דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

הלוואות מותנות

הלוואה מותנית ניתנת לסטודנטים להוראה, בכדי לסייע להם במימון לימודיהם. ההלוואה תהפוך למענק, במידה וסיים הסטודנט את לימודיו בהצלחה והשתלב בעבודה בתחום ההוראה. ההלוואה היא בנקאית, בעלת תקופת פרעון של עד 4.5 שנים, והיא מציעה מסלולי הלוואה לעומדים בקריטריונים של משרד החינוך.    

קריטריונים לזכאות להלוואה

הזכאות לבקשת הלוואה מותנית ניתנת לאוכלוסיית הסטודנטים להוראה העומדת בתנאים המפורטים להלן:

סטודנטים הלומדים לתואר בוגר בהוראה (B.Ed)   

סטודנטים ללימודים שאינם אקדמיים (לימודי תעודת הוראה)

הלומדים בתכניות להכשרה אקדמית להוראה (בכירים, מורים וגננות)

הלומדים לתואר שני משולב עם תעודת הוראה M.Teach

סטודנטים הלומדים בתכניות ייחודיות לתעודת הוראה

סוגי הלוואות

במסגרת תחום ההלוואות המותנות, קיימים כמה סוגי מענקים המתייחסים לתקופת ולהיקף משרתו של הלווה. כל ההלוואות הן עד 40 תשלומים וצמודות למדד, והן ניתנות בריבית של 3% (למעט הלוואת מענק מותנה רגיל- המוענקת ללא ריבית)

סוג המענקמטרהסכוםתנאים להחזרה במקרה של אי מילוי התחייבות למענק המותנה
מענק מותנה רגיללימודי הוראה בכל המקצועותעד  4.000 ₪הלוואה צמודת מדד ללא ריבית, עד 40 תשלומים (מדד מיום מתן ההלוואה המותנית)
מענק מותנה מועדףלמקצועות ואזורים נדרשיםעד  5,800 ₪הלוואה צמודת מדד +3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית)
פרויקט  מצויניםללימודי תואר ראשון לבעלי ציונים גבוהים במיוחד לכל המקצועות 5,800 ₪הלוואה צמודת מדד + 3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית)
מענק מיוחד מותנה לתכניות מיוחדות לתעודת הוראהלקבוצות ייחודיות, עפ"י דרישות מיוחדות של המשרד11,500 ₪הלוואה צמודת מדד+3%,עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המות') מחייבת שנתיים עבודה של 2/3 משרה על כל הלוואה
מענק (חדש)מותנה מועדף ללימודים לתואר שני לבוגרי תכניות ייחודיות  מאושרות ע"י משרד החינוךלקבוצות ייחודיות, עפ"י דרישה מיוחדת של משרד החינוך12,600 ₪ בכל אחת מ-2 שנות הלימוד     הלוואה צמודת מדד+3%עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית. מחייבת שנתיים עבודה בהיקף 2/3 משרה כנגד כל הלוואה
מענק מותנה מועדף לתואר שני בהוראה M Teachתואר שני משולב תעודת הוראה במקצועות הנדרשים14,000₪ בכל אחת מ-2 שנות הלימודהלוואה צמודת מדד + 3%, עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית). מחייבת שנתיים עבודה בהיקף 2/3 משרה כנגד כל הלוואה
מענק מותנה מועדף לתכניות מיוחדות בתכנית 4 שנתית לתכנית לתואר ראשון+ שני+ תעודת הוראהלקבוצות ייחודיות, עפ"י דרישה מיוחדת של משרד החינוך כגון ("נחשונים" באונ' בר אילן)18,000 ₪ בכל אחת מ-4 שנות הלימודהלוואה צמודת מדד+3% עד 40 תשלומים (מדד וריבית מיום מתן ההלוואה המותנית). מחייבת שנת עבודה כמורה בפועל במערכת החינוך הפורמלית (לא בתכניות תוספתיות) בהיקף 2/3 משרה כנגד כל הלוואה

הגשת הבקשה

על מנת להגיש את בקשת ההלוואה, על הסטודנט לפנות למזכירות המוסד בו הוא לומד ולמלא על כל פרטיו את טופס הבקשה להלוואות מותנות. הבקשה תועבר לטיפול משרד החינוך מול המוסד שבו לומד הסטודנט.   

