דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מערכת מדג"נט

מערכת מדג"נט (מערכת דיווח לגננות באינטרנט) מאפשרת לגננת המנהלת גן, לאחר הזדהות, לדווח שעות פעילות נוספות, היעדרויות ושעות מילוי מקום. המערכת מאפשרת צפייה בנתונים שדווחו על ידי מפקחת הגן ואושרו על ידי חשב השכר לצורך תשלום שכרה. גזברות המחוז מבקרת את הדיווחים, ובאמצעות המערכת נשלח משוב לגננת.
    

 
 

​הודעות ועדכונים

מועד הדיווח: יש לדווח במערכת שעות פעילות נוספות, היעדרויות ושעות מילוי מקום מיד עם התרחשותן. אי דיווח במערכת ימנע שכר ממלאי המקום ומהגננות בגן.
ממלאי מקום: בגן לא יועסקו כממלאי מקום קרובי משפחה של הגננת ובני נוער מתחת לגיל 18. כמו כן יש להעסיק רק ממלא מקום שאושר בגזברות למילוי מקום לאחר בדיקת קב"ט.
מועד העברת הדיווח: על מנהלת הגן להעביר לגזברות המחוז דיווחים בגין עבודת ממלא המקום לכל המאוחר עד ל-5 בכל חודש. ממלא מקום שלא הועבר בגינו דיווח עד למועד זה, לא יקבל מקדמה באותו חודש ותשלום שכרו יידחה בחודש. תשלום שכרו של ממלא המקום יתבצע בחודש השוטף. התשלום יתבצע כמקדמה שתופקד בחשבון הבנק עד 10 בכל חודש. ניתן להפיק תלוש שכר המכיל את פירוט התשלומים ושעות מילוי מקום חודש לאחר מכן.
זכויות פנסיוניות: גננת/ממלא מקום חייב להצטרף לאחת מקרנות הפנסיה הצוברת לצורך ביטוח הזכויות. לפרטים על קרנות הפנסיה.

 

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה טכנית ניתן לפנות למינהלת ליישומים מתוקשבים באמצעות מייל, צ'אט, פייסבוק , פורום או בטלפון: 03-6906600

  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*