דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

שאלון הפניה לצוות רב-מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים במחוז צפון

 
מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד (תיקון 11, יולי 2018) יתקיים דיון בצוות רב- מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לתלמיד עם מוגבלויות שמופנה לדיון במסגרת זו.
לצורך הדיון בצוות, יש למלא שאלון הפנייה כדי להעריך היבטים שונים בתפקודו של התלמיד עם המוגבלות במוסד החינוכי.
שאלון זה יימסר להורים לעיון ולחתימה טרם הגעתם לוועדה.
יש להחתים את המפקח על המוסד החינוכי על שאלון ההפניה לפני העברתו לדיון בצוות הרב- מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.

השאלון ימולא על ידי:

גן ילדים- מנהלת הגן המכירה את התלמיד, בשיתוף הצוות החינוכי והטיפולי העובד עם התלמיד.
בית- ספר- מחנכת הכיתה המכירה את התלמיד, בשיתוף הצוות החינוכי והטיפולי העובד עם התלמיד.

 

 
 
 

​הודעות ועדכונים

 

 

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*

​עזרי הדרכה

​קישורים נוספים

 

​דרישות מערכת

נתמך בchrome וב-IE11