דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

שאלוני הפניה לוועדת זכאות ואפיון - גני ילדים במחוז צפון

מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד (תיקון 11, יולי 2018) יתקיימו ועדות זכאות ואפיון במתכונת חדשה.
לצורך הפניית תלמיד עם מוגבלות לדיון בוועדה ולבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, יש למלא שאלוני הפניה לוועדה, כדי להעריך היבטים שונים בתפקודו במוסד החינוכי.

 יש למלא את שני השאלונים: שאלון 1- היינו שאלון הפניה המיועד לתלמידים בגילאי 3 עד גן חובה. שאלון 2 -היינו שאלון רמת תפקוד. קיימים 3 שאלונים המותאמים לגילאים השונים. שאלון לגיל 3, שאלון לגיל 4, שאלון לגן חובה.
השאלונים ימולאו על ידי:
מנהלת הגן המכירה את התלמיד שלושה חודשים לפחות, בשיתוף צוות רב-מקצועי הכולל את הצוות החינוכי והטיפולי העובד עם הילד ומומחה התחום מטעם המתי"א או המרכז הטיפולי עבור ילדים עם מוגבלות בשמיעה/חירשות.

לוח זמנים למילוי השאלונים:

שאלוני ההפניה ימולאו לא יאוחר מסוף חודש פברואר בכל שנה לקראת דיון בועדת זכאות ואפיון ובחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים בשנת הלימודים העוקבת.

שאלון 1 - שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון לילדי גן ילדים

שאלון זה יימסר להורים לעיון ולחתימה טרם הגעתם לוועדה. באחריות מנהלת הגן למלא את השאלון ולהחתים את המפקח על הגן על שאלון ההפניה לפני העברתו לוועדת הזכאות והאפיון היישובית. לאחר חתימת המפקח יש לצרף את השאלון למערכת צרוף מסמכים כחלק מהמסמכים הנדרשים לוועדה.
 

שאלון 2 - שאלון מקוון לבחינת רמת תפקוד (שאלון ראמ"ה)

השאלון מעריך היבטים שונים בתפקוד ילדים עם צרכים מיוחדים במוסד החינוך, לצורך קביעת רמת התפקוד. לילדים עם עיוורון/מוגבלות בראיה, חירשות/מוגבלות בשמיעה ימולא גם חלק בשאלון המתייחס להערכה של חומרת המוגבלות על ידי מומחה תחום מטעם המתי"א המתמחה בתחום מוגבלות בראיה ועיוורון/ המרכז הטיפולי המחוזי למוגבלות בשמיעה ולחרשות המכיר את הילד.
לילדים עם מוגבלות פיזית, ימולא חלק זה בשאלון המתייחס להערכה של חומרת המוגבלות ע"י מומחה תחום מטעם המתי"א.
שאלוני רמות תפקוד בהתאם לגיל הילד: 

 

​הודעות ועדכונים

 

 

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*

​דרישות מערכת

נתמך בchrome וב-IE11