דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

כלכלה וסטטיסטיקה

אגף א' כלכלה וסטטיסטיקה אחראי לעריכת נתונים כמותיים, כלכליים וסטטיסטיים, לעיבודם ולפרסומם בשפה העברית והאנגלית.
בין הפרסומים היוצאים לאור מטעם האגף, המרוכזים כאן עבורכם, נמנים "עובדות ונתונים" - התפתחות מערכת החינוך, מגמות תקציביות וכמותיות במהלך של שנים, השוואות ארציות ובינלאומיות, ניתוחים וממצאים עיקריים המלווים בגרפים; Facts and Figures – חוברת בשפה האנגלית המציגה את נתוני משרד החינוך ומיועדת לקשרי חוץ וערוצי מידע עם מדינות בעולם; "מערכת החינוך בפתיחת שנת הלימודים" - פרסום המרַכז נתונים שנתיים לדיון בפתיחת שנת הלימודים; "מערכת החינוך בראי המספרים" – נתונים סטטיסטיים גולמיים ומורחבים המובאים בעיקרם בטבלאות נתונים.
ריכוז הנתונים, למעשה, מסייע בקבלת החלטות פונקציונליות בהנהלת המשרד ומחוצה לו.