דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

מערכת להגשת בקשות לוועדות המחוזיות
להתאמות בבחינות הבגרות עבור תלמידים עם לקויות למידה וקשב


 התאמות בדרכי היבחנות לתלמידים עם לקויות למידה והפרעת קשב נועדו לפצות על קשיים ממקור נוירולוגי הגורמים להפרעת למידה, שאינה מאפשרת את הבעת הידע הקיים. ההתאמות מאפשרות לתלמידים אלו לעקוף את תחומי הקושי ולתת ביטוי הולם לידע שרכשו.

התאמות שבסמכות הוועדה המחוזית כוללות שינויים בתנאי הבחינה, בדרך ההצגה, בתגובה ובתוכן. לכן, חשוב כי ההתאמות בבחינות הבגרות יהיו השלב האחרון ברצף ההתערבויות החינוכיות הניתנות לתלמידים עם לקויות למידה וקשב במסגרת הבית ספרית.
טרם ההחלטה מומלץ לעיין בפרק "קווים מנחים המסייעים לצוות החינוכי בעת הדיון באישור הבקשה בוועדה הבית ספרית ו/או קבלת החלטה להגשה לוועדה המחוזית" הנמצא בחוזר נהלים להתאמות בדרכי היבחנות בבחינות הבגרות המפורסם בכל שנה.
בהתאם לכך, בקשות לדיון בוועדה המחוזית יוגשו רק אם הוכח שהתאמות מרמה נמוכה אינן מספיקות. כאמור, בדיקת נחיצות התאמות בדרכי היבחנות מרמה מתקדמת, תיעשה רק כאשר הוכח כי גם בשימוש בהתאמות מרמה נמוכה הידע הנרכש עדיין לא בא לידי ביטוי.
כחלק משיפור וייעול השירות לבתי הספר, הבקשות לדיון בוועדות המחוזיות יוגשו השנה לראשונה במערכת המקוונת במספר בתי ספר.
לצורך כך, על בית הספר להצטייד בסורק צבעוני מקצועי הבנוי לסריקת כל המידע הנדרש לוועדות.
יש לוודא שכל המסמכים הנדרשים יועברו במלואם באופן ברור וקריא.

המערכת האינטרנטית מתאימה את עצמה לטכנולוגיה המתקדמת ותסייע לבעלי התפקידים בבתי הספר בייעול, מעקב ובקרה באופנים הבאים:

  • המערכת תאפשר עבודה מדורגת ומאורגנת לאורך השנה המייעלת את עבודת הצוות החינוכי .
  • המערכת תסייע לבית הספר בהגשה נוחה ויעילה של הבקשות: רק שילוב התאמות אפשריות, הצגת המסמכים הנדרשים בהתאם להתאמות המבוקשות, מעקב אחר תקינות הבקשות לפני שליחתן לוועדות.
  • צירוף קבצים/סריקת המסמכים למערכת כתחליף לצילום מהווה מענה לטווח הקצר והרחוק: שמירה, נגישות, אחסון, פתרון לאבדן מסמכים, הגעת הבקשה למקום הנכון ובזמן.
  • בעתיד- המערכת תאפשר צפייה בסטטוס בקשה והתבוננות על התמונה המערכתית הבית ספרית לגבי התאמות בדרכי היבחנות- שכבתי ובית ספרי ועוד...

לידיעה: יש אפשרות לשנות את החומרים שצורפו למערכת עד המועד האחרון הנקוב בחוזר הנהלים.

בהתאם לכך, יש להיערך לדווח באופן מקוון על ההתאמות לוועדה עד תאריך 20.6.19 

 
  

​הודעות ועדכונים

 

​מוקד תמיכה

  • לתמיכה טכנית ניתן לפנות למינהלת ליישומים מתוקשבים באמצעות מייל, צ'אט, פייסבוק, פורום או בטלפון: 03-6906600

  • לתמיכה בנושא סיסמאות, ניתן לפנות למוקד הסיסמאות במשרד החינוך: 6552*