דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מערכת מדב"ס - אופקית

 
מדב"ס היא מערכת הדיווח הבית ספרית (אופקית היא המערכת בה מדווחים מורים המועסקים בהתאם לרפורמת אופק חדש). במערכת זו יש לדווח את השעות שמבצע עובד הוראה במוסד, תפקידיו, היעדרויותיו ועוד. הנתונים המוקלדים במערכת מהווים את הבסיס לחישוב שכרו של עובד ההוראה.
 
מנהל רשאי לתת הרשאה לאיש צוות נוסף בבית הספר לדווח במערכת באמצעות מערכת "ניהול משתמשים והרשאות".
 
 

​הודעות ועדכונים

 

 

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה טכנית ניתן לפנות למינהלת ליישומים מתוקשבים באמצעות מייל, צ'אט, פייסבוק, פורום או בטלפון: 03-6906600

  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*