דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
mainContent

קבוצות עבודה​

אמות מידה למחקר יישומי בחינוך

מחקר יישומי בחינוך הוא תהליך של יישום מודל חינוכי בשדה תוך בחינה של השפעותיו, על מנת ללמוד על התרומה הפוטנציאלית של החלת המודל הנבדק במערכת. מחקר מסוג זה דורש שותפות הדוקה בין צוותי חינוך (מנהלים ומורים), חוקרים וקובעי מדיניות כמענה לאתגרים הייחודיים שלו, החל משלב עיצוב המחקר וכלה ביישומו במעגלים רחבים יותר בתום המחקר. על מנת להבין לעומק אתגרים אלו ואת המענים להם, לשכת המדען הראשי מבקשת להקים צוותי עבודה בארבעה היבטים של מחקר יישומי: מתודולוגיה, אתיקה, שותפות אקדמיה-שדה והטמעה ממחקר למדיניות.  

תוצרי קבוצות העבודה יוצגו בכנס אמות מידה למחקר יישומי בחינוך בתאריך 21.02.2021 וייושמו כחלק אינהרנטי בקולות הקוראים למחקר של לשכת המדען הראשי.

קבוצות העבודה

​קבוצות חשיבה - קורונה

 בתקופה האחרונה יזמנו הקמת שש קבוצות חשיבה, שמטרתן היא לגבש בפרק זמן קצר של שבועות בודדים מסמך עקרונות והמלצות מבוססי מחקר. אל קבוצות החשיבה הוזמנו חוקרים, שמומחיותם רלוונטית ושיש באפשרותם לסייע בגיבוש מתווה פעולה בהיבטים שונים המפורטים בקישורים שלהלן: