דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent
 

שאלוני הורים ותלמיד/ה- הפניה לוועדת זכאות ואפיון  במחוז צפון

 מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד (תיקון 11, יולי 2018) יתקיימו ועדות זכאות ואפיון במתכונת חדשה.
לקראת הדיון בוועדת זכאות ואפיון, ההורים מוזמנים למלא את שאלון ההורים, והתלמיד/ה מוזמן/ת למלא את שאלון התלמיד/ה. שאלונים אלה מהווים חלק משמעותי ממקורות המידע המובאים בפני חברי הוועדה ולכן חשוב לעודד את ההורה והתלמיד/ה למלא את השאלונים.

 מטרת השאלונים:

1. הכנת ההורים והתלמיד/ה לקראת הדיון בוועדה - השאלון נבנה בהלימה לשיח שיתקיים בוועדה ומכוון למחשבה על הסוגיות שיעלו במהלך הדיון.
2. איסוף מידע מההורים ומהתלמיד/ה שיאפשר לחברי הועדה להכיר את התלמיד/ה, כישוריו/ה וחזקותיו/ה וכן את התחומים בהם עולים קשיים ונדרשת תמיכה.
3. קבלת מידע על דרכי ההתערבות שמסייעים לתלמיד/ה מחוץ למסגרת הבית ספרית.

 דגשים למילוי השאלונים:

· מילוי השאלונים נתון לבחירת ההורים והתלמיד/ה ואינו חובה.
· שאלון התלמיד/ה מומלץ לתלמידים מכיתה ד'.
· יש לעודד את ההורים והתלמיד/ה להחזיר את השאלון המלא לבית הספר כדי שניתן יהיה לצרפם לשאר המסמכים המוגשים לוועדה באופן מקוון במערכת צרוף מסמכים.

במידה וההורה לא הגיש את השאלונים לפני מועד הוועדה לביה"ס, קיימת אפשרות להציג את השאלונים גם במעמד הוועדה.
· על צוות בית הספר לסייע להורים ולתלמיד/ה בהסברים והכוונה בתהליך מילוי השאלון.

 סוגי השאלונים:

שאלון להדפסה ולמילוי ידני. לאחר המילוי ניתן להחזיר לבית הספר או להביא לוועדה.
שאלון למילוי במחשב אותו ניתן לאחר המילוי להחזיר לבית הספר כקובץ או הדפסה. 

 

שאלון להורים


שאלון לתלמיד/ה 

​הודעות ועדכונים

 

 

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*

​עזרי הדרכה

 לסרטון הדרכה

​קישורים נוספים

פורטל הורים

​דרישות מערכת

נתמך בchrome וב-IE11