דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

שאלון היערכות לרכז ביטחון

 
לפניך שאלון מקוון שמטרתו לבדוק את היערכות בית ספרך בתחום הביטחון, הבטיחות והחירום.
שאלון זה יסייע לך ולקב"ט המוס"ח ומשרד החינוך לקדם את מוכנות בית ספרך בתחומים הנ"ל.
בחלק מן השאלות מומלץ להיעזר בקב''ט המוס''ח. אנא עקוב אחרי ההוראות ומלא את השאלון בקפידה.
בתום מילוי השאלון, יש להעבירו לידיעת מנהל בית הספר.

קהל היעד

רכז הביטחון של המוסד

מנהל המוסד 

 

​הודעות ועדכונים

יש למלא את השאלון לא יאוחר מהראשון למרץ בשנה''ל הנוכחית.

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה טכנית ניתן לפנות למינהלת ישומים מתוקשבים או בטלפון: 03-6906600
  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*

​עזרי הדרכה

  
  

​קישורים נוספים

אגף הביטחון במשרד החינוך

​דרישות מערכת

דפדפן chrom