסמכים ואת טופס הבקשה - יש לשלוח באמצעות הדואר אל הכתובת הבאה: ​משרד החינוך, הגף להערכת תארים ודיפלומות מחו"ל,  רחוב כנפי נשרים 22 ירושלים. 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הגף להערכת תארים ודיפלומות​, טלפון: 02-5601684 בימים א',ג',ה' בין השעות 8:30 - 13:00.

שלב שלישי: הערכת תעודת ההוראה - טרום העלייה ארצה

האם ניתן לבצע הערכה לתעודת ההוראה או לרישיון ההוראה מחו"ל, עוד טרם העלייה ארצה?

כן. ניתן לעשות זאת, אולם רק באמצעות שליחת מסמכים בדואר, ולא על סמך המסמכים הסרוקים בלבד, שנשלחו במייל.

כיצד יש לשלוח את המסמכים לצורך הערכת תעודת ההוראה, עוד טרם העלייה ארצה? 

עליכם לוודא כי יש בידכם את התעודות והמסמכים הבאים:

 1. ​תעודת הוראה ו/או רישיון הוראה.

 2. גיליונות הציונים של לימודי תעודת ההוראה, חתומים על ידי המוסד האקדמי.

 3. אישורים רשמיים המעידים על ותק בהוראה. 

 4. טופס ניסיון בהוראה. הטופס קיים באתר בשפות: אנגלית, רוסית, ספרדית, צרפתית.

 5. תעודות נוספות המעידות על לימודי השפה העברית או לימודים אחרים היכולים להיות רלוונטיים.

 • את המסמכים המקוריים הנ"ל יש לצלם כהעתקים נאמנים למקור. חותמת הקונסוליה או חותמת נוטריון - יעידו כי המסמכים הם העתקים נאמנים למקור.

 • יש לתרגם את המסמכים אצל מתורגמן העובד עם הקונסוליה הישראלית, לעברית או לאנגלית ו​להחתים את התרגום בחתימת הקונסוליה, לאישור כי התרגום נעשה על ידה.

 • את המסמכים יש לשלוח בדואר למשרד החינוך, אגף הכשרת עובדי הוראה, הוועדה להכרה בתעודות הוראה, רחוב דבורה הנביאה 2 ירושלים.

שלב רביעי: תהליך הקליטה בהוראה לאחר הגיעכם ארצה

כיצד מתבצע תהליך פתיחת תיק במשרד החינוך?

בעת הגיעכם למדינת ישראל, אנחנו מזמינים אתכם לפנות אל המדריכים הממונים על המורים העולים במחוזות. בכל מחוז גיאוגרפי יש מדריך ממונה מיוחד, המסייע למורים העולים, המתגוררים באותו מחוז. 

 • המדריך הממונה על המורים העולים במחוז יהווה איש הקשר לתהליך הראשוני של ההיקלטות בהוראה בארץ. הוא יסייע לכם, עד כמה שניתן, במציאת מקום עבודה, כולל ייעוץ לגבי הדרישות לקראת ההשתלבות המלאה בהוראה. 

 • לפגישה עם המדריך הממונה, יש להביא את כל המסמכים המעידים על השכלתכם ומקצועיותכם בתחום ההוראה (כמפורט בשלב השני). בפגישה זו, תיערך שיחת היכרות וכן ראיון קבלה ראשוני. הממונה יבדוק את המסמכים, האישורים והדיפלומות שתביאו אתכם. 

 • אם טרם נערכה שקילה והערכה לתעודות ולמסמכים - יסייע הממונה במשלוח התעודות והמסמכים לשקילה. (תואר - דרך הגף לתארים ודיפלומות. תעודת הוראה - דרך מינהל עובדי הוראה). 

 • כמו כן, יסייע לכם הממונה בנוגע ללימודי המקצועות העבריים או קורסי התאמה במקצועות נדרשים. הממונה יסייע לכם גם במילוי הטפסים הנדרשים לצורך קבלת שעות תוספתיות מסל שעות המיועד לעידוד מורים עולים.

חשוב לדעת!

הידע האקדמי והפדגוגי שצברתם הוא משמעותי ביותר. יחד עם זאת, תיערך התאמה לדרישות הפדגוגיות הקיימות בישראל ובהתאם לדרישות, ייקבע האם תידרשו לקורסי השלמה ובאיזה היקף שעות תתקיים השלמה זו.

