דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

אבני הדרך לשנת הלימודים תשפ"ג

מסמך "אבני הדרך" מציג בראשי פרקים את מכלול המשימות, התוכניות והפעולות על פי חמש אבני הדרך של החמ"ד לשנת תשפ"ב - ג. אבני דרך אלו הן הביטוי המעשי לחזון החמ"ד ולחמש המטרות הנגזרות ממנו, המתייחסות למכלול החיים של האדם היהודי: בין אדם לעצמו, לאלוקיו, לזולתו, לעמו ולארצו ומדינתו.
אבני הדרך של החמ"ד, התוכניות והמשימות הנגזרות מכל אבן דרך, נותנות מענה שלם עם דגשים מיוחדים מתוך עולם התורה, למטרות, ליעדים ולדרכי הפעולה לטיפוח זהות ציונית דתית. 

יעדי החמ"ד תשפ"ג - מצגת מפורטת