הפיכת ההלוואה למענק

באחריות המוסדות להכשרת עו"ה להביא לידיעת הסטודנטים את המידע המצורף, ולפיו על מנת להפוך את ההלוואה למענק, יעביר הסטודנט את האישורים הבאים למייל: adifa@education.gov.il  , לפקס: 5604803- 02 או באמצעות הדואר לגברת עדי פחימה, משרד החינוך, רח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול ירושלים – 91911

 

תעודת בוגר תואר ראשון + תעודת הוראה

 

 

אישור העסקה בהוראה ממוסד מוכר. עליו להציג אישור חתום ממנהל המוסד שיכלול את תאריכי תחילת וסיום העבודה וכן את היקף המשרה שהתחייב ללמד

 

צירוף כל האישורים הינו חיוני לשם מחיקה בפועל של ההלוואה שניתנה, והפיכתה למענק עבור הסטודנט. רק בתום לימודי ההוראה, יכול הסטודנט לקבל את הפטור להלוואה המותנית. בנוסף, אין לראות בקבלת ההלוואה המותנית התחייבות כלשהי להעסקה בפועל של העובד מצד משרד החינוך.

בנוסף לצירוף המסמכים הנ"ל, חשוב לזכור כי התנאים הקובעים בפועל את הפיכת ההלוואה למענק מפורטים בשטר ההתחייבות של הבנק, שעליו חתום הלומד 

ההלוואה אם כך, אינה הופכת למענק באופן אוטומטי, ובמקרים הבאים לא יוכל הסטודנט ליהנות מן המענק, ויהיה עליו לפרוע את ההלוואה במלואה:

1. לא סיים הסטודנט את לימודיו

2. לא עבד במשך שנה בהיקף של 1/3 משרה לפחות, או לא עבד במשך שנתיים בהיקף של 2/3 משרה, בהתאם להלוואה שקיבל. לבירור מצב פרטיו, יוכל הסטודנט לפנות לקישור הבא:     https://edu.gov.il/sites/pohnet/TikOvh/Pages/PrataiBemisradHachinuch.aspx

3. לא הגיש הסטודנט את האישורים עד לתום מועד הפירעון של 4.5 שנים. במצב זה, יחל הבנק לגבות מהסטודנט את 40 התשלומים.

יחד עם זאת, ישנם מקרים חריגים בתנאי ההלוואה, שבמסגרתם עדיין ניתן יהיה להפוך את ההלוואה למענק:

* במידה ושלח הסטודנט את אישור ההסמכה ואישור ההעסקה לאחר מועד הפירעון, יהיה עליו לשלם את מספר התשלומים, החל ממועד פירעון ההלוואה ועד להודעת משרד החינוך לבנק על הפסקת גבייה, כך שיתרת ההלוואה תהפוך עבורו למענק

* אם לא יכול היה הסטודנט לסיים לימודיו בשל סיבות בריאותיות וכלכליות, באפשרותו להגיש בקשה לוועדת החריגים של המשרד    

הערה חשובה: על הלומדים להמציא מידית את המסמכים, לאחר קבלתם

לשם בירור נושאי סוגי ההלוואה, עומד לרשות הסטודנטים מערך מסייע. גובה הסיוע שלו נקבע על פי סוג ההלוואה המותנית, ובהתאם למסגרת התקציבית שתאושר לאגף. 

 

להמשך קריאה סגור

פניה לקבלת שירות

תמיכה תפעולית
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 07:30-22:30,ו 07:30-14:30,ש 07:30-16:30
מוקד סיסמאות
טלפון: 1599-500688
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-16:00
מוקד פניות מחוז ירושלים
טלפון: 02-5601575
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז צפון
טלפון: 04-6500134
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז חיפה
טלפון: 04-8632788
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז מרכז
טלפון: 03-6896846
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז תל אביב
טלפון: 03-6896022
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות מחוז דרום
טלפון: 08-6263333
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד פניות חינוך התישבותי
טלפון: 03-6898888
שעות פעילות המוקד: א-ה 08:00-18:00
מוקד עוז לתמורה
טלפון: 1800-800424
שעות פעילות המוקד: א-ה 09:00-16:00