לתשומת לבכם:

 1. ​מורים עולים שיש להם תואר אקדמי בהוראת מקצוע - יכול התואר, לאחר אישור השקילה לשמש גם כתעודת הוראה לכל דבר ועניין.

 2. מורים עולים שיש להם תעודת הוראה אבל אין להם תואר אקדמי, יופנו לאחת המכללות להשלמת תואר אקדמי, על מנת שיוכלו לעסוק בהוראה בישראל.

 3. מורים עולים שיש להם תואר אקדמי אבל אין להם תעודת הוראה, יופנו לאחת המכללות להשלמת תעודת הוראה, על מנת שיוכלו לעסוק בהוראה בישראל.​

שלב חמישי: השתלבות בהוראה וחוות דעת פדגוגית על העבודה

כיצד מתבצעת ההשתלבות בהוראה בבתי הספר?

על פי צרכי המערכת, ובהתאם להכשרת המורה העולה - ישתלב המורה באחד מבתי הספר או הגנים בארץ, כל זאת לאחר שיחות עם הפיקוח ומנהל בית הספר.

 • משרד החינוך מעודד שיבוץ של מורים עולים במערכת, באמצעות שעות תוספתיות המועברות למוסד החינוכי שקלט את העולה: על כל שעת הוראה שניתנת למורה העולה מטעם המוסד החינוכי בה נקלט - יעביר משרד החינוך שעה תוספתית, ביסודי וחטיבת ביניים עד 8 שעות ובעל יסודי עד 6 שעות, כך ששעות המשרה של העולה תגדלנה, על מנת לאפשר לו להיכנס למערכת החינוך ולהיקלט בה באופן מיטבי.

 • בכל בית ספר ימנה המנהל מורה חונך, שילווה את המורה העולה, ויסייע לו בהיקלטות הראשונית בבית הספר.

 • המדריך הממונה על המורים העולים במחוז ימשיך להיות בקשר של ליווי ותמיכה עם המורה העולה, במקרה של בעיות מיוחדות או התמודדויות נדרשות.

 • במהלך שנת העבודה הראשונה - תתקיים צפייה בשיעורים של המורה העולה, לצורך קבלת חוות דעת כתובה על טיב ההוראה. ​לאחר הצפייה - תנוסח חוות דעת כתובה. בגן ילדים - על ידי המפקחת על גן הילדים. בבית ספר יסודי או חטיבת ביניים - על ידי מנהל בית הספר או עלי ידי המפקח על בית הספר. בבית ספר על יסודי - על ידי המפקח המקצועי או המפקח הכולל.

שלב שישי: השלמת לימודי המקצועות העבריים והתאמות פדגוגיות מקצועיות במקביל לעבודה בהוראה.

אלו השלמות מקצועיות צריך לבצע?

 1. ​כל המורים העולים נדרשים להשתתף בקורס לחיזוק המקצועות העבריים, בהיקף של 210 שעות. הקורס במקצועות העבריים כולל מקבץ של 6 מקצועות: עברית, לשון, מורשת, תנ"ך, היסטוריה ואזרחות.

 2. מורים עולים שהם בעלי תוא​ר אקדמי ובעלי תעודת הוראה ומעוניינים להיות מורים לאנגלית או מדעים או חינוך גופני - יעברו קורס התאמה ייחודי להוראת אנגלית או להוראת מדעים או להוראת החינוך הגופני בארץ.

 3. מורים עולים שיש להם תעודת הוראה לתחום דעת אחד והם מעוניינים להיות מורים לתחום דעת אחר, יופנו לאחת המכללות לתכנית מיוחדת להרחבת הסמכה. 

ההפניה לקורסים והמידע אודות הקורסים יינתן על ידי המדריך הממונה על המורים העולים במחוז.

שלב שביעי: קבלת "רישיון הוראה" או "תעודת מורה"

מהם התנאים לקבלת "רישיון הוראה" למורים עולים בחינוך העל יסודי?

 1. ​אישור שקילה של התואר האקדמי מחו"ל

 2. אישור הכרה בתעודת הוראה מחו"ל או אישור על סיום לימודי ההשלמה שנדרשו

 3. אישור סיום לימודים של המקצועות העבריים

 4. אישור סיום לימודי התאמה במקצועות ייחודיים (כמו: אנגלית, מדעים, חינוך גופני)

 5. חוות דעת חיובית של מפקח מקצועי או כולל לאחר צפייה בשיעור

מרכזת הטיפול ברישיון הוראה: גב' אריאלה ברק

מהם התנאים לקבלת "תעודת מורה" למורים עולים בחינוך היסודי ובחינוך הקדם יסודי?

