דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

א

 • אירועים חריגים
  דיווח תאונות, פציעות ואירועים חריגים שאירעו במסגרת פעילות בית ספרית

 • אפיק
   הזנת  חוזר התשלומים הבית ספרי

ב

ג

ה

 • הודעות מטה בחינות
  העברת הודעות לבית הספר בהתאם לעדכוני מטה הבחינות

 • הזדהות אחידה
  שימוש בסיסמה אחת לכניסה לכלל מערכות משרד החינוך ולסביבות התוכן המתוקשבות

ט

מ

 • מדגנ"ט
  דיווח שעות פעילות והיעדרויות של צוות גן הילדים

נ

 

ס

ע

 •  עבודות גמר
  הגשת הצעה לעבודת גמר כתחליף לבחינות הבגרות ולהגשת בקשה לתשלום שכר מנחים

פ

 • פנסיה
  ניהול תהליכי פרישה לעובדי הוראה בהסכם פנסיה תקציבית

צ

ר

 • רמת שירות
  רמת התנאים הסביבתיים שהמוסד מעניק  לפי תקנים שקבע משרד החינוך

ש

ת