דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

​חדשות הלשכה 

1. בסקירה שהזמינה לשכת המדען הראשי ונכתבה על ידי היוזמה בנושא שילוב סביבות ענן במערכות חינוך בעולם מוצגות מגוון אסטרטגיות של הטמעת הוראה בסביבות ענן ואתגרים שעלו במדינות שהטמיעו סביבות ענן במערכת החינוך. כמה דוגמאות מתוך הסקירה בקצרה: בארצות הברית עלתה החשיבות הרבה שבמחויבות מנהלי בית ספר להצלחת תהליך ההטמעה. בשוודיה נמצא שלכל המנהלים מוטיבציה להטמיע למידה מקוונת בבתי הספר, אך מצליחים בכך רק מנהלים בעלי אוריינות דיגיטלית גבוהה ועניין בחדשנות טכנולוגית. בבריטניה חברת גוגל הייתה מעורבת במערכות החינוך והיא עוררה התלהבות בקרב רוב המשתתפים בתכנית "גוגל מסעות". עם זאת, התכנית שימשה כלי שיווקי לחברת גוגל ופֶתַח כניסה למוסדות חינוך. בין היתרונות שהעלתה הסקירה נראה כי לשילוב סביבות ענן יתרון כלכלי, קידום שיתוף פעולה בתוך בית הספר ובין בתי ספר, נוחות ועוד. בין האתגרים הועלו  - תשתית מוגבלת, אבטחת פרטיות, מגבלות של אוריינות טכנולוגית ועוד.

2. כהשלמה לדוח על שילוב סביבות ענן במערכות חינוך נכתב דוח נוסף על השלכות של שימוש בסביבות ענן במערכות חינוך ובו סקירה מדעית על היבטיו החיוביים והשליליים של השימוש בסביבות ענן במערכות חינוך. בנוסף, נבחנו בסקירה כמה סוגיות עיקריות הנוגעות לשימוש בסביבת ענן בחינוך כגון: חיבור בין פדגוגיה וטכנולוגיה, הכשרת מורים וידע של מורים, תמיכה מהממסד, פיתוח פדגוגיה מתאימה, הונאה אקדמית, הגיל בו משלבים סביבות ענן בלמידה, השפעת סביבות הענן על הלמידה, היבטים חברתיים כלכליים ורגשיים של הלמידה בסביבות ענן ועוד. 

3. סקירה נוספת שהוגשה ללשכת המדען הראשי בנובמבר ונכתבה על ידי היוזמה בנושא פיזיקה ניסויית בתוכנית הלימודים: טעמים, דרכי פעולה ואתגרים, פורסת את קשת הסוגיות הקשורות להוראת שיעורי מעבדה בפיזיקה. הסקירה מציגה את הטעמים לשילוב שיעורי מעבדה בפיזיקה ואת מטרותיהם של שיעורים אלה, האמצעים והמכשירים המשמשים בשיעורי מעבדה בפיזיקה ובייחוד המעבר ללמידה מרחוק, ומשווה בין מעבדה וירטואלית לבין מעבדה ממשית. כמו כן, הסקירה מציגה את הכלים המשמשים להערכת עבודת התלמידים במעבדות, הכשרת המורים להעברת שיעורי מעבדה בפיזיקה ומסכת את האתגרים המרכזיים בהוראה במעבדת פיזיקה לצד הפתרונות המומלצים בספרות המחקר.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

מכרז לבדיקת בקשות לאיסוף מידע לצורכי מחקר במוסדות חינוך או באמצעותם, מטעמה של לשכת המדען הראשי,  התפרסם באתר הרכש הממשלתי בתאריך 3/9/2020.

המעוניינים להגיש את מועמדותם מתבקשים לפעול על פי ההנחיות המפורטות באתר הנ"ל.:
 
http://www.mr.gov.il
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. סקירה חדשה על הכשרת מורים לעבודה בפריפריה. אתגר הכשרת פרחי הראה לעבודה בפריפריה נובע מן הפערים החברתיים, התרבותיים והכלכליים בין קבוצות בחברה. על פי רוב, הגורמים האמונים על עיצוב מדיניות החינוך מגיעים מתוך הקבוצה ההגמונית בחברה, ואילו התלמידים בבתי הספר בפריפריה מגיעים מקבוצות מיעוטים, ומשתייכים לאשכולות החברתיים־כלכליים הנמוכים. סוגיית הפער החברתי שבין המורה לתלמידיו ולתלמידותיו ממשיכה להעסיק את עולם החינוך. הסקירה חדשה שהוזמנה מהיוזמה מרכז לידע ומחקר בחינוך ומומנה על ידי לשכת המדען הראשי, מציגה נקודת מבט עכשווית על סוגיה זו, באמצעות כמה דוגמאות של תוכניות להכשרת פרחי הוראה לעבודה בפריפריה במדינות העולם.

2. פורסם מידעון לשכת המדען הראשי לחודש יולי. במידעון זה ניתן לקרוא מה חדש בנושאי רגולציה ופעילות הלשכה בתקופת הקורונה, הזמנה לשיתופי פעולה של חוקרים עם לשכת המדען הראשי, דוח המסכם של קבוצת חשיבה בנושא הכשרת מורים להוראה בלמידה ושני מחקרים שכדאי להכיר. הראשון עוסק בשימוש בקבוצות פייסבוק בקרב מורות תיכון לכימיה כאמצעי לתמיכה בלמידה והשני עוסק בשילוב בין הגישות המרכזיות לחונכות של מורים.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

גם "בתקופת הקורונה", ואולי אף במיוחד בתקופה זו - יש חשיבות בקיום שיח עמכם/ן, חוקרים וחוקרות,  בנוגע לביצוע פעילות מחקרית במוסדות חינוך או באמצעותם.

 על מנת לנסות לתת מענה לסוגיות השונות שמתעוררות בהקשר לבקשות להיתר,  מקיים רוני אמיתי, מנהל תחום רגולציה של המחקרים,   החל מימים אלה ובאופן  סדיר - "שעת קבלה מקוונת (באמצעות פלטפורמת הזום)"  אליה יוזמנו חוקרים וחוקרות, שיבקשו להציג דילמות או שאלות הנוגעות להיבטים האתיים במחקר/ים אותו/ם הם מבקשים לבצע.     

 כל חוקר/ת המעוניין/ת  להתייעץ, מוזמן לפנות לרוני אמיתי בכתובת המייל ronyam@education.gov.il  ולהציג את הסוגיה/הסוגיות לגביה/ן יבקש/תבקש לשוחח.

 החוקר/ת יוזמן/תוזמן להתייעצות מקוונת, שתתקיים תוך שבוע מיום קבלת המייל ןתכלול גם חוקרים וחוקרות נוספים, שיעבירו את פנייתם (ככל שיפנו באותו שבוע).

 אנו תקווה ששרות זה יסייע (א) לכל אחד מהמשתתפים בהיבטים הספציפיים של פנייתו/ה שהועלתה לדיון (ב) בחשיבה לגבי ההנחיות הקיימות ו-(ג) ביצירת 'חיבור מפרה' בין חוקרים וחוקרות ממוסדות שונים, שייחשפו זה לזה במהלך השיח המקוון.