דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​קיצורי דרך

​לפניכם קישורים לדפי השירותים השונים שיסייעו לכם בעבודתכם השוטפת, לקבלת קישורים מותאמים למשתמש יש להיכנס לדף קיצורי הדרך לאחר הזדהות בפורטל.

 

הזמנת תוכן דיגיטלי במסגרת תוכנית התקשוב לשנת הלימודים תש"ף

מערכת להזמנת תוכן דיגיטלי בעבור בתי הספר שבתוכנית התקשוב של משרד החינוך

הערכת עובדי הוראה ומתמחים

מערכת הערכת עובדי הוראה מיועדת למפקחים, מנהלים, סגנים ומורים

השאלת ספרי לימוד

תוכנית חברתית-קהילתית להשאלת ספרי לימוד

מדב"ס/אופקית

מדב"ס היא מערכת הדיווח הבית ספרית (אופקית היא המערכת בה מדווחים מורים המועסקים בהתאם לרפורמת אופק חדש).
במערכת זו יש לדווח את השעות שמבצע עובד הוראה במוסד, תפקידיו, היעדרויותיו ועוד. הנתונים המוקלדים במערכת מהווים את הבסיס לחישוב שכרו של עובד ההוראה.

מדגנ"ט

מערכת מדג"נט (מערכת דיווח לגננות באינטרנט) מאפשרת לגננת המנהלת גן, לאחר הזדהות, לדווח שעות פעילות נוספות, היעדרויות ושעות מילוי מקום

מענקי לימודים

אישור בקשות של עובדי הוראה למענקי שעות ולהחזרי שכר לימוד

מצבת תלמידים

מצבת תלמידים ממוחשבת המדווחת על ידי בית הספר, נקלטת ב"מערכת תלמידים" במשרד החינוך.

מתנ"ה - מארז תכנון ניהול והיערכות

המתנ"ה היא כלי לניהול אפקטיבי של בית הספר. היא עוזרת להגדיר את היעדים ולראות מה הן הפעולות האפקטיביות ביותר כדי להשיג אותם, החל מתוכנית הלימודים, עבור בניהול המשאבים ועד פיתוח צוות ההוראה

ניצנים

מסגרת חינוכית העשרתית המתקיימת בסוף יום הלימודים בגנים ובכיתות א'-ב' בבתי הספר היסודיים

צירוף מסמכים

מערכת צירוף מסמכים נועדה להיערך כראוי לוועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית, אשר אליה יועברו מבעוד מועד כל המסמכים הנדרשים לקיום ועדה בעניינו של תלמיד שמופנה אליה.

רמת שירות

רמת שירות הינה רמת התנאים הסביבתיים שביה"ס מעניק לתלמיד, תומכי הוראה וסביבת הוראה, לפי תקנים שקבע משרד החינוך.  

שאלוני הפניה לוועדת זכאות ואפיון - במחוז צפון

לצורך הפניית תלמיד עם מוגבלות לדיון בוועדה ולבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, יש למלא שאלוני הפניה לוועדה, כדי להעריך היבטים שונים בתפקודו במוסד החינוכי.

שילובית

מערכת שילובית תומכת בתהליכי העבודה של ועדת השילוב לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחד במסגרת תכנית השילוב.

שילובית חדשה - מחוז צפון
מערכת שילובית עודכנה כדי לתמוך בתהליכי העבודה של הצוות הרב- מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים.
מערכת שילובית החדשה היא מערכת ממוחשבת שבה מדווחים את תהליכי העבודה של הצוות הרב- מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בחינוך הרגיל.

טופס פילוח תמיכות - במחוז צפון

במסגרת סל השירותים המוקצה לתלמיד שנקבעה זכאותו בוועדת זכאות ואפיון, על הצוות הרב מקצועי לדון בסוגי התמיכות שיינתנו לתלמיד ובהיקפן בהלימה לצרכיו, לשינויים בתפקודו ולתכנית האישית שנקבעה לו. 

תו"ם

מערכת לבניית תוכנית עבודה בית ספרית