 1. ​אישור שקילה של התואר האקדמי מחו"ל

 2. אישור הכרה בתעודת הוראה מחו"ל או אישור על סיום לימודי ההשלמה שנדרשו

 3. אישור סיום לימודים של המקצועות העבריים

 4. אישור סיום לימודי התאמה במקצועות ייחודיים (כמו: אנגלית, מדעים, חינוך גופני)

 5. חוות דעת חיובית של מנהל בית הספר או המפקח, לאחר צפייה בשיעור

מרכזות הטיפול בתעודת מורה: גב' שרית אגמי, גב' רחל ברקוביץ.​

שלב שמיני: תקופת ההסתגלות להוראה בארץ

האם הליווי והתמיכה ממשיכים לאחר השיבוץ למוסד החינוכי?

בכניסתכם למערכת החינוך, אחרי שתשובצו למוסד החינוכי, נמשיך ללוות אתכם, הן על ידי המדריך הממונה על מורים עולים במחוז והן על ידי חונך. כמו כן, תועמד לרשותכם יועצת חינוכית, אשר תוכל לסייע בידכם לתמיכה ולפתרון בעיות. המייל הישיר של היועצת החינוכית:  ד"ר רותי בן זאב: benzeev96@gmail.com​​


אנו ​בטוחים בהצ​לחתכם ומאחלים לכם קליטה טובה ומהירה בישראל!​

להמשך קריאה סגור
כדי להיות מורה בישראל - יש להיות בעל תואר אקדמי ובעל תעודת הוראה. מורה שהוא עולה חדש נדרש גם ללימודי המקצועות העבריים ולהתאמות פדגוגיות אחדות.
מורים עולים שיש להם תואר אקדמי בהוראת מקצוע - יכול התואר, לאחר אישור שקילה (בגף להערכת תארים ודיפלומות, במשרד החינוך) לשמש גם כתעודת הוראה לכל דבר ועניין.
כן. ניתן לקבל אישור עקרוני לעיסוק בהוראה בישראל ע"י מילוי טופס מקוון ושליחת תעודות/ מסמכים סרוקים. בדיקה סופית של שקילת התואר ותעודת ההוראה תיעשה רק לאחר הצגת המסמכים המקוריים או העתקים נאמנים למקור, וכן תרגום של המסמכים לעברית או לאנגלית, באמצעות הדואר או בבואכם ארצה.
כן. ניתן לעשות זאת, אולם רק באמצעות שליחת מסמכים בדואר ולא על סמך הטופס המקוון והמסמכים הסרוקים שנשלחו
כן. ניתן לעשות זאת, אולם רק באמצעות שליחת מסמכים בדואר, ולא על סמך המסמכים הסרוקים בלבד, שנשלחו במייל
בעת הגעתכם למדינת ישראל, עליכם לפנות אל המדריכים הממונים על המורים העולים במחוזות. בכל מחוז גיאוגרפי יש מדריך ממונה מיוחד, המסייע למורים העולים, המתגוררים באותו מחוז. בפגישה זו, תיערך ביניכם שיחת היכרות וכן ראיון קבלה ראשוני. הממונה יבדוק את המסמכים, האישורים והדיפלומות שתביאו אתכם.
לפגישה יש להביא את כל המסמכים המעידים על השכלתכם ומקצועיותכם בתחום ההוראה.
אם טרם נערכה שקילה למסמכים - יסייע המדריך המחוזי הממונה על העולים במשלוח המסמכים לשקילה. (תואר - דרך האגף לתארים ודיפלומות. תעודת הוראה - דרך מינהל עובדי הוראה).
כל המורים העולים נדרשים להשתתף בקורס לחיזוק המקצועות העבריים, בהיקף של  210 שעות. הקורס במקצועות העבריים כולל מקבץ של 6 מקצועות: תנ"ך, מורשת, ספרות עברית, לשון עברית, היסטוריה ואזרחות.
בישראל חייבים תואר אקדמי כדי לעבוד בחינוך. לכן, במקרה זה, תופנה לאחת המכללות ללימודי השלמת תואר אקדמי.

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00