דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

הערכה של למידה והוראה מקוונת – 

תפיסות, סוגי ידע ויכולת רפלקטיבית של מורים

פרופ' יהודית דורי,
הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, הטכניון

משבר הקורונה חולל מהפך בהוראה. המורים נאלצו לעבור בבת אחת להוראה מקוונת מלאה ללא הכנה מספקת, אם בכלל, וללא התנסות משמעותית בלמידה מסוג זה. הוראה, למידה והערכה בסביבה מקוונת משפיעים על התכנים הנלמדים ויוצרים מגוון אילוצים למורה, ובכללם שינוי בתהליכי הלמידה והערכת הלומדים. במצב "טרום-קורונה", מורה בשיטה המקוונת צריך לקבל את תפקידו כמלווה של למידה עצמאית וללמוד להעביר בצורה הדרגתית את השליטה בכל ההיבטים של הלמידה ללומד. בפועל, הדברים קרו במעבר חד ולכן צוותי הוראה רבים התקשו להתמודד עם הליך השינוי באופן מיטבי. במרכז המעבר להוראה, למידה והערכה בסביבה מקוונת שהתרחשה ועדיין מתרחשת, עומדים המורים, הם המפתח להצלחת התהליך ולאופיו, והם אלו שצריכים לתווך לתלמידים את הלמידה המקוונת על כל מאפייניה. לכן, המחקר המוצע מתמקד בהיבט המורים, מורי המורים, המפמ"רים והמדריכים הפדגוגיים, המתמודדים עם הערכה של הוראה ולמידה מקוונת. המחקר יתמקד בחקירת תפיסותיהם ויכולתם של המורים לבצע הערכה בסביבה מקוונת. נבחן את השפעתם של ארבעה היבטים מרכזיים על הצלחת המורה במעבר לליווי לומד עצמאי בסביבה מקוונת: שלושה סוגי ידע של מורים – ידע תוכן פדגוגי (PCK), ידע טכנולוגי-פדגוגי-תכני (TPACK) וידע בהערכה (AK) – וכן היכולת הרפלקטיבית של המורים. אוכלוסיית המחקר תכלול כ-60 מורים, כ-10 מורי מורים, וכ-10 מפמ"רים ומדריכים פדגוגיים.


ממצאי המחקר יאפשרו להבין לעומק את הגורמים הבאים: א. תפיסותיהם של המורים, מורי המורים והמדריכים כלפי תפקידם המשתנה בתהליכי הוראה, למידה והערכה בסביבה מקוונת, ב. יכולת ההערכה של המורים בהתבסס על שלושה סוגי ידע ומשימות הערכה שיפתחו, ו-ג. היכולת הרפלקטיבית של המורים. על בסיס הממצאים, ניתן יהיה לפתח אסטרטגיות בקנה מידה ארצי להתאמת הערכה של הוראה ולמידה בסביבה מקוונת ולקביעת קווים מנחים להכשרה והשתלמות של ציבור המורים. קווים מנחים אלו יסייעו למורים, למורי המורים ולקובעי המדיניות במשרד החינוך, תוך ההכרה כי חוד החנית של הצלחת הלמידה המקוונת והערכתה תלויים בתפיסות, בידע ובמיומנויות של המורים, ויש להכשירם לעתיד הצפוי במהלך תקופות אי-ודאות ומשבר שעדיין עומדות לפנינו כמו גם בעתות שגרה.