דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מערכת צירוף מסמכים

 
מתוקף תיקון חוק החינוך המיוחד (תיקון 11, יולי 2018) ועדת זכאות ואפיון תתקיים ברשות המקומית, לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם מוגבלויות.

כדי להיערך כראוי לוועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית, נבנתה מערכת לצירוף מסמכים, אשר אליה יועברו מבעוד מועד כל המסמכים הנדרשים לקיום ועדה בעניינו של תלמיד שמופנה אליה. מסמכים אלה יעמדו לרשות חברי הועדה בבואם לדון בתלמיד שנדרשת בחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים עבורו.

על מנהלת הגן /מנהל ביה"ס לוודא כי יש בידם טופס ויתור סודיות מטעם הורי התלמיד, טרם העברת מסמכים ומידע לוועדה.

ארגון תיק המידע לוועדה באמצעות המערכת המקוונת מאפשר העברת המידע באופן שוטף, יעיל ומאובטח ישירות ליו"ר הועדה, האחראי על תכנון וניהול הועדה בפועל.

צירוף המסמכים יתבצע באופן מקוון, תוך מתן הרשאות לבעלי התפקידים הבאים:
מנהל ביה"ס – עבור התלמידים בבית ספרו המופנים לוועדה
גננת – עבור ילדי הגן שבניהולה המופנים לוועדה

מהלך צירוף המסמכים למערכת יתבצע אך ורק ע"י המורשים להשתמש בה, וטרם קיום הוועדה. לא ניתן יהיה למחוק מסמכים ו/או לעדכן מסמכים לאחר קיום הועדה.

חברי הועדה יוכלו לצפות במסמכים ולעקוב אחר המידע בבואם לדון בעניינו של תלמיד ובקבלת החלטה בגינו. 

מצ"ב טופס ויתור סודיות להעברת מידע לוועדת זכאות ואפיון. יש להדפיס את הטופס, להחתים את ההורים, לסרוק את הטופס ולצרפו למערכת צירוף מסמכים בהתאם להנחיות.

טופס ויתור סודיות

טופס ויתור סודיות - ערבית

 

​הודעות ועדכונים

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה טכנית ניתן לפנות למינהלת ליישומים מתוקשבים באמצעות מייל, צ'אט, פייסבוק, פורום או בטלפון: 03-6906600
  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*

​דרישות מערכת

דפדפן chrom או explorer גרסה 9 ומעלה.
Acrobat
אינטרנט מהיר (במיוחד אם מעלים קבצים גדולים).
רזולוציה מומלצת: 1920X1080