דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​קיצורי דרך

​לפניכם קישורים לדפי השירותים השונים שיסייעו לכם בעבודתכם השוטפת, לקבלת קישורים מותאמים למשתמש יש להיכנס לדף קיצורי הדרך לאחר הזדהות בפורטל.

 אירועים חריגים

מערכת לדיווח תאונות, פציעות ואירועים חריגים שאירעו במסגרת פעילות בית ספרית

אפיק

מערכת זו מאפשרת לבתי-הספר להזין את חוזר התשלומים הבית ספרי

בגרות חברתית

מערכת להנפקת תעודת הצטיינות - בגרות חברתית בבית הספר

ביטחון, בטיחות ושעת חירום בית ספרית

מערכת מקוונת לדיווח פעילות הביטחון, הבטיחות וההיערכות לשעת חירום של בתי הספר

הזמנת תוכן דיגיטלי במסגרת תוכנית התקשוב לשנת הלימודים תש"ף

מערכת להזמנת תוכן דיגיטלי בעבור בתי הספר שבתוכנית התקשוב של משרד החינוך

הערכת עובדי הוראה ומתמחים

מערכת הערכת עובדי הוראה מיועדת למפקחים, מנהלים, סגנים ומורים

הערכת תלמידים

הערכת התלמיד במסגרת התוכנית למעורבות חברתית

השאלת ספרי לימוד

תוכנית חברתית-קהילתית להשאלת ספרי לימוד

טופס פילוח תמיכות - במחוז צפון

במסגרת סל השירותים המוקצה לתלמיד שנקבעה זכאותו בוועדת זכאות ואפיון, על הצוות הרב מקצועי לדון בסוגי התמיכות שיינתנו לתלמיד ובהיקפן בהלימה לצרכיו, לשינויים בתפקודו ולתכנית האישית שנקבעה לו.

מבחן סינון למחוננים ולמצטיינים

מבחן לאיתור מחוננים ומצטיינים בבית הספר

מדב"ס/אופקית

מדב"ס היא מערכת הדיווח הבית ספרית (אופקית היא המערכת בה מדווחים מורים המועסקים בהתאם לרפורמת אופק חדש).
במערכת זו יש לדווח את השעות שמבצע עובד הוראה במוסד, תפקידיו, היעדרויותיו ועוד. הנתונים המוקלדים במערכת מהווים את הבסיס לחישוב שכרו של עובד ההוראה.

מדגנ"ט

מערכת מדג"נט (מערכת דיווח לגננות באינטרנט) מאפשרת לגננת המנהלת גן, לאחר הזדהות, לדווח שעות פעילות נוספות, היעדרויות ושעות מילוי מקום

מענקי לימודים

אישור בקשות של עובדי הוראה למענקי שעות ולהחזרי שכר לימוד

מצבת עובדי הוראה ועוש"ר

 דיווח סטטוס עובדי הוראה, הפקת דוחות והגשת בקשות לאישורים מיוחדים

מצבת תלמידים

מצבת תלמידים ממוחשבת המדווחת על ידי בית הספר, נקלטת ב"מערכת תלמידים" במשרד החינוך.

מתנ"ה - מארז תכנון ניהול והיערכות

המתנ"ה היא כלי לניהול אפקטיבי של בית הספר. היא עוזרת להגדיר את היעדים ולראות מה הן הפעולות האפקטיביות ביותר כדי להשיג אותם, החל מתוכנית הלימודים, עבור בניהול המשאבים ועד פיתוח צוות ההוראה

ניהול מועסקים

הזנת מאגר המועסקים במוסד הלימוד

ניהול משתמשים והרשאות

מתן הרשאות כניסה למערכות המקוונות של משרד החינוך

ניהול סיסמאות

מתן פרטי קוד וסיסמאות לצוות בית הספר, לתלמידים ולהורי התלמידים

ניהול עצמי - מאגר כספי

ניהול עצמי של המאגר הכספי של בתי הספר

ניצנים

מסגרת חינוכית העשרתית המתקיימת בסוף יום הלימודים בגנים ובכיתות א'-ב' בבתי הספר היסודיים

נרשמים לי"ג-י"ד

מעקב, בקרה ומסירת מידע על תלמידים הנרשמים למסלולי י"ג-י"ד

נתונים מרוכזים ממוסדות (סימון ספקים)

איסוף נתונים של ספקי התוכנה למוסד הלימוד

סייעות נט

ניהול שיבוצי הסייעות ושעות הביצוע

עבודות גמר

הגשת הצעה לעבודת גמר כתחליף לבחינות הבגרות ולהגשת בקשה לתשלום שכר מנחים

פנסיה

ניהול תהליכי פרישה לעובדי הוראה בהסכם פנסיה תקציבית

צירוף מסמכים

מערכת צירוף מסמכים נועדה להיערך כראוי לוועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית, אשר אליה יועברו מבעוד מועד כל המסמכים הנדרשים לקיום ועדה בעניינו של תלמיד שמופנה אליה.

רמת שירות

רמת שירות הינה רמת התנאים הסביבתיים שביה"ס מעניק לתלמיד, תומכי הוראה וסביבת הוראה, לפי תקנים שקבע משרד החינוך.  

שאלוני הפניה לוועדת זכאות ואפיון - במחוז צפון

לצורך הפניית תלמיד עם מוגבלות לדיון בוועדה ולבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, יש למלא שאלוני הפניה לוועדה, כדי להעריך היבטים שונים בתפקודו במוסד החינוכי.

שילובית

מערכת שילובית תומכת בתהליכי העבודה של ועדת השילוב לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב.

שילובית חדשה - מחוז צפון
מערכת שילובית עודכנה כדי לתמוך בתהליכי העבודה של הצוות הרב- מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.
מערכת שילובית החדשה היא מערכת ממוחשבת שבה מדווחים את תהליכי העבודה של הצוות הרב- מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בחינוך הרגיל.

תוכן דיגיטלי

הזמנת ספרי לימוד ממוחשבים עבור בתי ספר דרך הענן החינוכי

תו"ם

מערכת לבניית תוכנית עבודה בית ספרית

תיק מקוון לעובד הוראה

פתיחת תיק עובד הוראה למועמדים חדשים להתמחות, בחינוך הרשמי ובחינוך המוכר שאינו רשמי

תמריצים

הגשת בקשות לתמריץ לעובדי ההוראה המלמדים באזורים שהוגדרו בעדיפות לאומית

מערכת הזמנת תוכנה לניהול פדגוגי ולניהול מערכת שעות ועובדי ההוראה